Nieuws

Volgende stap in de samenwerking regio Gent en Zeeuws-Vlaanderen

Het Universitair Ziekenhuis Gent stuurt sinds begin 2022 digitaal brieven naar de Nederlandse huisartsen, welke direct in het huisartsen informatiesysteem landen. Dit is de volgende stap in de samenwerking en het verbeteren van de informatie-uitwisseling in de regio.

 

Samenwerking Gent en Zeeuws-Vlaanderen

De samenwerking tussen de regio Gent en Zeeuws-Vlaanderen kent een lange geschiedenis. Al meer dan 15 jaar werkt men nauw samen en sinds 2020 hebben de ziekenhuizen ZorgSaam en UZ Gent zich bestuurlijk verankerd. Door samen te werken op het gebied van onderzoek, opleiding en medische zorg kan de benodigde zorg verleend worden.

De ontwikkelingen in de regio spelen een grote rol in de samenwerking. De dubbele vergrijzing in Zeeuws-Vlaanderen betekent meer laagcomplexe chronische zorg verlenen aan ouderen. Daarnaast verwacht de overheid dat in 2050 de helft van de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen Vlaams is. Het voordeel van de samenwerking is dat eerste- en tweedelijns zorg in de regio geleverd wordt en specialistische hoog complexe zorg dichtbij is .

Informatie-uitwisseling over de grens

In zowel België als Nederland zijn er allerlei methoden om informatie te delen met andere zorgverleners en patiënten. Helaas, is dit tussen verschillende landen lastiger. Het UZ Gent stuurde tot voor kort de brieven naar de Nederlandse huisartsen per post of fax, met alle risico’s van dien. Met 6 tot 10 procent van de patiënten die Nederlands zijn, was dit voor het ziekenhuis reden genoeg om naar een oplossing te zoeken.

De Belgische ICT-organisatie HealthConnect, en Nederlandse ICT-organisatie Enovation, hebben een vertaling gemaakt tussen de Belgische en Nederlandse standaarden. Hierdoor kan het UZ Gent vanuit de eHealth-Box digitaal berichten sturen via Enovation ZorgMail naar de Nederlandse huisartsen. Deze brieven komen direct in het huisartsen informatiesystemen terecht. De patiënten en huisartsen beschikken nu tijdig over de juiste informatie.

Sinds de implementatie begin 2022 stijgt het aantal digitaal verstuurde brieven continu. Nu, halverwege 2022, verstuurt het UZ Gent ruim 700 brieven per maand. Het mooie aan deze ontwikkeling is dat er direct nieuwe wensen en vragen ontstaan. Bijvoorbeeld om vanuit Nederlandse zorgorganisaties berichten naar een specifiek departement van het UZ Gent te sturen. Een vraagstuk waar alle betrokkenen zich nu in verdiepen.

Aanmelden voor het ontvangen van digitale brieven?

Het UZ Gent heeft een pagina ingericht waar Nederlandse huisartsen zich kunnen aanmelden om in het vervolg digitale brieven te ontvangen van hun patiënten. Deze kunt u vinden via deze link.

Aanbevolen

Ook interessant voor u?

Saltro kiest voor Enovation myhealthConnect om labgegevens beschikbaar te stellen conform het MedMij Afsprakenstelsel.

Om als zorgaanbieder data uit te kunnen wisselen binnen het MedMij Afsprakenstelsel dient aan een groot aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze komen samen in de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA).

Lees meer

OpenSSL 3 (CVE-2022-3786 & CVE-2022-3602)

Na intensief onderzoek en testen hebben wij vastgesteld dat de kwetsbaarheid voor OpenSSL 3 (CVE-2022-3786 & CVE-2022-3602) geen invloed heeft op onze diensten.

Text4Shell vulnerability CVE-2022-42889

Na intensief onderzoek en testen hebben wij vastgesteld dat de kwetsbaarheid voor Text4Shell vulnerability CVE-2022-42889 geen invloed heeft op onze diensten.

Zorgcentrale BRK München beveiligt e-mailcommunicatie met Enovation ZorgMail

Rode Kruis München (BRK München) heeft een primeur: zij starten als eerste zorgcentrale in Duitsland met veilig mailen via Enovation ZorgMail. Hiermee verstuurt BRK München rechtstreeks veilige mail vanuit hun alarm monitoring platform Enovation UMO. Wij spraken hoofd van de meldkamer van BRK München, de heer Hansjosten, over hun keuzen en de implementatie.

Verder lezen?

Ga terug naar alle actualiteiten