Ontdek de mogelijkheden van tijdig signaleren

Neem contact op

Wat het is

Signaleren

Zorg en ondersteuning door professionals voor jeugdigen om veilig op te groeien.

Het vraagstuk

Waarom signaleren?

1 op de 12 jongeren in Nederland krijgt jeugdhulp. Daarnaast ontvangen jongeren andere vormen van ondersteuning, voor het veilig en gezond opgroeien. Helaas kunnen niet alle problemen voorkomen worden en kunnen problemen van volwassenen hun weerslag op de kinderen hebben. In de coronatijd verloren mensen hun baan en kregen gezinnen te maken met geldzorgen. Ook kan er sprake zijn van een vechtscheiding, of hebben ouders zo veel stress dat ze hun uitweg zoeken in verslavende middelen.

Mocht een professional zien dat een kind of jongere in zo’n situatie verkeert, dan is het belangrijk dat je dat signaleert, zodat een jeugdige op tijd geholpen wordt.

Recent onderzoek

Toezicht op meer samenwerking

Het programmabureau Toezicht Sociaal Domein (VWS) heeft een meerjarenprogramma geschreven voor 2021 – 2024. Dit rapport onderkent het belang van afstemming en betere samenwerking om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Een van de speerpunten is ‘Toezicht op meer samenwerking’.

“In het sociaal domein werken veel partijen samen aan integrale zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Vaak moeten zij daarvoor vanuit diverse sectoren verbinding met elkaar maken. Hoe goed er lokaal of regionaal wordt samenwerkt kan enorm verschillen. Maar het beeld uit onze Terugblik Toezicht Sociaal Domein 2016-2020 is dat de samenwerking in het algemeen nog onvoldoende tot stand komt.”

Ook haken ze in op gevolgen van de coronacrisis in relatie tot zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens de huidige pandemie.

De oplossing

Samenwerking

Om de juiste hulp te kunnen bieden, wil je als professional graag weten wie er nog meer betrokken zijn. Zeker als er op meerdere gebieden zorgen zijn, is het van belang om vroegtijdig te kunnen samenwerken.

Door een signaal af te geven kom je snel in contact met andere professionals. Op die manier kun je de jeugdige en het gezin op de juiste manier ondersteunen.

Het is dan handig om te weten of er nog meer speelt in het gezin. Zijn er namelijk problemen op meerdere gebieden, dan is het goed om te overleggen met andere betrokken professionals, zodat er geen tegenstrijdige adviezen gegeven worden. Uiteraard is het belangrijk dat je ouders hierbij betrekt.

Ook kan het contact met school of de GGD van belang zijn om de puzzel compleet te maken. Jeugdigen brengen veel tijd door op school en als de persoonlijke ontwikkeling niet goed gaat, wordt dat daar doorgaans gesignaleerd.

De professionals die bij een jeugdige betrokken zijn, maken daarom gebruik van een samenwerkingsinstrument om met elkaar in contact te komen. Zo voorkom je schoolverzuim of dat de situatie uit de hand loopt en er zwaardere zorg nodig is. En daar is uiteindelijk iedereen mee geholpen!

Praktijkvoorbeeld

Signaleren

Lees de ervaringen uit de praktijk.

Stappenplan

Samen de zorg beter maken

Wat het voor u betekent

Signaleren – de voordelen

Bekijk welke voordelen tijdig signaleren u oplevert.

Betrokkenheid

Professionals komen in contact met andere betrokken professionals waar eerder geen contact mee was

Verbinding

Domeinoverstijgende verbinding van professionals. Denk hierbij aan Onderwijs, Gezondheidszorg, Maatschappelijke ondersteuning en Veiligheid

Landelijke dekking

Landelijke dekking, waardoor jeugdigen (en betrokken professionals) ook bij een verhuizing naar een andere gemeente in beeld blijven

Gezinsfunctionaliteit

Professionals krijgen sneller zicht op andere jeugdigen met overeenkomende ouder(s)

Tijdwinst

Tijdwinst in het contact en bij de coördinatie van zorg waardoor de hulpverlening sneller en beter kan worden afgestemd

1 gezin, 1 plan

Zicht op de betrokken professionals (vanuit het verleden, het heden en in de toekomst)

Hoe we u kunnen helpen

Onze oplossing

MULTIsignaal

Hét samenwerkingsinstrument voor professionals werkzaam in de (jeugd)zorg.

Meer over MULTIsignaal

Aanbevolen

Ook interessant voor u

Sluitend Samenwerken

Ontdek Sluitend Samenwerken voor professionals uit verschillende domeinen die betrokken zijn bij personen van 23+.

Meer over Sluitend Samenwerken

Enovation ZorgMail

Veilig informatie delen, chatten en e-mailen. Al dan niet vanuit uw informatiesysteem. Vanzelfsprekend toch!

Meer over Enovation ZorgMail

Meer informatie

Neem contact op

Vul het formulier in en laat ons weten hoe we u kunnen helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.