Blog

Patiënten en cliënten enthousiasmeren voor het videoconsult

Vaak is gebleken dat patiënten en cliënten na afloop van een videoconsult positiever tegenover het idee staan dan ervoor. Als jouw organisatie videoconsulten meer zou willen inzetten, kan het dan zeker waardevol zijn om deze mensen niet alleen de optie tot een videoconsult te bieden, maar hen hiervoor ook te enthousiasmeren. Hoe pak je dat aan?

Samen beslissen - arts en patientWat mist er?

Als mensen nog twijfelen of ze hun afspraak met hun zorgverlener via een videoconsult willen doen, kan dat diverse redenen hebben. Zo wees onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland en het Amsterdam UMC uit dat sommigen aangaven dat ze het persoonlijke contact met de zorgverlener zouden missen.

Daarnaast kan ook onzekerheid over de technologie meespelen. Er is nog steeds een deel van de zorgvragers met geen of weinig ervaring met videobellen – wanneer zulke ervaring mist, bleek de kans dat deze mensen voor een videoconsult kozen significant lager. Tijdens de coronapandemie zijn veel mensen wel aan het videobellen geslagen voor privédoeleinden of voor hun werk, waardoor het aantal mensen zonder videobel-ervaring nu flink lager is dan voorheen. Deze mensen zijn er echter nog wel.

Het ’type’ afspraak kan ook invloed hebben op de bereidheid om te kiezen voor een videoconsult. Zo zijn er mensen die bij een eerste afspraak of een slechtnieuwsgesprek de zorgverlener liever fysiek zien, terwijl ze voor andere momenten een videoconsult prima zouden vinden of hier zelfs een voorkeur voor hebben.

Samen beslissen

Veel zorgorganisaties werken nu op basis van ‘samen beslissen’. Dit houdt in dat de zorgverlener en de patiënt / cliënt samen bespreken hoe de behandeling het beste kan verlopen, op basis van de mogelijkheden, voor- en nadelen en voorkeuren. De keuze voor een fysiek of digitaal consult is hier een belangrijk onderdeel van.

Niet alle medische zorgvragen zijn geschikt voor een digitaal consult, maar wanneer het wel toepasselijk is, kan het goed zijn om de twijfels van de patiënt / cliënt in kaart te brengen en samen te bekijken of deze twijfels weg te nemen zijn en of de voordelen van het videoconsult interessant kunnen zijn voor de zorgvrager.

Extra begeleiding

Wanneer patiënten / cliënten in principe open staan voor een videoconsult maar soms nog wat onzeker zijn over de techniek achter het videobellen, is het aan te raden om deze mensen goed in het vizier te hebben en hen extra begeleiding te geven. Zo kunnen zij hun twijfels uiten en kan daar adequaat op gereageerd worden. De juiste begeleiding kan het zelfvertrouwen geven dat nodig is om op een prettige manier deel te nemen aan een videoconsult.

Ook privacy speelt hierbij een belangrijke rol – uit onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) bleek dat zowel zorgen over de privacy van persoonlijke data als gebrek aan technologische vaardigheden barrières vormden bij de adoptie van digitale zorg. Zorg dus dat je organisatie kiest voor een videobel-oplossing en werkwijze waarin de privacy geborgd is en communiceer hierover ook met de patiënt / cliënt.

Patient videobelt met arts via tabletBelicht de voordelen

Wanneer onderzoekers vroegen naar de belangrijkste argumenten om voor een videoconsult te kiezen, gaven respondenten aan dat “het besparen van energie, het vermijden van de wachtkamer, het minder afhankelijk hoeven zijn van anderen en het besparen van reistijd en -kosten” voor hen het belangrijkste waren. Het kan goed zijn om bij twijfel deze voordelen te benadrukken – wellicht loont het om het toch eens samen te proberen. Bekijk wat voor de patiënt / cliënt het zwaarste weegt om samen tot de beste keuze te komen.

Zorg voor continuïteit

In het onderzoek van RSM werd ook het belang van continuïteit belicht: patiënten / cliënten waren eerder geneigd om open te staan voor een videoconsult als er al een bestaande relatie met de zorgverlener was en ook het videoconsult door deze zelfde zorgverlener gevoerd zou worden. Vanuit dit perspectief is het aan te raden om videoconsulten deel te maken van het werkproces van alle zorgverleners voor wie dit geschikt is en niet alleen bij enkele digitale ambassadeurs binnen de organisatie.

Het enthousiasme van de zorgverlener

Uiteindelijk blijft het ook van het grootste belang dat de zorgverlener zelf ook enthousiast is over de mogelijkheden van het videoconsult en ervan overtuigd is dat het meerwaarde kan hebben voor de patiënt / cliënt.

Wanneer de zorgverlener zelf enthousiast is:

  • … zal deze zelf ook comfortabeler zijn met het videoconsult en de gebruikte technologie;
  • … kan deze de voordelen / meerwaarde ook goed overbrengen op de patiënt / cliënt;
  • … wordt dit ook uitgestraald tijdens het videoconsult.

Uiteindelijk is het zaak om het samen met de patiënt / cliënt te gaan proberen. Met de juiste communicatie, begeleiding en continuïteit is er een grote kans op succes en een prettige ervaring voor iedereen.

 

Bronnen: 

Barsom, E., Rauwerdink, A., Heldoorn, M. & Schijven, M. “Videoconsult ten onrechte nog weinig gebruikt.” Medisch Contact, 12 december 2018, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/videoconsult-ten-onrechte-nog-weinig-gebruikt.htm Bezocht op 18 november 2021.

Barsom, E.Z., Jansen, M., Tanis, P.J. et al. “Video consultation during follow up care: effect on quality of care and patient- and provider attitude in patients with colorectal cancer”. Surgical Endoscopy  35, 1278–1287 (2021). https://doi.org/10.1007/s00464-020-07499-3 Bezocht op 18 november 2021.

Kong, C.Q. “Would you Zoom with your doctor?” RSM Discovery, 12 februari 2021, https://discovery.rsm.nl/articles/487-would-you-zoom-with-your-doctor/ Bezocht op 18 november 2021.

OpenSSL 3 (CVE-2022-3786 & CVE-2022-3602)

Na intensief onderzoek en testen hebben wij vastgesteld dat de kwetsbaarheid voor OpenSSL 3 (CVE-2022-3786 & CVE-2022-3602) geen invloed heeft op onze diensten.

Opening nieuwe vestiging in Stockholm, Zweden

Met trots kondigen we de uitbreiding van ons bedrijf aan met een nieuw kantoor in Stockholm, Zweden!

Text4Shell vulnerability CVE-2022-42889

Na intensief onderzoek en testen hebben wij vastgesteld dat de kwetsbaarheid voor Text4Shell vulnerability CVE-2022-42889 geen invloed heeft op onze diensten.

Verder lezen?

Ga terug naar alle actualiteiten