Klantverhaal

Warme patiëntenoverdracht via beeldbellen bij het UMCG en TSN Thuiszorg

Het UMCG en TSN Thuiszorg zijn al sinds 2018 bezig met het project ‘Warme overdracht via beeldbellen’, voor wanneer patiënten vanuit het ziekenhuis worden overgedragen aan de thuiszorg. Voor deze patiëntenoverdracht worden nu de Enovation Zaurus digitale spreekkamers gebruikt.

Maarten de Jong van de afdeling Chirurgische Oncologie van het UMCG vertelt wat het voordeel is van beeldbellen bij dergelijke overdrachten: “Het UMCG heeft als enig academisch ziekenhuis van het noorden een groot zorgnetwerk. Als patiënten uit bijvoorbeeld Zuid-Drenthe overgedragen moeten worden aan de thuiszorg, dan kost dat een hoop tijd voor de thuiszorgmedewerker om een ‘live’ overdracht te doen. En voor patiënten met complexere ziektebeelden is een schriftelijke overdracht soms niet geschikt. Dan is beeldbellen een goede oplossing.”

Goede verbinding met zorgverleners en patiënt

Wanneer de patiëntenoverdracht digitaal via beeldbellen wordt georganiseerd, is het ook een stuk gemakkelijker om te regelen dat alle nodige partijen erbij betrokken worden: de afdelingsverpleegkundige van het UMCG, de wijkverpleegkundige van TSN en de patiënt zelf.

Projectmanager Liesbeth van Rijkom van TSN geeft aan dat dit onduidelijkheden later in het proces kan voorkomen. Ze krijgt positieve reacties over de nieuwe manier van werken: “Ik hoor van de wijkverpleegkundigen dat zij het prettig vinden om vragen te kunnen stellen aan de afdelingsverpleegkundige van het UMCG. En voor de patiënt is het ook fijn om te horen wat ze kunnen verwachten in de thuissituatie. Er wordt veel onzekerheid weggenomen.”

“Gewoon doen!”

Bij het digitaal communiceren over patiëntgevoelige informatie is veiligheid en toegankelijkheid natuurlijk van het grootste belang. Zowel het UMCG als TSN werkten al langer met de Enovation Zaurus oplossingen – zowel voor het beeldbellen als voor aanvullende oplossingen zoals de digitale balie en de smart glasses app.

De stap om Enovation Zaurus ook voor dit project in te zetten was dus een logische en bevalt goed: “De verpleegkundigen van het UMCG initiëren de vergaderingen. Het is daarom belangrijk dat het programma laagdrempelig is voor zowel de wijkverpleegkundigen, als de patiënten en eventueel mantelzorgers,” aldus Maarten. “Zaurus is zeer gebruiksvriendelijk, dus aan collega’s die ook willen videobellen in de zorg zou ik als tip mee willen geven: gewoon doen!”

Brede uitrol

Nu de eerste digitale patiëntoverdrachten via Enovation Zaurus succesvol zijn verlopen, is het zaak om te kijken naar de bredere uitrol van dit proces. Liesbeth en Maarten geven beide aan dat deze manier van werken idealiter bij alle afdelingen van het UMCG en bij alle thuiszorgorganisaties moet gaan gelden. Inmiddels zijn ook Buurtzorg en ZINN aangehaakt bij het project. “Of iemand nu vanuit de oncologie, of vanuit de cardiologie komt: de warme overdracht naar de thuiszorg moet overal hetzelfde zijn.”

Ook interesse in de Enovation Zaurus spreekkamers voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons op.

HAP Westland en GnmK Haaglanden van start met digitale spoedmelding

Door de digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding,

Enovation breidt scope certificering succesvol uit

We behaalden opnieuw de certificeringen voor ISO 9001, ISO 27001, ISO 27799, NEN 7510 en MedMij.

Feest! 40 jaar Enovation

Enovation bestaat 40 jaar! Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken – hoe heeft Enovation zich ontwikkeld, wat hebben we geleerd, wat zijn onze plannen?

Verder lezen?

Ga terug naar alle actualiteiten