Capelle aan den IJssel, 11 mei 2020

Set van laboratoriumwaarden voor ZorgMail Lab4Apo en elabConnect uitgebreid per september 2021

In 2011 is een wijziging van de Geneesmiddelenwet doorgevoerd waarmee het mogelijk is geworden dat een apotheker de beschikking kan krijgen over laboratoriumuitslagen die relevant kunnen zijn bij de terhandstelling van een geneesmiddel aan een patiënt. Een en ander op basis van door de patiënt verstrekte toestemming aan de apotheker. Op basis van deze klinische gegevens kan een apotheker in overleg met de voorschrijver bijvoorbeeld de dosering aanpassen of een therapie stoppen. Bij de ontwikkeling van de Lab4Apo-module (voor apothekers) en de elabConnect oplossing (voor laboratoria) is de minimale set van laboratoriumwaarden geïmplementeerd zoals beschreven in artikel 66a van de Geneesmiddelenwet.

Met de implementatie van onder meer Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in de apotheekinformatiesystemen in de afgelopen jaren kan de farmaceutische zorg veel beter afgestemd worden op de individuele patiënt. In de MFB’s wordt namelijk rekening gehouden met een brede range aan patiëntkenmerken zoals leeftijd, geslacht, aandoeningen, contra-indicaties, labwaarden en medicatie van diverse voorschrijvers.

In de loop der tijd kwamen vanuit het veld regelmatig verzoeken binnen bij Enovation om het labwaarden filter uit te breiden met andere relevante labuitslagen voor dit doel. Met haar Lab4Apo en elabConnect oplossingen speelt Enovation landelijk een vooraanstaande rol in het kunnen invullen van deze behoefte en heeft zij deze handschoen samen met betrokken partijen in het veld opgepakt.

De labwaardenset voor ZorgMail Lab4Apo en elabConnect is hiermee uitgebreid van 7 naar 74 bepalingen op basis van NHG-Tabel 45 Diagnostische Bepalingen versie 37 en Bepalingenclusters versie 16. Het nieuwe filter in de software is medio september 2021 beschikbaar gesteld.

  • Voor meer informatie over het bijgewerkte Lab4Apo en elabConnect bepalingen overzicht, bezoek de Labbepalingen-pagina;
  • Voor meer informatie over Lab4Apo, bezoek de Lab4Apo-pagina.

Aanbevolen

Ook interessant voor u?

Saltro kiest voor Enovation myhealthConnect om labgegevens beschikbaar te stellen conform het MedMij Afsprakenstelsel.

Om als zorgaanbieder data uit te kunnen wisselen binnen het MedMij Afsprakenstelsel dient aan een groot aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze komen samen in de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA).

Lees meer

We zijn live!

Het is zover. De nieuwe Enovation website is live!

Enovation behaalt MedMij kwalificatie

Met deze kwalificatie kunnen zorgorganisaties medicatiegegevens vanuit Medimo via een PGO beschikbaar stellen aan de patiënt.

Enovation neemt Boomerweb over

Enovation vergroot haar vermogen om zorg op afstand te ondersteunen via de strategische overname van Boomerweb.

Verder lezen?

Ga terug naar alle actualiteiten