Er is aangifte gedaan tegen Ferry, omdat hij de telefoon van een medeleerling had afgepakt. Er is regelmatig schoolverzuim en er zijn conflicten op school. De Raad voor de Kinderbescherming heeft Ferry aangemeld bij een organisatie voor mensen met een beperking (MEE), voor een sociale vaardigheidstraining. In overleg met de ouders geeft de jeugdconsulent van MEE een signaal af in de Verwijsindex. Direct ontstaat er een match met leerplicht. De leerplichtambtenaar weet nu dat de jeugdconsulent bezig is om te onderzoeken of Ferry wel op het goede type onderwijs zit.