How we handle personal data

Privacy Statement

The Netherlands

Download pdf

Hier treft u de privacyverklaring van Enovation Group BV en haar dochterondernemingen (hierna “Enovation Group”).

Introductie

Enovation Group acht de bescherming van uw persoonsgegevens en informatiebeveiliging erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).
Enovation Group heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Meer hierover leest u op onze website. Enovation Group blijft zich voortdurend verdiepen in maatregelen volgens de laatste stand der techniek en passend bij de dienstverlening die wij u bieden.
In deze privacyverklaring lichten wij u toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens ontvangen, gebruiken, raadplegen of anderszins verwerken.
Wij zullen deze privacyverklaring wanneer nodig aanpassen zodat deze altijd up to date is. Wij adviseren u dan ook regelmatig terug te keren en zo bij te blijven bij eventuele wijzigingen. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01.07.2021. U kunt deze privacyverklaring ook downloaden en printen.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het Security Office van Enovation Group via eso@enovationgroup.com of met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@enovationgroup.com
Indien u liever mondeling contact wil, zijn beiden zijn tevens te bereiken via ons algemene nummer +31 (0)88 8 366 366

1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking?

Enovation Group is een internationaal opererende ICT organisatie met een focus op communicatie en verbinding met name in de sectoren Zorg en Overheid. Enovation Group heeft diverse dochtermaatschappijen en locaties verspreid over Europa en gebruikt verschillende (digitale) marketingkanalen.
Enovation Group coördineert de ontwikkeling, verkoop en levering van Enovation Group producten en diensten en levert deze met name, maar niet uitsluitend, in de sectoren Zorg en Overheid. Enovation Group handelt in het kader van de uitvoering van haar producten en diensten als Verwerker in de zin van de AVG. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing, voorliggende privacyverklaring richt zich op de (persoons)gegevens die wij behandelen in onze rol als Verwerkingsverantwoordelijke.
Voor meer informatie over de producten en diensten die u van ons afneemt, verwijzen wij u naar uw myEnovation omgeving of onze service catalogus op de website.
De Verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens, buiten het kader van het leveren van producten en diensten, zijn de juridische entiteiten vallende onder de Enovation Group Holding bv, Rivium Quadrant 2, 2909 LE te Capelle aan den IJssel met KvK nummer 72234938.
Entiteiten, vallende onder de Enovation Group, zijn :

Organisatie h.o.d.n. Adres Postcode & plaats Land Contact KvK
ENOVATION B.V. Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24157738
E.Novation UK Ltd. Enovation UK Thorncroft Manor, Dorking Road Leatherhead, Surrey, KT22 8JB United Kingdom E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

04253883
Comvio B.V Enovation Comvio Gezellenlaan 6 7005 AZ Doetinchem Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09091665
Enovation Belgium B.V. Noorderlaan 147, box 9 2030 Antwerpen België E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

0550.742.343
Verklizan SARL 148 Rue de L’Université 75007 Parijs Frankrijk E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

532478575
Verklizan B.V. Enovation Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24360668
Verklizan Ltd. Enovation UK Suite 17 Link 665 Business Centre Haslingden Rossendale BB4 5HU United Kingdom E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

06322590
Verklizan SL. Enovation Spain Paseo de la Castellana 135,
7º Planta
28046 Madrid Spanje E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

864760374
Verklizan GmbH Enovation Germany Hochstadenstraße 11 41469 Neuss Duitsland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

HRB12607
Multisignaal B.V. Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24397234
Centrum voor Publieke Innovatie – CPI bv Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24337846
Boomerweb B.V. Traverse 3 3905 NL Veenendaal Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09208279

Alle genoemde entiteiten zijn dochterondernemingen van de in Nederland gevestigde Enovation Group Holding.
Enovation Group B.V. is het moederbedrijf en levert vanuit die hoedanigheid verschillende ondersteunende diensten aan haar dochters. Alle genoemde Verwerkingsverantwoordelijken zullen zich houden aan de waarborgen die Enovation Group als moederbedrijf verlangt met het oog op de zorgvuldige en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

 

1.1 Gebruik binnen het concern van Enovation Group

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we delen met andere bedrijven binnen de Enovation Group als deze bedrijven diverse activiteiten en bedrijfsprocessen met elkaar delen. Dat doen we met het oog op de uitvoering van contractuele verplichtingen of als er een gerechtvaardigde bedrijfsbelang is.

 

1.2 Websites van derden

De website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Enovation Group heeft geen controle of zeggenschap over de websites van derde partijen waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden zal een ander privacy statement van toepassing zijn . Deze privacyverklaring van Enovation Group heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die Enovation Group heeft verkregen. Enovation Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Volgens artikel 6 van de AVG moet het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op een of meer van de wettelijke grondslagen. Enovation Group geeft hieronder weer welke gegevens we van u verzamelen, wanneer en welke grondslagen van verwerking we hanteren als we uw gegevens gebruiken.
Deze privacyverklaring richt zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien u diensten afneemt van Enovation Group en wij in uw opdracht persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar uw myEnovation omgeving of de service catalogus op onze website.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, of u vermoed dat we dit doen, en u heeft hierover een vraag, verwijzen wij u eerst door naar de verwerkingsverantwoordelijke (bijv. Gemeente, Arts of Instelling) tenzij wij dat uiteraard zelf zijn (als je bij ons solliciteert bijvoorbeeld).

 

2.1 Gegevens & doeleinden
2.1.1 Service & support

Als u contact opneemt met onze Service & Support afdeling noteren wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens voor elektronische communicatie zoals uw e-mailadres of zorgmailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Correspondentie en gespreksnotities;
 • Gespreksopname in geval van telefonisch contact – indien dit het geval is, wordt dit voorafgaand het gesprek kenbaar gemaakt. Tevens worden de gegevens van de telefoongesprekken gebruikt voor training, analyse en verbeteren van onze operationele processen.

Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld tot de diensten die u afneemt en (contract)gegevens in de myEnovation omgeving.
Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren. Tevens kunnen we met deze gegevens rapportages aan u verstrekken als we dit contractueel zijn overeengekomen.

 

2.1.2 Bezoek aan de website

Om de website (goed) te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, het type browser (het computerprogramma dat u gebruikt om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze website bezoekt. Wij doen dit om haar website en diensten te beveiligen en eventueel misbruik op te sporen en te voorkomen.
Als u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, gebruiken wij de door u ingevulde gegevens om uw vraag te (laten) beantwoorden door een van onze medewerkers. De gegevens die wij van u vragen in dit geval zijn geslacht, naam, email adres en telefoonnummer.

 

2.1.3 Sociale media

Enovation Group is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Als u ons volgt via sociale media, of communiceert met of over Enovation Group via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot (een deel van) uw openbare profielgegevens. Als u informatie over Enovation Group deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Enovation Group volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Enovation Group kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kunnen wij of en, zo ja, welke berichten er over Enovation Group worden geplaatst via sociale mediakanalen. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals de bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Enovation Group en in het platform opgeslagen metadata. Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. In ons Cookie Beleid vindt u meer informatie over welke sociale media cookies wij gebruiken.

De vacatures, artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunnen ook door middel van buttons worden gedeeld via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de desbetreffende social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een vacature of video wilt delen. Enovation Group en de betreffende social media partij zijn hiervoor apart verantwoordelijk. Enovation Group heeft geen inzicht in de gegevens die hierbij worden verzameld en heeft geen invloed op de wijze waarop uw gegevens verder door deze partijen worden verwerkt.

Lees de privacyverklaring van de betreffende social media partij door om te lezen hoe zij uw (persoons)gegevens verder verwerken:

 

2.1.4 Cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen, om de website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren en u te herkennen bij een volgend bezoek. In ons Cookie Beleid kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de link Cookie informatie & instellingen onderaan de website.
Wij maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de website.

 

2.1.5 Nieuwsbrieven

Op onze website kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Enovation Group.
Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrieven ontvangt u zowel nieuwsbrieven die uw afgenomen dienstverlening betreffen alsook over producten en diensten die direct verband houden met uw afgenomen diensten. U kunt altijd aangeven dat u de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen.

 

2.1.6 Vacatures & Sollicitaties

Zodra u solliciteert op een vacature vragen wij u – afhankelijk van de betreffende vacature – verschillende gegevens te verstrekken die gebruikt worden om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, zoals:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Hoogste opleiding;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatie(brief);
 • LinkedIn profiel (optioneel);
 • Beschikbaarheid.

Daarnaast verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt indien u deze in uw CV of motivatie vermeld. Deze gegevens worden gebruikt om uw geschiktheid voor de desbetreffende vacature te beoordelen en om contact met u op te nemen over het verloop van de sollicitatieprocedure.

In het geval Enovation Group u een baan aanbiedt, worden uw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen uw gegevens worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden en uit te voeren.
In het geval er geen dienstverband ontstaat, en alleen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij uw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij u kunnen benaderen voor eventueel toekomstige passende functies.

 

2.1.7 Assessments

Afhankelijk van het functieniveau kan een (extern) assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De uitslag hiervan worden verwerkt om te beoordelen of u aan de functievereisten voldoet.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Enovation Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, tenzij er een wettelijk langere termijn geldt of als er een geschil of (rechts)zaak loopt/dreigt.

De bewaartermijnen als hierboven bedoeld en in deze privacyverklaring genoemd richten zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien uw zorgprofessional, gemeente of andere Verwerkingsverantwoordelijke, diensten afneemt van Enovation Group en wij in opdracht of ten behoeve van een opdrachtgever persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u eerst naar onze opdrachtgever, uw dossierhouder.

Enovation Group hanteert verschillende bewaartermijnen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer moeten bewaren. De bewaartermijnen variëren naargelang het type van persoonsgegeven.

Enovation Group heeft in haar Corporate Quality Management System beleid vastgelegd ten aanzien van haar retentieperioden. Heeft u een specifieke vraag over één of meerdere van deze bewaartermijnen, dan kunt u contact opnemen met het Security Office van Enovation Group via eso@enovationgroup.com.

4. Derden en doorgifte

Deze privacyverklaring richt zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien Enovation Group als Verwerkingsverantwoordelijke een Verwerker inschakelt komt zij een passende verwerkersovereenkomst overeen welke voorziet in passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. In het geval Enovation Group een beroep doet op een zelfstandige Verwerkingsverantwoordelijke, zal Enovation Group zich inspannen om hier passende beveiligingsmaatregelen overeen te komen. Verder verstrekt Enovation Group gegevens aan derden met toestemming of indien we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak, een bevoegd gegeven last of bevel van een overheidsinstantie en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en/of belangen van derden.

 

4.1 Derde landen buiten de Europese Economische Ruimte

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Enovation Group uw persoonsgegevens doorgeeft aan een partij die gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Enovation Group verstrekt alleen uw persoonsgegevens aan een partij in een land buiten de EER als dat land voorziet in adequate beschermingsmaatregelen of als we met de partij aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken een zogeheten EU-modelovereenkomst ter bescherming van persoonsgegevens hebben gesloten.

5. Wat zijn uw rechten?

Indien Enovation Group optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke kent de AVG u, als betrokkene, een aantal rechten toe welke wij hieronder toelichten.
Deze privacyverklaring richt zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van één of meer van onze klanten, verwijzen wij u altijd eerst naar Verwerkingsverantwoordelijke voor uw vraag. Indien het verzoek rechtstreeks bij ons wordt gedaan, zullen wij deze in beginsel doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke.
Indien u zich tot ons wendt met een verzoek tot een of meerdere van onderstaande rechten behouden wij ons het recht voor u te vragen zich adequaat te legitimeren.

 

5.1 Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Enovation Group van u verwerkt, op welke locatie en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Enovation Group via ons Security Office via eso@enovationgoup.com U kunt ook verzoeken om correctie van feitelijk onjuiste gegevens. Enovation Group zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren. Aan de behandeling van deze verzoeken zijn voor u in beginsel geen kosten verbonden.

 

5.2 Bezwaar

U kunt altijd bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, zoals, maar niet beperkt tot, het gebruik van uw persoonsgegevens voor (direct) marketingacties door contact op te nemen met ons Security Office via eso@enovationgroup.com. In de e-mails of andere berichten die Enovation Group stuurt, is altijd een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u deze berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke service- en onderhoudsberichten kunt u zich niet afmelden.

 

5.3 Verwijdering

Als u wilt dat Enovation Group uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aan het Security Office via eso@enovationgroup.com. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Een verzoek tot verwijdering kan geweigerd worden omdat er bijv. lopende verplichtingen bestaan. In dat geval wordt er altijd contact met u opgenomen voor een toelichting.

 

5.4 Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Enovation Group verwerkt in twijfel trekt, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar ons Security Office via eso@enovationgroup.com.

 

5.5 Gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u uw toestemming heeft gegeven en dit loopt via geautomatiseerde procedures wordt verricht, of uw gegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst die u met ons heeft, heeft u het recht ons te verzoeken de desbetreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar ons Security Office via eso@enovationgroup.com.

 

5.6 Intrekken toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

5.7 Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik of andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Enovation Group, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Land Toezichthoudende autoriteit Contact gegevens
Nederland Autoriteit Persoonsgegevens (AP) T : +31 (0)88 – 1805 250

Site :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apelden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

United Kingdom Information Commissioner’s Office (ICO) T : +44 (0)303 123 1113

Site : https://ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/personal-information-concerns/

Duitsland Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI) T : +49 (0)228 99 77 99-0

Site : https://www.bfdi.bund.de/

België Gegevensbeschermingsautoriteit T : +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35

Site : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Spanje Spanish Data Protection Authority (aepd) T : + 34 901 100 099 – 912 663 517

Site : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formConsulta/consulta.jsf

Frankrijk Commission Nationale de L’Informatique et de Libertés (CNIL) T : +33 (0)1.53.73.22.22

Site : https://www.cnil.fr/

5.8 Beheer uw gegevens via uw myEnovation account

In voorkomende gevallen kunt u uw persoonsgegevens ook zelf bekijken en beheren in uw myEnovation Account.

Belgium

Download pdf

Hier treft u de privacyverklaring van Enovation Group BV en haar dochterondernemingen (hierna “Enovation Group”).

Introductie

Enovation Group acht de bescherming van uw persoonsgegevens en informatiebeveiliging erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).
Enovation Group heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Meer hierover leest u op onze website. Enovation Group blijft zich voortdurend verdiepen in maatregelen volgens de laatste stand der techniek en passend bij de dienstverlening die wij u bieden.
In deze privacyverklaring lichten wij u toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens ontvangen, gebruiken, raadplegen of anderszins verwerken.
Wij zullen deze privacyverklaring wanneer nodig aanpassen zodat deze altijd up to date is. Wij adviseren u dan ook regelmatig terug te keren en zo bij te blijven bij eventuele wijzigingen. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01.07.2021. U kunt deze privacyverklaring ook downloaden en printen.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het Security Office van Enovation Group via eso@enovationgroup.com of met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@enovationgroup.com
Indien u liever mondeling contact wil, zijn beiden zijn tevens te bereiken via ons algemene nummer +31 (0)88 8 366 366

1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking?

Enovation Group is een internationaal opererende ICT organisatie met een focus op communicatie en verbinding met name in de sectoren Zorg en Overheid. Enovation Group heeft diverse dochtermaatschappijen en locaties verspreid over Europa en gebruikt verschillende (digitale) marketingkanalen.
Enovation Group coördineert de ontwikkeling, verkoop en levering van Enovation Group producten en diensten en levert deze met name, maar niet uitsluitend, in de sectoren Zorg en Overheid. Enovation Group handelt in het kader van de uitvoering van haar producten en diensten als Verwerker in de zin van de AVG. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing, voorliggende privacyverklaring richt zich op de (persoons)gegevens die wij behandelen in onze rol als Verwerkingsverantwoordelijke.
Voor meer informatie over de producten en diensten die u van ons afneemt, verwijzen wij u naar uw myEnovation omgeving of onze service catalogus op de website.
De Verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens, buiten het kader van het leveren van producten en diensten, zijn de juridische entiteiten vallende onder de Enovation Group Holding bv, Rivium Quadrant 2, 2909 LE te Capelle aan den IJssel met KvK nummer 72234938.
Entiteiten, vallende onder de Enovation Group, zijn :

Organisatie h.o.d.n. Adres Postcode & plaats Land Contact KvK
ENOVATION B.V. Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24157738
E.Novation UK Ltd. Enovation UK Thorncroft Manor, Dorking Road Leatherhead, Surrey, KT22 8JB United Kingdom E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

04253883
Comvio B.V Enovation Comvio Gezellenlaan 6 7005 AZ Doetinchem Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09091665
Enovation Belgium B.V. Noorderlaan 147, box 9 2030 Antwerpen België E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

0550.742.343
Verklizan SARL 148 Rue de L’Université 75007 Parijs Frankrijk E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

532478575
Verklizan B.V. Enovation Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24360668
Verklizan Ltd. Enovation UK Suite 17 Link 665 Business Centre Haslingden Rossendale BB4 5HU United Kingdom E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

06322590
Verklizan SL. Enovation Spain Paseo de la Castellana 135,
7º Planta
28046 Madrid Spanje E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

864760374
Verklizan GmbH Enovation Germany Hochstadenstraße 11 41469 Neuss Duitsland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

HRB12607
Multisignaal B.V. Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24397234
Centrum voor Publieke Innovatie – CPI bv Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24337846
Boomerweb B.V. Traverse 3 3905 NL Veenendaal Nederland E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09208279

Alle genoemde entiteiten zijn dochterondernemingen van de in Nederland gevestigde Enovation Group Holding.
Enovation Group B.V. is het moederbedrijf en levert vanuit die hoedanigheid verschillende ondersteunende diensten aan haar dochters. Alle genoemde Verwerkingsverantwoordelijken zullen zich houden aan de waarborgen die Enovation Group als moederbedrijf verlangt met het oog op de zorgvuldige en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

 

1.1 Gebruik binnen het concern van Enovation Group

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we delen met andere bedrijven binnen de Enovation Group als deze bedrijven diverse activiteiten en bedrijfsprocessen met elkaar delen. Dat doen we met het oog op de uitvoering van contractuele verplichtingen of als er een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is.

 

1.2 Websites van derden

De website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Enovation Group heeft geen controle of zeggenschap over de websites van derde partijen waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden zal een ander privacy statement van toepassing zijn . Deze privacyverklaring van Enovation Group heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die Enovation Group heeft verkregen. Enovation Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Volgens artikel 6 van de AVG moet het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op een of meer van de wettelijke grondslagen. Enovation Group geeft hieronder weer welke gegevens we van u verzamelen, wanneer en welke grondslagen van verwerking we hanteren als we uw gegevens gebruiken.
Deze privacyverklaring richt zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien u diensten afneemt van Enovation Group en wij in uw opdracht persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar uw myEnovation omgeving of de service catalogus op onze website.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, of u vermoed dat we dit doen, en u heeft hierover een vraag, verwijzen wij u eerst door naar de verwerkingsverantwoordelijke (bijv. Gemeente, Arts of Instelling) tenzij wij dat uiteraard zelf zijn (als je bij ons solliciteert bijvoorbeeld).

 

2.1 Gegevens & doeleinden
2.1.1 Service & support

Als u contact opneemt met onze Service & Support afdeling noteren wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens voor elektronische communicatie zoals uw e-mailadres of zorgmailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Correspondentie en gespreksnotities;
 • Gespreksopname in geval van telefonisch contact – indien dit het geval is, wordt dit voorafgaand het gesprek kenbaar gemaakt. Tevens worden de gegevens van de telefoongesprekken gebruikt voor training, analyse en verbeteren van onze operationele processen.

Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld tot de diensten die u afneemt en (contract)gegevens in de myEnovation omgeving.
Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren. Tevens kunnen we met deze gegevens rapportages aan u verstrekken als we dit contractueel zijn overeengekomen.

 

2.1.2 Bezoek aan de website

Om de website (goed) te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres, het type browser (het computerprogramma dat u gebruikt om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze website bezoekt. Wij doen dit om haar website en diensten te beveiligen en eventueel misbruik op te sporen en te voorkomen.
Als u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, gebruiken wij de door u ingevulde gegevens om uw vraag te (laten) beantwoorden door een van onze medewerkers. De gegevens die wij van u vragen in dit geval zijn geslacht, naam, email adres en telefoonnummer.

 

2.1.3 Sociale media

Enovation Group is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Als u ons volgt via sociale media, of communiceert met of over Enovation Group via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot (een deel van) uw openbare profielgegevens. Als u informatie over Enovation Group deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Enovation Group volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Enovation Group kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kunnen wij of en, zo ja, welke berichten er over Enovation Group worden geplaatst via sociale mediakanalen. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals de bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Enovation Group en in het platform opgeslagen metadata. Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. In ons Cookie Beleid vindt u meer informatie over welke sociale media cookies wij gebruiken.

De vacatures, artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunnen ook door middel van buttons worden gedeeld via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de desbetreffende social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een vacature of video wilt delen. Enovation Group en de betreffende social media partij zijn hiervoor apart verantwoordelijk. Enovation Group heeft geen inzicht in de gegevens die hierbij worden verzameld en heeft geen invloed op de wijze waarop uw gegevens verder door deze partijen worden verwerkt.

Lees de privacyverklaring van de betreffende social media partij door om te lezen hoe zij uw (persoons)gegevens verder verwerken:

 

2.1.4 Cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen, om de website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren en u te herkennen bij een volgend bezoek. In ons Cookie Beleid kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de link Cookie informatie & instellingen onderaan de website.
Wij maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de website.

 

2.1.5 Nieuwsbrieven

Op onze website kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Enovation Group.
Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrieven ontvangt u zowel nieuwsbrieven die uw afgenomen dienstverlening betreffen alsook over producten en diensten die direct verband houden met uw afgenomen diensten. U kunt altijd aangeven dat u de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen.

 

2.1.6 Vacatures & Sollicitaties

Zodra u solliciteert op een vacature vragen wij u – afhankelijk van de betreffende vacature – verschillende gegevens te verstrekken die gebruikt worden om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, zoals:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Hoogste opleiding;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatie(brief);
 • LinkedIn profiel (optioneel);
 • Beschikbaarheid.

Daarnaast verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt indien u deze in uw CV of motivatie vermeld. Deze gegevens worden gebruikt om uw geschiktheid voor de desbetreffende vacature te beoordelen en om contact met u op te nemen over het verloop van de sollicitatieprocedure.

In het geval Enovation Group u een baan aanbiedt, worden uw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen uw gegevens worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden en uit te voeren.
In het geval er geen dienstverband ontstaat, en alleen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij uw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij u kunnen benaderen voor eventueel toekomstige passende functies.

 

2.1.7 Assessments

Afhankelijk van het functieniveau kan een (extern) assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De uitslag hiervan worden verwerkt om te beoordelen of u aan de functievereisten voldoet.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Enovation Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, tenzij er een wettelijk langere termijn geldt of als er een geschil of (rechts)zaak loopt/dreigt.

De bewaartermijnen als hierboven bedoeld en in deze privacyverklaring genoemd richten zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien uw zorgprofessional, gemeente of andere Verwerkingsverantwoordelijke, diensten afneemt van Enovation Group en wij in opdracht of ten behoeve van een opdrachtgever persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u eerst naar onze opdrachtgever, uw dossierhouder.

Enovation Group hanteert verschillende bewaartermijnen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer moeten bewaren. De bewaartermijnen variëren naargelang het type van persoonsgegeven.

Enovation Group heeft in haar Corporate Quality Management System beleid vastgelegd ten aanzien van haar retentieperioden. Heeft u een specifieke vraag over één of meerdere van deze bewaartermijnen, dan kunt u contact opnemen met het Security Office van Enovation Group via eso@enovationgroup.com.

4. Derden en doorgifte

Deze privacyverklaring richt zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien Enovation Group als Verwerkingsverantwoordelijke een Verwerker inschakelt komt zij een passende verwerkersovereenkomst overeen welke voorziet in passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. In het geval Enovation Group een beroep doet op een zelfstandige Verwerkingsverantwoordelijke, zal Enovation Group zich inspannen om hier passende beveiligingsmaatregelen overeen te komen. Verder verstrekt Enovation Group gegevens aan derden met toestemming of indien we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak, een bevoegd gegeven last of bevel van een overheidsinstantie en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en/of belangen van derden.

 

4.1 Derde landen buiten de Europese Economische Ruimte

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Enovation Group uw persoonsgegevens doorgeeft aan een partij die gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Enovation Group verstrekt alleen uw persoonsgegevens aan een partij in een land buiten de EER als dat land voorziet in adequate beschermingsmaatregelen of als we met de partij aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken een zogeheten EU-modelovereenkomst ter bescherming van persoonsgegevens hebben gesloten.

5. Wat zijn uw rechten?

Indien Enovation Group optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke kent de AVG u, als betrokkene, een aantal rechten toe welke wij hieronder toelichten.
Deze privacyverklaring richt zich niet op de rol van Verwerker die Enovation Group vervult voor haar dienstverlening. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van één of meer van onze klanten, verwijzen wij u altijd eerst naar Verwerkingsverantwoordelijke voor uw vraag. Indien het verzoek rechtstreeks bij ons wordt gedaan, zullen wij deze in beginsel doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke.
Indien u zich tot ons wendt met een verzoek tot een of meerdere van onderstaande rechten behouden wij ons het recht voor u te vragen zich adequaat te legitimeren.

 

5.1 Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Enovation Group van u verwerkt, op welke locatie en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Enovation Group via ons Security Office via eso@enovationgoup.com U kunt ook verzoeken om correctie van feitelijk onjuiste gegevens. Enovation Group zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren. Aan de behandeling van deze verzoeken zijn voor u in beginsel geen kosten verbonden.

 

5.2 Bezwaar

U kunt altijd bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, zoals, maar niet beperkt tot, het gebruik van uw persoonsgegevens voor (direct) marketingacties door contact op te nemen met ons Security Office via eso@enovationgroup.com. In de e-mails of andere berichten die Enovation Group stuurt, is altijd een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u deze berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke service- en onderhoudsberichten kunt u zich niet afmelden.

 

5.3 Verwijdering

Als u wilt dat Enovation Group uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aan het Security Office via eso@enovationgroup.com. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Een verzoek tot verwijdering kan geweigerd worden omdat er bijv. lopende verplichtingen bestaan. In dat geval wordt er altijd contact met u opgenomen voor een toelichting.

 

5.4 Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Enovation Group verwerkt in twijfel trekt, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar ons Security Office via eso@enovationgroup.com.

 

5.5 Gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u uw toestemming heeft gegeven en dit loopt via geautomatiseerde procedures wordt verricht, of uw gegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst die u met ons heeft, heeft u het recht ons te verzoeken de desbetreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar ons Security Office via eso@enovationgroup.com.

 

5.6 Intrekken toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

5.7 Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik of andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Enovation Group, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Land Toezichthoudende autoriteit Contact gegevens
Nederland Autoriteit Persoonsgegevens (AP) T : +31 (0)88 – 1805 250

Site :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apelden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

United Kingdom Information Commissioner’s Office (ICO) T : +44 (0)303 123 1113

Site : https://ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/personal-information-concerns/

Duitsland Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI) T : +49 (0)228 99 77 99-0

Site : https://www.bfdi.bund.de/

België Gegevensbeschermingsautoriteit T : +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35

Site : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Spanje Spanish Data Protection Authority (aepd) T : + 34 901 100 099 – 912 663 517

Site : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formConsulta/consulta.jsf

Frankrijk Commission Nationale de L’Informatique et de Libertés (CNIL) T : +33 (0)1.53.73.22.22

Site : https://www.cnil.fr/

5.8 Beheer uw gegevens via uw myEnovation account

In voorkomende gevallen kunt u uw persoonsgegevens ook zelf bekijken en beheren in uw myEnovation Account.

Germany

Download pdf

Im Folgenden lesen Sie die Datenschutzerklärung der Enovation Group B.V. und ihrer Tochtergesellschaften (nachfolgend “Enovation Group”).

Einleitung

Die Enovation Group legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Informationssicherheit. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen, einschließlich der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679, im Folgenden “DSGVO”).
Die Enovation Gruppe hat technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust oder jede Form von unzulässigen Verarbeitung zu schützen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Die Enovation Group prüft kontinuierlich zu treffende Maßnahmen im Einklang mit dem neuesten Stand der Technik und den Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten.
In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten wir erheben und zu welchem Zweck. Dies geschieht durch die verschiedenen Arten, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten, nutzen, abfragen oder anderweitig verarbeiten.
Wir werden diese Datenschutzerklärung bei Bedarf anpassen, so dass sie immer auf dem neuesten Stand ist. Wir empfehlen Ihnen daher, regelmäßig einen Blick in die Datenschutzerklärung zu werfen, um immer auf dem neusten Stand bezüglich Änderungen zu bleiben. Die Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 01.07.2021 geändert. Hier können Sie diese Datenschutzerklärung auch herunterladen und ausdrucken.

 

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an das Security Office der Enovation Group unter eso@enovationgroup.com oder an unseren Datenschutzbeauftragten unter dpo@enovationgroup.com.
Wenn Sie es vorziehen, uns telefonisch zu kontaktieren, erreichen Sie uns unter folgender Nummer: +31 (0) 88 8 366 366.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

Die Enovation Group ist ein international tätiges IKT-Unternehmen mit dem Fokus auf Kommunikation und Verknüpfung, insbesondere im Gesundheitswesen und Regierungsbereich. Die Enovation Group hat mehrere Niederlassungen und Standorte in ganz Europa und nutzt verschiedene (digitale) Marketingkanäle.
Die Enovation Group koordiniert die Entwicklung, den Verkauf und die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen der Enovation Group und liefert diese hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, an die Bereiche Gesundheitswesen und Regierung. Die Enovation Gruppe tritt im Rahmen der Implementierung ihrer Produkte und Dienstleistungen als Verarbeiter im Sinne der DSGVO auf. Auf Produkte und Dienstleistungen bezieht sich diese Datenschutzerklärung nicht; sie konzentriert sich auf (personenbezogene) Daten, die wir in unserer Rolle als Verarbeiter verarbeiten. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen, die Sie von uns beziehen, finden Sie in Ihrer myEnovation-Umgebung oder in unserem Leistungskatalog auf der Website.
Die juristischen Personen der Enovation Group Holding B.V., Rivium Quadrant 2, 2909 LE Capelle aan den IJssel, mit der Handelskammernummer 72234938, sind für alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten außerhalb der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen verantwortlich.
Unternehmen, die zur Enovation-Gruppe gehören, sind:

 

Unternehmen Handelsname Adresse Postleitzahl & Stadt Land Kontakt Handelskammer
ENOVATION B.V. Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Niederlande E-Mail: : eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

24157738
E.Novation UK Ltd. Enovation UK Thorncroft Manor, Dorking Road Leatherhead, Surrey, KT22 8JB Vereinigtes Königreich E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

04253883
Comvio B.V Enovation Comvio Gezellenlaan 6 7005 AZ Doetinchem Niederlande E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

09091665
Enovation Belgium B.V. Noorderlaan 147,

box 9

2030 Antwerpen Belgien E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

0550.742.343
Verklizan SARL 148 Rue de L’Université 75007 Parijs Frankreich E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

532478575
Verklizan B.V. Enovation Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Niederlande E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

24360668
Verklizan Ltd. Enovation UK Suite 17 Link 665 Business Centre Haslingden Rossendale BB4 5HU Vereinigtes Königreich E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

06322590
Verklizan SL. Enovation Spanien Paseo de la Castellana 135,

7º Planta

28046 Madrid Spanien E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

864760374
Verklizan GmbH Enovation Deutschland Hochstadenstraße 11 41469 Neuss Deutschland E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

HRB12607
Multisignaal B.V. Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Niederlande E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

24397234
Centrum voor Publieke Innovatie – CPI bv Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Niederlande E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

24337846
Boomerweb B.V. Traverse 3 3905 NL Veenendaal Niederlande E-Mail: eso@enovationgroup.com

T.: +31 (0)88 8 366 366

09208279

 

Alle genannten Unternehmen sind Tochtergesellschaften der Enovation Group Holding mit Sitz in den Niederlanden.
Die Enovation Group B.V. ist die Muttergesellschaft und erbringt als solche verschiedene Unterstützungsdienste für ihre Tochtergesellschaften. Alle vorgenannten Auftragsverarbeiter müssen die von der Enovation Gruppe als Muttergesellschaft geforderten Schutzmaßnahmen im Hinblick auf den sorgfältigen und rechtmäßigen Umgang mit personenbezogenen Daten einhalten.

 

1.1. Verwendung innerhalb der Enovation Group Gruppe

Wir können die von uns erfassten personenbezogenen Daten an andere Unternehmen innerhalb der Enovation-Gruppe bei gleichen Aktivitäten und Geschäftsprozessen weitergeben. Wir tun dies, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen oder wenn ein berechtigtes Geschäftsinteresse besteht.

 

1.2 Websites von Drittanbietern

Die Website kann Links zu Websites von Dritten enthalten. Die Enovation Group hat keine Kontrolle oder Befugnis über die Websites Dritter, auf die verlinkt wird. Für die Nutzung dieser fremden Websites gilt eine andere Datenschutzerklärung. DieDatenschutzerklärung der Enovation Group bezieht sich nur auf personenbezogene Daten, die von der Enovation Group erhoben werden. Die Enovation Group übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für (den Betrieb und/oder den Inhalt von) Websites Dritter.

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und warum?

Gemäß § 6 DSGVO muss die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer oder mehreren Rechtsgrundlagen beruhen. Die Enovation Group legt im Folgenden dar, welche Daten wir wann von Ihnen erheben und welche Verarbeitungsgrundlagen wir bei der Nutzung Ihrer Daten verwenden.
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nicht auf die Rolle des Verarbeiters, die die Enovation Group für ihre Dienste übernimmt. Wenn Sie Dienstleistungen von der Enovation Group erwerben und wir personenbezogene Daten in Ihrem Auftrag verarbeiten, beziehen Sie sich bitte auf Ihre myEnovation-Umgebung oder den Katalog unserer Dienste auf unserer Website.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten oder Sie den Verdacht haben, dass wir dies tun, und Sie eine Frage dazu haben, wenden Sie sich bitte zunächst an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (z. B. Gemeinde, Arzt oder Institution/Zentrale), es sei denn, das wir die Verarbeiter sind (wenn Sie sich z. B. bei uns bewerben).

 

2.1 Daten & Zwecke
2.1.1 Service & Support

Wenn Sie sich an unseren Service & Support wenden, erfassen wir die für die Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendigen Daten:

 • Name und Adressangaben;
 • Kontaktdaten für die elektronische Kommunikation, wie z. B. Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Postanschrift im Gesundheitswesen;
 • Telefonnummer;
 • Korrespondenz und Gesprächsnotizen;
 • Gesprächsaufzeichnung bei telefonischem Kontakt – falls dies der Fall ist, wird dies vor dem Gespräch bekannt gegeben. Die Daten aus den Telefongesprächen werden auch für Schulungen, Analysen und die Verbesserung unserer betrieblichen Abläufe verwendet.

Je nach Anfrage kann der Mitarbeiter auf Informationen zugreifen, die zur Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich sind, z. B. auf die von Ihnen erworbenen Dienstleistungen und (Vertrags-)Daten in der myEnovation-Umgebung. Wir verwenden diese Daten, um möglichst effektiv auf Ihre Beschwerde, Anfrage oder Frage reagieren zu können. Wir speichern Ihre Frage, damit wir Ihnen später besser helfen können und um Ihre Kundenzufriedenheit zu analysieren. Wir können diese Informationen auch verwenden, um Ihnen Berichte zukommen zu lassen, wenn wir dies im Vertrag vereinbart haben.

 

2.1.2. Wenn Sie unsere Website besuchen

Damit die Website (richtig) funktionieren kann, benötigen wir bestimmte Informationen. Diese Informationen bestehen aus Ihrer IP-Adresse, dem Browsertyp (das Computerprogramm, das Sie zum anzeigen von Internetseiten verwenden), dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem und den Seiten, die Sie auf unserer Website besuchen. Wir tun dies, um unsere Website und Dienste zu sichern und um jeglichen Missbrauch zu erkennen und zu verhindern.
Wenn Sie sich über das Kontaktformular auf unserer Website an uns wenden, verwenden wir die von Ihnen angegebenen Informationen, damit einer unserer Mitarbeiter Ihre Frage beantworten kann. Wir bitten Sie in diesem Fall um folgende Informationen: Geschlecht, Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

 

2.1.3 Soziale Medien

Die Enovation Group ist auf verschiedenen sozialen Medien wie Facebook, Twitter und LinkedIn vertreten.
Wenn Sie uns in sozialen Medien folgen oder mit oder über die Enovation Group in sozialen Medien kommunizieren, erhalten wir möglicherweise Zugriff auf (einen Teil) Ihrer öffentlichen Profildaten. Wenn Sie Informationen über die Enovation Group über soziale Medien teilen, können Ihre Daten über diese sozialen Medien sichtbar werden. Die Enovation Group selbst folgt auch Social-Media-Kanälen und kann somit auf Daten über Sie in sozialen Medien zugreifen.
Die Enovation Group kann nachverfolgen, wie oft ein bestimmter Beitrag über soziale Medien geteilt und “geliked” wurde, um die eigene Reichweite zu analysieren. Wir können auch sehen, ob und wenn ja, welche Beiträge über die Enovation Group über Social Media-Kanäle gemacht werden. In diesem Zusammenhang verarbeiten wir die Daten, die erforderlich sind, damit wir den Inhalt unserer Social-Media-Aktivitäten so weit wie möglich optimieren können, wie z. B. die angesehenen und geposteten Inhalte und Nachrichten in Bezug auf die Enovation Group und die auf der Plattform gespeicherten Metadaten.
Der Zweck dieser Verarbeitung ist die Analyse der Reichweite der Social-Media-Aktivitäten und die Verbesserung der Kundenzufriedenheit. In unserer Cookie-Richtlinie finden Sie weitere Informationen darüber, welche Social Media Cookies wir verwenden.
Die offenen Stellen, Artikel und Videos, die Sie auf unserer Website sehen, können Sie über Buttons auch auf den sozialen Medien teilen. Diese Buttons funktionieren mithilfe von Cookies des betreffenden Social-Media-Portals, damit diese erkennen, wenn Sie ein Stellenangebot oder ein Video teilen möchten. Die Enovation Group und das betreffende Social-Media-Portal sind hierfür getrennt verantwortlich. Die Enovation Group hat keinen Einblick in die gesammelten Daten und hat keinen Einfluss darauf, wie Ihre Daten von diesen Portalen weiterverarbeitet werden.
Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung des betreffenden Social-Media-Portals, um herauszufinden, wie Ihre (personenbezogenen) Daten verarbeitet werden:

 

2.1.4 Cookies

Wir verwenden Cookies und ähnliche Techniken, um die Benutzerfreundlichkeit unserer Website zu verbessern, die Website sicherer zu machen, Ihre Erfahrung mit unseren Dienstleistungen zu optimieren und Sie bei einem späteren Besuch wiederzuerkennen. In unserer Cookie-Richtlinie können Sie mehr darüber lesen, welche Cookies zu welchen Zwecken und von welchen Parteien eingesetzt werden. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link Cookie-Informationen & Einstellungen am Ende der Website widerrufen.
Wir verwenden Cookies und Techniken, die Cookies ähnlich sind, wie z. B. Link-Tracking. Das Link-Tracking ermöglicht es uns zu sehen, ob Sie unsere E-Mails öffnen und hilft uns zu erkennen, wenn Sie sich von unseren E-Mails zur Website durchklicken.

 

2.1.5. Newsletters

Auf unserer Website können Sie sich für den Newsletter anmelden. Der Newsletter enthält Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen der Enovation Group.
Wenn Sie sich für die Newsletter angemeldet haben, erhalten Sie Newsletter über Ihre gekauften Dienstleistungen sowie über Produkte und Dienstleistungen, die in direktem Zusammenhang mit Ihren gekauften Dienstleistungen stehen. Sie können jederzeit angeben, dass Sie die Newsletter nicht mehr erhalten möchten.
Offene Stellen & Bewerbungen
Sobald Sie sich auf eine Stelle bewerben, werden wir Sie – je nach Stelle – um verschiedene Angaben bitten, die zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwendet werden, wie z. B.:

 • Name, Adresse und Wohnort;
 • Telefonnummer;
 • E-Mail Adresse;
 • Ihr Geschlecht;
 • Geburtsdatum;
 • Höchsten Bildungsabschluss;
 • Lebenslauf;
 • Bewerbungsschreiben;
 • LinkedIn-Profil (optional);
 • Ihre schnellstmögliche Verfügbarkeit.

Wir verarbeiten auch Daten, die Sie uns in Ihrem Lebenslauf oder Ihrem Bewerbungsschreiben zur Verfügung stellen. Diese Daten werden verwendet, um Ihre Eignung für die jeweilige Stelle zu beurteilen und um Sie über den Ablauf des Bewerbungsverfahrens zu informieren.
In dem Fall, wenn die Enovation Group Ihnen eine Stelle anbietet, werden Ihre Daten auch zur Erstellung des Angebotes verwendet. Im Falle der Annahme des Angebots werden Ihre Daten für die Vorbereitung und Durchführung des Arbeitsvertrags verwendet.
Falls kein Arbeitsvertrag zustande kommt und Sie Ihr Einverständnis gegeben haben, werden wir Ihre Daten in unserem System speichern, damit wir Sie bezüglich eventuellen zukünftigen passenden Stellen kontaktieren können.

 

2.1.6 Assessment

Je nach Position kann ein (externes) Assessment-Center Teil des Bewerbungsverfahrens sein. Die Ergebnisse werden verwendet, um festzustellen, ob Sie die Anforderungen der Stelle erfüllen.

3. Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?

Die Enovation Group bewahrt personenbezogene Daten nicht länger auf, als es für den Zweck, für den sie erhoben oder verarbeitet wurden, erforderlich ist. Es sei denn, es gilt eine längere gesetzliche Frist oder es droht ein Streitfall oder ein (Rechts-)Verfahren bzw. ist anhängig.
Die oben und in dieser Datenschutzerklärung genannten Aufbewahrungsfristen beziehen sich nicht auf die Rolle des Verarbeiters, die die Enovation Group für ihre Dienstleistungen erfüllt. Wenn Ihre medizinische Fachkraft, Ihre lokale Behörde oder ein anderer Auftragsverarbeiter Dienstleistungen von der Enovation Group erwirbt und wir personenbezogene Daten im Namen oder für einen Kunden verarbeiten, verweisen wir Sie zunächst an unseren Kunden, den Datenverantwortlichen.
Die Enovation Group hat unterschiedliche Aufbewahrungsfristen, es sei denn, wir müssen bestimmte Daten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung länger aufbewahren. Die Aufbewahrungsfristen variieren je nach Art der personenbezogenen Daten.
Die Enovation Gruppe hat ihre Politik in Bezug auf Aufbewahrungsfristen in ihrem unternehmensweiten Qualitätsmanagementsystem festgelegt. Wenn Sie eine spezifische Frage zu einer oder mehreren dieser Aufbewahrungsfristen haben, wenden Sie sich bitte an das Security Office der Enovation Group unter eso@enovationgroup.com.

4. Dritte und Weitergabe

Diese Datenschutzerklärung befasst sich nicht mit der Rolle des Verarbeiters, die die Enovation Group für ihre Dienste übernimmt. Wenn die Enovation Group einen Auftragsverarbeiter als Controller einsetzt, muss sie eine entsprechende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vereinbaren, der angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen vorsieht. Für den Fall, dass die Enovation Group einen unabhängigen Auftragsverarbeiter beauftragt, wird sich die Enovation Group bemühen, hier geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu vereinbaren.
Darüber hinaus gibt die Enovation Group Daten an Dritte weiter, wenn Sie zugestimmt haben, wenn wir durch ein Gesetz oder eine Verordnung dazu verpflichtet sind, wenn wir aufgrund eines Gerichtsverfahrens, einer autorisierten Anordnung oder eines Befehls einer Regierungsbehörde dazu gezwungen sind und/oder wenn wir es für notwendig halten, unsere legitimen Interessen und/oder die Interessen Dritter zu schützen.

 

3.1 Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes

In einigen Fällen ist es notwendig, dass die Enovation Group Ihre personenbezogenen Daten an eine Partei übermittelt, die sich in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befindet. Der EWR besteht aus den Ländern der Europäischen Union, Liechtenstein, Norwegen und Island. Die Enovation Gruppe gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann an eine Partei in einem Land außerhalb des EWR weiter, wenn dieses Land angemessene Schutzmaßnahmen bietet oder wenn wir mit der Partei, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, eine sogenannte EU-Mustervereinbarung zum Schutz personenbezogener Daten abgeschlossen haben.

5. Ihre Rechte

Wenn die Enovation Group als Auftragsverarbeiter agiert, gewährt die DSGVO Ihnen als betroffene Person, eine Reihe von Rechten, die wir im Folgenden erläutern.
Diese Datenschutzerklärung befasst sich nicht mit der Rolle des Verarbeiters, die die Enovation Group für ihre Dienste übernimmt. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten im Auftrag eines oder mehrerer unserer Kunden verarbeiten, bitten wir Sie sich mit Ihrer Frage immer zuerst an den Auftragsverarbeiter zu wenden. Wenn die Anfrage direkt an uns gerichtet wird, leiten wir sie grundsätzlich an den Verarbeiter weiter.
Wenn Sie sich mit einer Anfrage zu einem oder mehreren der oben genannten Rechte an uns wenden, behalten wir uns das Recht vor, Sie aufzufordern, sich angemessen zu identifizieren.

5.1 Einsicht und Korrektur

Wenn Sie wissen möchten, welche personenbezogenen Daten die Enovation Group von Ihnen verarbeitet, an welchem Ort und zu welchen Zwecken, wenden Sie sich bitte an das Security Office per Mail an eso@enovationgoup.com. Sie können auch verlangen, dass Daten, die sachlich falsch sind, korrigiert werden. Enovation Group wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von vier (4) Wochen, beantworten. Mit der Bearbeitung dieser Anfragen sind prinzipiell keine Kosten verbunden.

5.2 Einspruch

Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie z. B. der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für (Direkt-)Marketingmaßnahmen, jederzeit widersprechen, indem Sie sich an unser Security Office unter eso@enovationgroup.com wenden. Die von der Enovation Group versendeten E-Mails oder andere Nachrichten enthalten immer eine Abmeldungsoption. Wenn Sie sich abmelden, erhalten Sie diese Meldungen nicht mehr. Sie können jedoch keine wesentlichen Service- und Wartungsmeldungen abbestellen.

5.3 Löschung

Wenn Sie möchten, dass die Enovation Group Ihre personenbezogenen Daten und/oder Ihr Konto löscht, können Sie dies durch Senden einer E-Mail an das Security Office unter eso@enovationgroup.com beantragen. Es ist möglich, dass einige personenbezogene Daten nach dem Löschantrag aufbewahrt werden, z. B. wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung der Daten besteht. Ein Löschantrag kann z.B. wegen laufender Verpflichtungen abgelehnt werden. In diesen Fällen werden wir Sie immer mit einer Erklärung kontaktieren.

5.4 Einschränkung der Verarbeitung

Wenn Sie berechtigte Gründe haben, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, zum Beispiel weil Sie die Richtigkeit der von der Enovation Group verarbeiteten personenbezogenen Daten anzweifeln, oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten eingelegt haben, können Sie dies durch eine E-Mail an unser Security Office unter eso@enovationgroup.com verlangen.

5.5 Datenübertragbarkeit

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil Sie Ihre Einwilligung gegeben haben und dies durch automatisierte Verfahren geschieht, oder Ihre Daten auf der Grundlage eines Vertrages, den Sie mit uns geschlossen haben, verarbeitet werden, haben Sie das Recht, zu verlangen, dass wir die entsprechenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einer strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Form erhalten. Sie können dies per E-Mail an unser Security Office unter eso@enovationgroup.com anfordern.

5.6 Einwilligung widerrufen

Beruht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer (ausdrücklichen) Einwilligung, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

5.7 Beschwerde

Wenn Sie eine Beschwerde über die Nutzung oder andere Formen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Enovation Group haben, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

 

Land Aufsichtsbehörde Kontaktdetails
Niederlande Autoriteit Persoonsgegevens (AP) T : +31 (0)88 – 1805 250

Site :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apelden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Vereinigtes Königreich Information Commissioner’s Office (ICO) T : +44 (0)303 123 1113

Site : https://ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/personal-information-concerns/

Deutschland Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) T : +49 (0)228 99 77 99-0

Site : https://www.bfdi.bund.de/

Belgien Gegevensbeschermingsautoriteit T : +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35

Site : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Spanien Spanische Datenschutzbehörde (aepd) T : + 34 901 100 099 – 912 663 517

Site : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formConsulta/consulta.jsf

Frankreich Commission nationale de l’informatique et de libertés (CNIL) T : +33 (0)1.53.73.22.22

Site : https://www.cnil.fr/

 

5.8 Verwaltung Ihrer Daten über Ihr myEnovation-Konto

In einigen Fällen können Sie Ihre personenbezogenen Daten auch selbst in Ihrem myEnovation-Konto einsehen und verwalten.

Spain

Download pdf

Esta es la declaración de privacidad de Enovation Group BV y sus filiales (en adelante “Enovation Group”).

Introducción

El Grupo Enovation considera muy importante la protección de sus datos personales y la seguridad de la información. Tratamos sus datos personales en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679, en adelante el “RVA”).
El Grupo Enovation ha tomado medidas técnicas y organizativas para proteger sus datos personales contra la pérdida o cualquier forma de tratamiento indebido. Puede leer más sobre esto en nuestro sitio web. El Grupo Enovation investiga continuamente medidas acordes con las últimas tecnologías y en consonancia con los servicios que le ofrecemos.
En esta declaración de privacidad explicamos qué datos personales recogemos y con qué fines. Lo hacemos a través de las diversas formas en que recibimos, utilizamos, consultamos o procesamos de otro modo sus datos personales.
Modificaremos esta declaración de privacidad siempre que sea necesario para que esté siempre actualizada. Por lo tanto, le aconsejamos que regrese con regularidad para estar al tanto de cualquier cambio. La declaración de privacidad fue modificada por última vez el 01.07.2021. También puede descargar e imprimir esta declaración de privacidad aquí.

 

Contacte con

Si tiene preguntas o comentarios sobre esta declaración de privacidad, póngase en contacto con la Oficina de Seguridad del Grupo Enovation en eso@enovationgroup.com o con nuestro responsable de protección de datos en dpo@enovationgroup.com.
Si prefiere que nos pongamos en contacto con usted verbalmente, también puede hacerlo a través de nuestro número general +31 (0)88 8 366 366

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Enovation Group es una organización de TIC que opera a nivel internacional y que se centra en la comunicación y la conexión, especialmente en los sectores de la sanidad y la administración pública. El Grupo Enovation tiene varias filiales y sedes repartidas por toda Europa y utiliza varios canales de marketing (digital).

El Grupo Enovation coordina el desarrollo, la venta y la prestación de los productos y servicios del Grupo Enovation y los ofrece principalmente, pero no exclusivamente, a los sectores de la sanidad y la administración pública. El Grupo Enovation actúa como procesador en el sentido de la AVG en el contexto de la implementación de sus productos y servicios. Esta declaración de privacidad no se aplica a eso; esta declaración de privacidad se centra en los datos (personales) que procesamos en nuestro papel de procesador. Para obtener más información sobre los productos y servicios que adquiere de nosotros, consulte su entorno myEnovation o nuestro catálogo de servicios en el sitio web.

Las entidades legales del Grupo Enovation Holding bv, Rivium Quadrant 2, 2909 LE Capelle aan den IJssel, con el número de la Cámara de Comercio 72234938, son responsables de todo el procesamiento de datos personales más allá del ámbito de la provisión de productos y servicios.
Las entidades que forman parte del Grupo Enovation son :

 

Organización h.o.d.n. Dirección Código postal y lugar País Contacte con Cámara de comercio
ENOVATION B.V. Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Países Bajos E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24157738
E.Novation UK Ltd. Enovation UK Thorncroft Manor, Dorking Road Leatherhead, Surrey, KT22 8JB Inglaterra E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

04253883
Comvio B.V Enovation Comvio Gezellenlaan 6 7005 AZ Doetinchem Países Bajos E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09091665
Enovation Belgium B.V. Noorderlaan 147, box 9 2030 Antwerpen Bélgica E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

0550.742.343
Verklizan SARL 148 Rue de L’Université 75007 Parijs Francia E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

532478575
Verklizan B.V. Enovation Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Países Bajos E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24360668
Verklizan Ltd. Enovation UK Suite 17 Link 665 Business Centre Haslingden Rossendale BB4 5HU United Kingdom E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

06322590
Verklizan SL. Enovation Spain Paseo de la Castellana 135, 7º Planta 28046 Madrid España E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

864760374
Verklizan GmbH Enovation Germany Hochstadenstraße 11 41469 Neuss Alemania E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

HRB12607
Multisignaal B.V. Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Países Bajos E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24397234
Centrum voor Publieke Innovatie – CPI bv Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Países Bajos E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24337846
Boomerweb B.V. Traverse 3 3905 NL Veenendaal Países Bajos E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09208279

 

Todas estas entidades son filiales de Enovation Group Holding, con sede en los Países Bajos.
Enovation Group B.V. es la empresa matriz y, como tal, presta diversos servicios de apoyo a sus filiales. Todos los citados Encargados del Tratamiento cumplirán con las garantías exigidas por el Grupo Enovation como empresa matriz con vistas al tratamiento cuidadoso y lícito de los datos personales.

 

1.1 Utilización dentro del grupo Enovation

Podemos compartir los datos personales que recogemos con otras empresas del Grupo Enovation si estas empresas comparten diversas actividades y procesos empresariales. Lo hacemos para ejecutar obligaciones contractuales o cuando existe un interés comercial justificado.

 

1.2 Sitios web de terceros

El sitio web puede contener enlaces a sitios web de terceros. El Grupo Enovation no tiene ningún control ni autoridad sobre los sitios web de terceros enlazados. Se aplicará una declaración de privacidad diferente al uso de estos sitios web de terceros. Esta declaración de privacidad del Grupo Enovation sólo se refiere a los datos personales obtenidos por el Grupo Enovation. El Grupo Enovation no acepta ninguna responsabilidad por (el funcionamiento y/o el contenido de) los sitios web de terceros.

2. ¿Qué datos personales tratamos y por qué?

Según el artículo 6 de la AVG, el tratamiento de sus datos personales debe basarse en una o varias de las bases legales. El Grupo Enovation expone a continuación qué datos recogemos de usted, cuándo y qué bases de tratamiento utilizamos cuando usamos sus datos.
Esta declaración de privacidad no aborda el papel de procesador que el Grupo Enovation desempeña para sus servicios. Si adquiere servicios del Grupo Enovation y tratamos datos personales en su nombre, consulte su entorno myEnovation o el catálogo de servicios de nuestro sitio web.
Si tratamos sus datos personales, o usted sospecha que lo hacemos, y tiene alguna pregunta al respecto, le remitiremos primero al responsable del tratamiento de datos (por ejemplo, el municipio, el médico o la institución), a menos que, por supuesto, seamos nosotros (si usted se dirige a nosotros, por ejemplo).

 

2.1 Datos y propósitos
2.1.1 Servicio y asistencia

Si se pone en contacto con nuestro departamento de servicio y asistencia, registramos los datos necesarios para procesar su solicitud:

 • Nombre y dirección;
 • Datos de contacto para la comunicación electrónica, como su dirección de correo electrónico o de correo sanitario;
 • Número de teléfono;
 • Correspondencia y notas de llamada;
 • Grabación de la llamada en caso de contacto telefónico: si es el caso, se dará a conocer antes de la llamada. Los datos de las conversaciones telefónicas también se utilizarán para la formación, el análisis y la mejora de nuestros procesos operativos.

En función de su solicitud, el empleado podrá acceder a la información necesaria para procesar su solicitud, por ejemplo, los servicios que adquiere y los datos (contractuales) en el entorno de myEnovation.
Utilizamos estos datos para poder responder con la mayor eficacia posible a su queja, solicitud o pregunta. Guardamos su pregunta para poder ayudarle mejor más adelante y para poder analizar su satisfacción como cliente. También podemos utilizar estos datos para proporcionarle informes si así se ha acordado por contrato.

 

2.1.2 Visitar el sitio web

Para que el sitio web funcione (correctamente), necesitamos cierta información. Esta información consiste en su dirección IP, el tipo de navegador (el programa informático que utiliza para ver las páginas de Internet), el sistema operativo que utiliza y las páginas que visita en nuestro sitio web. Lo hacemos para asegurar nuestro sitio web y nuestros servicios y para detectar y prevenir cualquier abuso.
Si se pone en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestro sitio web, utilizaremos la información que nos proporcione para que uno de nuestros empleados responda a su pregunta. Los datos que le pedimos en este caso son el sexo, el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono.

 

2.1.3 Medios de comunicación social

El Grupo Enovation está presente en varias redes sociales, como Facebook, Twitter y LinkedIn.
Si nos sigue en las redes sociales, o se comunica con el Grupo Enovation o sobre él en las redes sociales, podríamos tener acceso a (parte de) los datos de su perfil público. Cuando usted comparte información sobre el Grupo Enovation a través de las redes sociales, sus datos pueden ser visibles a través de dichas redes sociales. El propio Grupo Enovation también sigue los canales de las redes sociales y, por lo tanto, puede acceder a los datos sobre usted en las redes sociales.
El Grupo Enovation puede hacer un seguimiento de cuántas veces se ha compartido y “gustado” una determinada publicación a través de las redes sociales, para analizar su alcance. También podemos ver si se hacen publicaciones sobre el Grupo Enovation a través de los canales de las redes sociales y, en caso afirmativo, cuáles. En ese contexto, tratamos los datos necesarios para poder optimizar al máximo el contenido de nuestras actividades en las redes sociales, como los contenidos y mensajes vistos y publicados relacionados con el Grupo Enovation y los metadatos almacenados en la plataforma.

La finalidad de este tratamiento es analizar el alcance de las actividades en los medios sociales y mejorar la satisfacción de sus clientes. En nuestra Política de Cookies puedes encontrar más información sobre qué cookies de redes sociales utilizamos.
Las ofertas de empleo, los artículos y los vídeos que vea en nuestro sitio web también pueden compartirse a través de las redes sociales mediante botones. Estos botones funcionan con cookies de las redes sociales en cuestión, para que le reconozcan cuando quiera compartir una vacante o un vídeo. El Grupo Enovation y la parte de los medios sociales en cuestión son responsables por separado de esto. El Grupo Enovation no tiene conocimiento de los datos que se recogen y no tiene influencia en la forma en que sus datos son procesados por estas partes.
Lea la declaración de privacidad de las redes sociales en cuestión para saber cómo procesan tus datos (personales):

 

2.1.4 Cookies

Utilizamos cookies y técnicas similares para mejorar la facilidad de uso de nuestro sitio web, para hacer que el sitio web sea más seguro, para optimizar su experiencia de nuestros servicios y para reconocerle en una visita posterior. En nuestra Política de Cookies puede leer más sobre qué cookies se colocan, para qué fines y por qué partes. Siempre puede retirar su permiso a través del enlace Información y configuración de las cookies en la parte inferior del sitio web.
Utilizamos cookies y técnicas similares a las cookies, como el seguimiento de enlaces. El seguimiento de enlaces nos permite ver si usted abre nuestros correos electrónicos y reconocerle cuando hace clic en el sitio web desde nuestros correos electrónicos.

 

2.1.5 Boletines de noticias

En nuestro sitio web puede suscribirse a los boletines informativos. El boletín contiene información sobre los productos, servicios y eventos del Grupo Enovation.
Si se ha suscrito a los boletines informativos, recibirá boletines sobre los servicios adquiridos, así como sobre productos y servicios directamente relacionados con los servicios adquiridos. Siempre puede indicar que no desea seguir recibiendo los boletines.

 

2.1.6 Vacantes y solicitudes

En cuanto solicite una vacante, le pediremos, dependiendo de la vacante en cuestión, que nos facilite diversos datos que se utilizarán para procesar su solicitud, como por ejemplo
• Nombre, dirección y lugar de residencia;
• Número de teléfono;
• Dirección de correo electrónico;
• Su género;
• Fecha de nacimiento;
• La educación más alta;
• Currículum vitae;
• Motivación (carta);
• Perfil de LinkedIn (opcional);
• Disponibilidad.

También tratamos los datos que nos proporciona si lo menciona en su CV o carta de motivación. Estos datos se utilizan para evaluar su idoneidad para la vacante en cuestión y para ponerse en contacto con usted sobre el curso del procedimiento de solicitud.
En caso de que el Grupo Enovation le ofrezca un puesto de trabajo, sus datos también se utilizarán para preparar la oferta. En caso de que se acepte la oferta, sus datos se utilizarán para preparar y ejecutar el contrato de trabajo.
En el caso de que no se cree un contrato de trabajo, y sólo si ha dado su consentimiento, registraremos sus datos en nuestro sistema para poder dirigirnos a usted para cualquier futuro puesto adecuado.

 

2.1.6 Evaluaciones

Dependiendo del nivel del puesto, una evaluación (externa) puede formar parte del procedimiento de solicitud. Los resultados se utilizarán para determinar si cumple los requisitos del puesto

3. ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos?

El Grupo Enovation no conserva los datos personales durante más tiempo del necesario para los fines para los que fueron recogidos o procesados, a menos que se aplique un período legalmente más largo o si hay un litigio o caso (legal) pendiente.

Los periodos de conservación mencionados anteriormente y en esta declaración de privacidad no se refieren a la función de procesador que el Grupo Enovation desempeña para sus servicios. Si su profesional sanitario, autoridad local u otro encargado del tratamiento adquiere servicios del Grupo Enovation y tratamos datos personales en nombre o por cuenta de un cliente, le remitiremos primero a nuestro cliente, su responsable del tratamiento.

El Grupo Enovation utiliza diferentes periodos de conservación, a menos que tengamos que retener ciertos datos durante un periodo más largo en base a una obligación legal. Los periodos de conservación varían según el tipo de datos personales.

El Grupo Enovation ha establecido su política con respecto a los periodos de conservación en su Sistema de Gestión de Calidad Corporativo. Si tiene una pregunta específica sobre uno o más de estos períodos de retención, póngase en contacto con la Oficina de Seguridad del Grupo Enovation en eso@enovationgroup.com.

4. Terceros y transmisión

Esta declaración de privacidad no aborda el papel de procesador que el Grupo Enovation desempeña para sus servicios. Si el Grupo Enovation contrata a un encargado del tratamiento como responsable del mismo, deberá acordar un contrato de encargado del tratamiento adecuado que contemple las medidas de seguridad técnicas y organizativas pertinentes. En caso de que el Grupo Enovation contrate a un procesador independiente, el Grupo Enovation hará todo lo posible para acordar las medidas de seguridad adecuadas en este caso.

Además, el Grupo Enovation proporciona datos a terceros con el consentimiento o si estamos obligados a hacerlo por ley o reglamento, nos vemos obligados a hacerlo como resultado de un procedimiento judicial, una orden autorizada o una orden emitida por una autoridad gubernamental y/o en caso de que consideremos que es necesario para proteger nuestros intereses legítimos y/o los intereses de terceros.

 

4.1 Terceros países fuera del Espacio Económico Europeo

En algunos casos, es necesario que el Grupo Enovation transfiera sus datos personales a una parte situada en un país fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). El EEE está formado por los países de la Unión Europea, Liechtenstein, Noruega e Islandia. El Grupo Enovation sólo proporciona sus datos personales en un país fuera del EEE si ese país proporciona medidas de protección adecuadas o si hemos concluido un llamado Acuerdo Modelo de la UE para la protección de datos personales con la parte a la que proporcionamos sus datos personales.

5. ¿Cuáles son sus derechos?

Si el Grupo Enovation actúa como encargado del tratamiento, la AVG le otorga a usted, el interesado, una serie de derechos que le explicaremos a continuación.

Esta declaración de privacidad no aborda el papel de procesador que el Grupo Enovation desempeña para sus servicios. Si procesamos sus datos personales en nombre de uno o más de nuestros clientes, siempre le remitimos primero al procesador para su pregunta. Si la solicitud se hace directamente a nosotros, en principio la remitiremos al procesador.

Si se dirige a nosotros para solicitar uno o varios de los derechos mencionados anteriormente, nos reservamos el derecho de pedirle que se identifique adecuadamente.

 

5.1 Perspectiva y corrección

Si quiere saber qué datos personales trata el Grupo Enovation de usted, en qué lugar y con qué fines, puede ponerse en contacto con el Grupo Enovation a través de nuestra Oficina de Seguridad en eso@enovationgoup.com. También puede solicitar que se corrijan los datos que sean incorrectos. El Grupo Enovation responderá a su solicitud lo antes posible, pero a más tardar en cuatro (4) semanas. En principio, la tramitación de estas solicitudes no conlleva ningún coste.

 

5.2 Objeción

Siempre puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, como, por ejemplo, al uso de sus datos personales para acciones de marketing (directo), poniéndose en contacto con nuestra Oficina de Seguridad en eso@enovationgroup.com. Los correos electrónicos u otros mensajes enviados por el Grupo Enovation siempre incluyen una opción para darse de baja. Si utiliza esta opción, dejará de recibir estos mensajes. No puede darse de baja de los mensajes de servicio y mantenimiento esenciales.

 

5.3 Supresión

Si desea que el Grupo Enovation elimine sus datos personales y/o su cuenta, puede solicitarlo enviando un correo electrónico a la Oficina de Seguridad en eso@enovationgroup.com. Es posible que algunos datos personales se conserven después de la solicitud de supresión, por ejemplo si existe una obligación legal de conservarlos. Una solicitud de eliminación puede ser rechazada debido a las obligaciones en curso, por ejemplo. En ese caso, siempre nos pondremos en contacto con usted para darle una explicación.

 

5.4 Restricción del tratamiento

Si tiene razones legítimas para solicitar la restricción del tratamiento, por ejemplo porque cuestiona la exactitud de los datos personales que el Grupo Enovation trata, o se ha opuesto al tratamiento de los datos personales, puede solicitarlo enviando un correo electrónico a nuestra Oficina de Seguridad en eso@enovationgroup.com.

 

5.5 Portabilidad de los datos

Si tratamos sus datos personales porque usted ha dado su consentimiento y esto se hace a través de procedimientos automatizados, o sus datos se tratan en base a un contrato que usted tiene con nosotros, usted tiene derecho a solicitar que recibamos los datos personales pertinentes que nos ha proporcionado en un formato estructurado, común y legible por máquina. Puede solicitarlo enviando un correo electrónico a nuestra Oficina de Seguridad en eso@enovationgroup.com.

 

5.6 Retirada del consentimiento

Si el tratamiento de sus datos personales se basa en su consentimiento (explícito), tiene derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de la retirada.

 

5.7 Denuncia

Si tiene una queja sobre el uso u otras formas de tratamiento de datos personales por parte del Grupo Enovation, tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de control competente.

 

País Autoridad de supervisión Detalles del contacto
Países Bajos Autoriteit Persoonsgegevens (AP) T : +31 (0)88 – 1805 250

Site :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apelden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Inglaterra Information Commissioner’s Office (ICO) T : +44 (0)303 123 1113

Site : https://ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/personal-information-concerns/

Alemania Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI) T : +49 (0)228 99 77 99-0

Site : https://www.bfdi.bund.de/

Bélgica Gegevensbeschermingsautoriteit T : +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35

Site : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

España Spanish Data Protection Authority (aepd) T : + 34 901 100 099 – 912 663 517

Site : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formConsulta/consulta.jsf

Francia Commission Nationale de L’Informatique et de Libertés (CNIL) T : +33 (0)1.53.73.22.22

Site : https://www.cnil.fr/

 

 

5.8 Gestión de sus datos a través de su cuenta myEnovation

En algunos casos, usted mismo puede ver y gestionar sus datos personales en su Cuenta myEnovation.

United Kingdom

Download pdf

This is the privacy statement of Enovation Group BV and its subsidiaries (hereinafter “Enovation Group”).

Introduction

Enovation Group considers the protection of your personal data and information security to be very important. We process your personal data in compliance with applicable data protection regulations, including the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679, hereinafter the “GDPR”).
Enovation Group has taken technical and organisational measures to protect your personal data against loss or any form of improper processing. You can read more about this on our website. Enovation Group continuously investigates measures according to the latest technology and appropriate to the service we offer you.
In this privacy statement we explain which personal data we collect and for what purposes. We do this by means of the various ways in which we receive, use, consult or otherwise process your personal data.
We will amend this privacy declaration whenever necessary so that it is always up to date. We therefore advise you to return regularly to keep abreast of any changes. The privacy statement was last modified on 01.07.2021. You can also download and print this privacy statement here.

 

Contact

For questions or comments about this privacy statement, please contact the Enovation Group Security Office at eso@enovationgroup.com or our Data Protection Officer at dpo@enovationgroup.com.
If you prefer to be contacted verbally, both can also be reached via our general number +31 (0)88 8 366 366

1. Who is responsible for your data processing?

Enovation Group is an internationally operating ICT organisation with a focus on communication and connection especially in the Healthcare and Government sectors. Enovation Group has various subsidiaries and locations spread across Europe and uses different (digital) marketing channels.
Enovation Group coordinates the development, sale and delivery of Enovation Group products and services and delivers these mainly, but not exclusively, to the Healthcare and Government sectors. Enovation Group acts as Processor within the meaning of the GDPR in the context of the implementation of its products and services. This privacy statement is not applicable to that; this privacy statement focuses on the (personal) data that we process in our role as Processor. For more information about the products and services that you purchase from us, please refer to your myEnovation environment or our service catalogue on the website.
The legal entities of the Enovation Group Holding bv, Rivium Quadrant 2, 2909 LE in Capelle aan den IJssel with the Chamber of Commerce number 72234938 are responsible for all processing of personal data outside the scope of providing products and services.
Entities falling under the Enovation Group are :

Organisation Trade name Adress Postal code & City Country Contact Chamber of Commerce
ENOVATION B.V. Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel The Netherlands E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24157738
E.Novation UK Ltd. Enovation UK Thorncroft Manor, Dorking Road Leatherhead, Surrey, KT22 8JB United Kingdom E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

04253883
Comvio B.V Enovation Comvio Gezellenlaan 6 7005 AZ Doetinchem The Netherlands E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09091665
Enovation Belgium B.V. Noorderlaan 147, box 9 2030 Antwerpen Belgium E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

0550.742.343
Verklizan SARL 148 Rue de L’Université 75007 Parijs France E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

532478575
Verklizan B.V. Enovation Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel The Netherlands E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24360668
Verklizan Ltd. Enovation UK Suite 17 Link 665 Business Centre Haslingden Rossendale BB4 5HU United Kingdom E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

06322590
Verklizan SL. Enovation Spain Paseo de la Castellana 135,
7º Planta
28046 Madrid Spain E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

864760374
Verklizan GmbH Enovation Germany Hochstadenstraße 11 41469 Neuss Germany E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

HRB12607
Multisignaal B.V. Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis The Netherlands E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24397234
Centrum voor Publieke Innovatie – CPI bv Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis The Netherlands E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24337846
Boomerweb B.V. Traverse 3 3905 NL Veenendaal The Netherlands E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09208279

 

All the aforementioned entities are subsidiaries of Enovation Group Holding based in the Netherlands.
Enovation Group B.V. is the parent company and as such provides various support services to its subsidiaries. All aforementioned Processing Agents shall comply with the safeguards required by Enovation Group as its parent company with a view to the careful and lawful handling of personal data.

 

1.1 Use within the Enovation Group

We may share the personal data we collect with other companies within the Enovation Group if these companies share various activities and business processes. We do this in order to fulfil contractual obligations or when there is a justified business interest.

 

1.2 Websites of third parties

The Enovation Group website may contain links to websites of third parties. Enovation Group has no control or authority over the linked third-party websites. A different privacy statement will apply to the use of these third party websites. This privacy statement of Enovation Group only relates to personal data obtained by Enovation Group. Enovation Group does not accept any responsibility or liability for the operation and/or content of third party websites.

2. What personal data do we process and why

According to Article 6 of the GDPR, the processing of your personal data must be based on one or more of the legal bases. Enovation Group sets out below what data we collect from you, when and what grounds for processing we apply when we use your data.
This privacy statement does not address the role of Processor that Enovation Group performs for its services. If you purchase services from Enovation Group and we process personal data on your behalf, please refer to your myEnovation environment or the service catalogue on our website.
In the event that we process your personal data, or you suspect that we do, and you have a question about this, we will first refer you to the data controller (e.g. municipality, doctor or institution) unless, of course, we are the data controller (if you apply for a job with us, for example).

 

2.1 Data & purposes
2.1.1 Service & Support

If you contact our Service & Support department, we record the data required to process your request:

 • Name and address details;
 • Contact details for electronic communication, such as your e-mail address or healthcare mail address;
 • Telephone number;
 • Correspondence and call notes;
 • Call recording in case of telephone contact – if this is the case, this will be made known prior to the call. The data from the telephone calls is also used for training, analysis and improving our operational processes.

Depending on your request, the employee will be able to access information required to process your request, for example the services you purchase and (contract) data in the myEnovation environment.
We use this data to be able to respond as effectively as possible to your complaint, request or question. We save your question in order to be able to help you better later on and to analyse your customer satisfaction. We can also use this data to provide you with reports if we have agreed this in a contract.

 

2.1.2 Visiting the website

In order for the website to work properly, we require certain information. This information consists of your IP-address, the type of browser (the computer program you use to view internet pages), the operating system you use and the pages you visit on our website. We do this to secure our website and services and to detect and prevent any abuse.
If you contact us via the contact form on our website, we use the information you provide to have one of our employees answer your question. The information we ask from you in this case are gender, name, email address and phone number.

 

2.1.3 Social media

Enovation Group can be found on various social media, such as Facebook, Twitter and LinkedIn.
If you follow us on social media, or communicate with or about Enovation Group on social media, we may get access to (part of) your public profile data. When you share information about Enovation Group via social media, your data may become visible via those social media. Enovation Group itself also follows social media channels and can thus access data about you on social media.
Enovation Group may keep track of how many times a particular post has been shared and “liked” via social media to analyse its reach. We can also see which posts are made about Enovation Group via social media channels. In that context, we process the data necessary so that we can optimise the content of our social media activities as much as possible, such as the viewed and posted content and messages related to Enovation Group and metadata stored in the platform.
The purpose of this processing is to analyse the reach of the social media activities and to improve customer satisfaction. You can find more information about which social media cookies we use in our Cookie Policy.

The vacancies, articles and videos that you view on our website can also be shared via social media using buttons. To make these buttons work, we use cookies from the social media parties in question, so that they recognise you when you want to share a vacancy or video. Enovation Group and the social media party concerned are separately responsible for this. Enovation Group has no insight in the data that is collected and has no influence in the way your data is further processed by these parties.
Please read the privacy statement of the social media party concerned to find out how they process your (personal) data:

 

2.1.4 Cookies

We use cookies and similar technologies to improve the user-friendliness of our website, to make the website more secure, to optimise your experience of our services and to recognise you when you return. In our Cookie Policy you can read more about which cookies are placed for which purposes and by which parties. You can always withdraw your permission by clicking the Cookie information & settings link at the bottom of the website.
We use cookies and techniques that are similar to cookies, such as link-tracking. Link-tracking allows us to see if you open our e-mails and to recognise you if you click through to the website from our e-mails.

 

2.1.5 Newsletters

On our website you can subscribe to newsletters. The newsletter contains information about Enovation Group products, services and events.
If you have signed up for the newsletters you will receive newsletters about your purchased services as well as about products and services directly related to your purchased services. You can always indicate that you no longer wish to receive the newsletters.

 

2.1.6 Vacancies & Applications

As soon as you apply for a vacancy, we will ask you – depending on the vacancy in question – to provide various details that will be used to process your application, such as:

 • Name, address and place of residence;
 • Telephone number;
 • E-mail address;
 • Gender;
 • Date of birth;
 • Highest education;
 • Curriculum vitae;
 • Motivation (letter);
 • LinkedIn profile (optional);
 • Availability.

In addition, we process the data that you provide us with if you mention this in your CV or motivation letter. This data is used to assess your suitability for the vacancy in question and to contact you about the process of the application procedure.
If Enovation Group offers you a job, your data will also be used to prepare the offer. If the offer is accepted, your data will be used to prepare and execute the employment contract.
If no employment contract is made, and only if you have given your consent, we will record your data in our system so that we can approach you for any future vacancies.

 

2.1.7 Assessments

Depending on the job level, an external assessment can be part of the application procedure. The results will be used to determine whether you meet the job requirements.

3. How long do we keep your data?

Enovation Group does not retain personal data any longer than is necessary for the purpose for which it was collected or processed, unless a legally longer period applies or if a dispute or (legal) case is pending/threatening.

The retention periods as referred to above and in this privacy statement do not address the role of Processor that Enovation Group fulfils for its services. If your healthcare professional, local authority or other Processor purchases services from Enovation Group and we process personal data on behalf of or for a client, we will first refer you to our client, your data controller.

Enovation Group applies different retention periods, unless we have to retain certain data for a longer period on the basis of a legal obligation. The retention periods vary according to the type of personal data.

Enovation Group has laid down its policy with regard to retention periods in its Corporate Quality Management System. If you have a specific question about one or more of these retention periods, please contact the Enovation Group Security Office at eso@enovationgroup.com

4. Third parties and transmission

This privacy statement does not address the role of Processor that Enovation Group performs for its services. If Enovation Group as a Processor engages another Processor, it shall agree an appropriate processor agreement that provides for appropriate technical and organisational security measures. In the event that Enovation Group engages an independent Processor, Enovation Group shall make every effort to agree on appropriate security measures here.

Furthermore, Enovation Group provides data to third parties with consent or if we are obliged to do so by law or regulation, as a result of legal proceedings, an authorised order or command issued by a government authority and/or in the event that we consider it necessary to protect our legitimate interests and/or the interests of third parties.

 

4.1 Third countries outside the European Economic Area

In some cases, it is necessary for Enovation Group to transfer your personal data to a party located in a country outside the European Economic Area (EEA). The EEA consists of the countries of the European Union, Liechtenstein, Norway and Iceland. Enovation Group will only provide your personal data to a party in a country outside the EEA if that country provides adequate protection measures or if we have entered into a so-called EU Model Agreement with the party to whom we provide your personal data.

5. What are your rights?

If Enovation Group acts as a Processor, the GDPR grants you, the data subject, a number of rights which we will explain below.

This privacy statement does not address the role of Processor that Enovation Group performs for its services. If we process your personal data on behalf of one or more of our customers, we always refer you first to the Processor for your question. If the request is made directly to us, we will in principle forward it to the Processing Manager.
If you approach us with a request for one or more of the aforementioned rights, we reserve the right to ask you to identify yourself adequately.

 

5.1 Insight and correction

If you would like to know which of your personal data Enovation Group processes, at which location and for which purposes, you can contact Enovation Group via our Security Office at eso@enovationgoup.com. You can also request correction of factually incorrect data. Enovation Group will respond to your request as soon as possible but at the latest within four (4) weeks. In principle, no costs are associated with the processing of these requests.

 

5.2 Objection

You can always object to the processing of your personal data, such as, but not limited to, the use of your personal data for (direct) marketing actions by contacting our Security Office at eso@enovationgroup.com. The emails or other messages sent by Enovation Group always include an unsubscribe option. If you use this option, you will no longer receive these messages. You cannot unsubscribe from essential service and maintenance messages.

 

5.3 Deletion

If you want Enovation Group to delete your personal data and/or your account, you can request this by sending an e-mail to the Security Office at eso@enovationgroup.com. It is possible that some personal data will be retained after the deletion request, for example if there is a legal obligation to retain the data. A deletion request may be refused because of ongoing obligations, for example. In this case you will always be contacted for an explanation.

 

5.4 Restriction of processing

If you have legitimate reasons to request restriction of the processing, for example because you question the correctness of the personal data that Enovation Group processes, or you have filed an objection against the processing of personal data, you can request this by sending an e-mail to our Security Office at eso@enovationgroup.com.

 

5.5 Data transfer

If we process your personal data because you have given your consent and this is done via automated procedures, or your data is processed on the basis of a contract you have with us, you have the right to request that we receive the relevant personal data you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable form. You can request this by sending an e-mail to our Security Office at eso@enovationgroup.com.

 

5.6 Withdrawal of consent

If the processing of your personal data is based on your explicit permission, you have the right to withdraw this permission at any time, without prejudice to the lawfulness of the processing based on the permission before the withdrawal.

 

5.7 Complaint

If you have a complaint about the use or other forms of processing of personal data by Enovation Group, you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Country Supervisory Authority Contact details
The Netherlands Autoriteit Persoonsgegevens (AP) T : +31 (0)88 – 1805 250

Site :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apelden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

United Kingdom Information Commissioner’s Office (ICO) T : +44 (0)303 123 1113

Site : https://ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/personal-information-concerns/

Germany Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (BfDI) T : +49 (0)228 99 77 99-0

Site : https://www.bfdi.bund.de/

Belgium Gegevensbeschermingsautoriteit T : +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35

Site : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Spain Spanish Data Protection Authority (aepd) T : + 34 901 100 099 – 912 663 517

Site : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formConsulta/consulta.jsf

France Commission Nationale de L’Informatique et de Libertés (CNIL) T : +33 (0)1.53.73.22.22

Site : https://www.cnil.fr/

 

5.8 Managing your data via your myEnovation Account

You can also view and manage your personal data yourself in your myEnovation Account.

France

Download pdf

La présent politique de confidentialité s’applique à l’Enovation Group B.V. et ses filiales (ci-après “Enovation Group”).

Introduction

L’Enovation Group accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles et à la sécurité des informations. Nous traitons vos données personnelles conformément aux réglementations applicables en matière de protection des données, y compris le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679, ci-après le “RGPD”).

L’Enovation Group a pris des mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données personnelles contre la perte ou toute forme de traitement abusif. Vous trouvez de plus amples informations à ce sujet sur notre site web. L’Enovation Group évalue en permanence des mesures conformes aux dernières technologies et aux services que nous vous proposons.

Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons quelles données personnelles nous collectons et à quelles fins. Nous le faisons par le biais des différentes manières dont nous recevons, utilisons, consultons ou traitons autrement vos données personnelles.

Nous modifierons cette déclaration de confidentialité chaque fois que nécessaire afin qu’elle soit toujours à jour. Nous vous conseillons donc de relire la déclaration régulièrement pour vous tenir au courant de tout changement. La déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 01.07.2021. Vous pouvez également télécharger et imprimer cette déclaration de confidentialité ici.

 

Contact

Pour toute question ou tout commentaire sur cette déclaration de confidentialité, veuillez contacter le bureau de la sécurité de l’Enovation Group à l’adresse mail eso@enovationgroup.com ou notre commissaire à la protection des données à l’adresse mail dpo@enovationgroup.com.
Si vous préférez de prendre contact avec nous par téléphone, vous pouvez nous joindre au numéro général +31 (0)88 8 366 366.

1. Qui est responsable du traitement de vos données?

L’Enovation Group est une organisation internationale spécialisée dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, qui se concentre sur la communication et la connexion, notamment dans les secteurs des soins de santé et des administrations publiques. L’Enovation Group possède plusieurs filiales et sites répartis dans toute l’Europe et utilise divers canaux de marketing (numériques).

L’Enovation Group coordonne le développement, la vente et la fourniture de ses produits et services, qu’il destine principalement, mais pas exclusivement, aux secteurs de la santé et des administrations publiques. L’Enovation Group agit en tant que processeur au sens de l’RGPD dans le cadre de la mise en œuvre de ses produits et services. La présente déclaration de confidentialité ne s’applique pas à cela; elle se concentre sur les données (personnelles) que nous traitons en tant que processeur. Pour plus d’informations sur les produits et services que nous achetez chez nous, veuillez vous référer à votre environnement myEnovation ou à notre catalogue de services sur le site web.

Les entités juridiques d’Enovation Group Holding bv, Rivium Quadrant 2, 2909 LE Capelle aan den IJssel, avec le numéro de chambre de commerce 72234938, sont responsables de tout traitement de données personnelles au-delà de la fourniture de produits et services.

Les entités relevant du groupe Enovation sont les-suivants:

 

Organisation Le nom commercial L’adresse Le code postal & ville Le pays Contact La chambre de commerce
ENOVATION B.V. Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Les Pays-Bas E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24157738
E.Novation UK Ltd. Enovation UK Thorncroft Manor, Dorking Road Leatherhead, Surrey, KT22 8JB La Grande-Bretagne E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

04253883
Comvio B.V Enovation Comvio Gezellenlaan 6 7005 AZ Doetinchem Les Pays-Bas E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09091665
Enovation Belgium B.V. Noorderlaan 147, box 9 2030 Antwerpen La Belgique E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

0550.742.343
Verklizan SARL 148 Rue de L’Université 75007 Parijs La France E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

532478575
Verklizan B.V. Enovation Rivium Quadrant 2 2909 LC Capelle aan den IJssel Les Pays-Bas E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24360668
Verklizan Ltd. Enovation Grande-Bretagne Suite 17 Link 665 Business Centre Haslingden Rossendale BB4 5HU La Grande-Bretagne E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

06322590
Verklizan SL. Enovation Espagne Paseo de la Castellana 135,

7º Planta

28046 Madrid L’Espagne E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

864760374
Verklizan GmbH Enovation Allemagne Hochstadenstraße 11 41469 Neuss L’Allemagne E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

HRB12607
Multisignaal B.V. Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Les Pays-Bas E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24397234
Centrum voor Publieke Innovatie – CPI bv Voorstraat 36 3241 EG Middelharnis Les Pays-Bas E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

24337846
Boomerweb B.V. Traverse 3 3905 NL Veenendaal Les Pays-Bas E : eso@enovationgroup.com

T : +31 (0)88 8 366 366

09208279

 

Toutes les entités mentionnées sont des filiales d’Enovation Group Holding basées aux Pays-Bas.
L’Enovation Group B.V. est la société mère et, à ce titre, fournit divers services de soutien à ses filiales. Tous les sous-traitants susmentionnés doivent se conformer aux garanties exigées par l’Enovation Group, en tant que société mère, en vue d’un traitement prudent et licite des données à caractère personnel.

 

1.1. Utilisation au sein de l’Enovation Group

Nous pouvons partager les données personnelles que nous collectons avec d’autres sociétés de l’Enovation Group si ces sociétés partagent des activités et processus commerciaux. Nous le faisons afin d’exécuter des obligations contractuelles ou lorsqu’il existe un intérêt commercial justifié.

 

1.2 Sites web de tiers

Le site web peut contenir des liens vers des sites web de tiers. L’Enovation Group n’a aucun contrôle ni aucune autorité sur les sites web de tiers auxquels il renvoie. Une déclaration de confidentialité différente s’appliquera à l’utilisation de ces sites web tiers. La présente déclaration de confidentialité d’Enovation Group ne concerne que les données personnelles obtenues par Enovation Group. Le groupe Enovation n’accepte aucune responsabilité pour (le fonctionnement et/ou le contenu) des sites web de tiers.

2. Quelles données personnelles traitons-nous et pourquoi?

Selon l’article 6 de l’RGPD, le traitement de vos données personnelles doit être fondé sur une ou plusieurs bases légales. L’Enovation Group présente ci-dessous les données que nous collectons auprès de vous, à quel moment et quelles bases de traitement nous utilisons lorsque nous utilisons vos données.
La présente déclaration de confidentialité ne traite pas du rôle de sous-traitant que joue l’Enonvation Group pour ses services. Si vous achetez des services de l’Enovation Group et que nous traitons des données personnelles en votre nom, veuillez vous référer à votre environnement myEnovation ou au catalogue de services sur notre site web.
Si nous traitons vos données personnelles, ou si vous soupçonnez que nous le faisons, et vous avez une question à ce sujet, nous vous renverrons d’abord au responsable du traitement des données (par exemple la municipalité, le médecin ou l’institution), à moins, bien sûr, qu’il ne s’agisse de nous (si vous postulez à un emploi chez nous, par exemple).

2.1 Données et objectifs
2.1.1 Le Service et le service d’assistance

Si vous contactez notre département Service & Service d’assistance, nous enregistrons les données nécessaires au traitement de votre demande:

 • Nom et adresse détaillés;
 • Les coordonnées pour les communications électroniques, telles que votre adresse électronique ou votre adresse postale pour les soins de santé;
 • Numéro de téléphone;
 • Correspondance et notes d’appel;
 • Enregistrement de l’appel en cas de contact téléphonique – si tel est le cas, cela sera signalé avant l’appel. Les données issues des conversations téléphoniques seront également utilisées à des fins de formation, d’analyse et d’amélioration de nos processus opérationnels.

En fonction de votre demande, l’employé pourra accéder aux informations nécessaires pour traiter votre demande, par exemple les services que vous achetez et les données (contractuelles) dans l’environnement myEnovation.

Nous utilisons ces données pour pouvoir répondre le plus efficacement possible à votre plainte, demande ou question. Nous enregistrons votre question afin de pouvoir mieux vous aider par la suite et d’analyser votre satisfaction client. Nous pouvons également utiliser ces données pour vous fournir des rapports si cela a été convenu par contrat.

 

2.1.2 Visiter le site web

Pour que le site web fonctionne (correctement), nous avons besoin de certaines informations. Ces informations comprennent votre adresse IP, le type de navigateur (le programme informatique que vous utilisez pour afficher les pages internet), le système d’exploitation que vous utilisez et les pages que vous visitez sur notre site internet. Nous le faisons pour sécuriser notre site web et nos services et pour détecter et prévenir tout abus.

Si vous nous contactez via le formulaire de contact de notre site web, nous utiliserons les informations que vous fournissez pour que l’un de nos employé réponde à votre question. Les informations que nous vous demandons dans ce cas sont le sexe, le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone.

 

2.1.3 Médias sociaux

L’Enovation Group est présent sur divers médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et LinkedIn.

Si vous nous suivez sur les médias sociaux, ou si vous communiquez avec ou à propos d’Enovation Group sur les médias sociaux, nous pouvons avoir accès à (une partie de) vos données de profil public. Lorsque vous partagez des informations sur l’Enovation Group via des médias sociaux, vos données peuvent devenir visibles via ces médias sociaux. L’Enovation Group lui-même suit également les canaux des médias sociaux et peut donc accéder aux données qui vous concerne sur les médias sociaux.

L’Enovation Group peut suivre le nombre de fois qu’un message particulier a été partagé et “aimé” via les médias sociaux, afin d’analyser sa portée. Nous pouvons également voir si et, le cas échéant, quels messages sont publiés sur l’Enovation Group via les médias sociaux. Dans ce contexte, nous traitons les données nécessaires pour pouvoir optimiser au maximum le contenu de nos activités sur les médias sociaux, comme le contenu et les messages consultés et postés relatifs à l’Enovation Group et les métadonnées stockées sur la plateforme.

L’objectif de ce traitement est d’analyser la portée des activités de médias sociaux et d’améliorer la satisfaction des clients. Dans notre politique en matière de cookies, vous trouverez de plus amples informations sur les cookies de médias sociaux que nous utilisons.

Les postes vacants, articles et vidéos que vous consultez sur notre site web peuvent également être partagés via les médias sociaux à l’aide de boutons. Ces boutons fonctionnent à l’aide de cookies provenant des médias sociaux concernées, afin qu’elles vous reconnaissent lorsque vous souhaitez partager une offre d’emploi ou une vidéo. L’Enovation Group et la partie concernée des médias sociaux en sont séparément responsables. L’Enovation Group n’a aucun droit de regard sur les données collectées et n’a aucune influence sur la manière dont vos données sont traitées par ces parties.

Veuillez lire la déclaration de confidentialité du média social concerné pour savoir comment il traite vos données (personnelles):

 

2.1.4 Cookies

Nous utilisons des cookies et des techniques similaires pour améliorer la convivialité de notre site web, pour rendre le site plus sûr, pour optimiser votre expérience de nos services et pour vous reconnaître lors d’une visite ultérieure. Vous pouvez savoir plus sur les cookies qui sont placés, à quelles fins elles sont placés et par quelles parties dans notre politique en matière de cookies. Vous pouvez toujours retirer votre autorisation en cliquant sur le lien Informations et paramètres relatifs aux cookies au bas du site web.

Nous utilisons des cookies et des techniques similaires aux cookies, comme le suivi des liens. Le suivi des liens nous permet de voir si vous ouvrez nos courriels et de vous reconnaître lorsque vous cliquez sur le site web à partir de nos courriels.

 

2.1.5 Newsletter

Sur notre site web, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. La newsletter contient des informations sur les produits, services et événements d’Enovation Group.

Si vous vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevrez des information sur les services que vous avez achetés ainsi que sur les produits et services directement liés à ces services. Vous pouvez toujours indiquer que vous ne souhaitez plus recevoir les newsletters.

 

2.1.6 Postes vacants et candidatures

Dès que vous postulez à une offre d’emploi, nous vous demanderons – selon le poste vacant – de fournir divers détails qui seront utilisés pour traiter votre candidature, tels que:

 • Nom, adresse et lieu de résidence;
 • Numéro de téléphone;
 • Adresse électronique;
 • Votre sexe;
 • Date de naissance;
 • Formation la plus élevée;
 • Curriculum vitae;
 • Lettre de motivation;
 • Profil LinkedIn (facultatif);
 • Disponibilité.

Nous traitons également les données que vous nous fournissez dans votre CV ou votre lettre de motivation. Ces données sont utilisées pour évaluer votre aptitude à occuper le poste vacant en question et pour vous contacter au sujet du déroulement de la procédure de candidature.

Si l’Enovation Group vous propose un emploi, vos données seront également utilisées pour préparer l’offre. En cas d’acceptation de l’offre, vos données seront utilisées pour préparer et exécuter le contrat de travail.

Dans le cas où aucun contrat de travail n’est créé, et seulement si vous avez donné votre consentement, nous enregistrerons vos données dans notre système afin de pouvoir vous contacter pour tout futur poste approprié.

 

2.1.7 Évaluations

Selon le niveau de l’emploi, une évaluation (externe) peut faire partie de la procédure de candidature. Les résultats seront utilisés pour déterminer si vous répondez aux exigences du poste.

3. Combien de temps conservons-nous vos données?

L’Enovation Group ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, à moins qu’une période légalement plus longue ne s’applique ou qu’un litige ou une affaire (juridique) soit en cours/menaçant.

Les périodes de conservation mentionnées ci-dessus et dans la présente déclaration de confidentialité ne concernent pas le rôle de sous-traitant joué par l’Enovaiton Group pour ses services. Si votre professionnel de la santé, votre autorité locale ou un autre sous-traitant achète des services à L’Enovation Group et que nous traitons des données personnelles au nom ou pour le compte d’un client, nous vous renverrons d’abord à notre client, votre contrôleur de données.

L’Enovation Group applique différentes périodes de conservation, sauf si nous devons conserver certaines données pendant une période plus longue sur la base d’une obligation légale. Les périodes de conservation varient en fonction du type de données personnelles.

L’Enovation Group a défini sa politique en matière de périodes de conservation dans son système de gestion de la qualité à l’échelle de l’entreprise. Si vous avez une question spécifique sur une ou plusieurs de ces périodes de conservation, veuillez contacter le bureau de la sécurité d’Enovation Group à l’adresse mail eso@enovationgroup.com.

4. Tiers et transmission

La présente déclaration de confidentialité ne traite pas du rôle de sous-traitant que joue l’Enovation Group pour ses services. Si l’Enovation Group fait appel à un sous-traitant en tant que contrôleur, il convient d’un accord de sous-traitance approprié qui prévoit des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées. Si l’Enovation Group fait appel à un sous-traitant indépendant, l’Enovation Group s’efforcera de convenir ici de mesures de sécurité appropriées.

En outre, l’Enovation Group fournit des données à des tiers avec votre consentement ou si nous sommes tenus de le faire en vertu d’une loi ou d’un règlement; si nous sommes contraints de le faire à la suite d’une procédure judiciaire, d’un ordre ou d’un commandement autorisé émis par une autorité gouvernementale et/ou dans le cas où nous estimons qu’il est nécessaire de protéger nos intérêts légitimes et/ou les intérêts de tiers.

 

4.1 Pays tiers en dehors de l’Espace économique européen

Dans certains cas, il est nécessaire pour l’Enovation Group de transférer vos données personnelles à une partie située dans un pays en dehors de l’Espace économique européen (EEE). L’EEE se compose des pays de l’Union européenne, du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Islande. L’Enovation Group ne fournit vos données personnelles à une partie située dans un pays situé en dehors de l’EEE que si ce pays fournit des mesures de protection adéquates ou si nous avons conclu un accord dit “modèle UE” pour la protection des données personnelles avec la partie à laquelle nous fournissons vos données personnelles.

5. Quels sont vos droits?

Si Enovation Group agit en tant que sous-traitant, le RGPD vous accorde, en tant que personne concernée, un certain nombre de droits que nous expliquons ci-dessous.
La présente déclaration de confidentialité ne traite pas du rôle de sous-traitant que joue l’Enovation Group pour ses services. Si nous traitons vos données personnelles pour le compte d’un ou de plusieurs de nos clients, nous vous renvoyons toujours d’abord au sous-traitant pour votre question. Si la demande nous est adressée directement, nous la transmettrons en principe au responsable du traitement.

Si vous nous adressez une demande pour un ou plusieurs des droits mentionnés ci-dessus, nous nous réservons le droit de vous demander de vous identifier de manière adéquate.

 

5.1 Consultation et correction

Si vous voulez savoir quelles sont les données personnelles que l’Enovation Group traite à votre sujet, à quel endroit et à quelles fins, vous pouvez contacter l’Enovation Group par l’intermédiaire de notre bureau de sécurité à l’adresse mail eso@enovationgoup.com. Vous pouvez également demander que les données qui sont factuellement incorrectes soient corrigées. L’Enovation Group répondra à votre demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans quatre (4) semaines. En principe, aucun coût n’est associé au traitement de ces demandes.

 

5.2 Objection

Vous pouvez toujours vous opposer au traitement de vos données personnelles, tel que l’utilisation de vos données personnelles pour des actions de marketing (direct) en contactant notre bureau de sécurité à l’adresse mail eso@enovationgroup.com. Les courriels ou autres messages envoyés par l’Enovation Group comportent toujours une option de désinscription. Si vous utilisez cette option, vous ne recevrez plus ces messages. Vous ne pouvez pas vous désabonner des messages de service et de maintenance essentiels.

 

5.3 Effacement

Si vous souhaitez que l’Enovation Group supprime vos données personnelles et/ou votre compte, vous pouvez en faire la demande en envoyant un courriel au bureau de la sécurité à l’adresse mail eso@enovationgroup.com. Il est possible que certaines données personnelles soient conservées après la demande d’effacement, par exemple s’il existe une obligation légale de conserver les données. Une demande d’effacement peut être refusée en raison d’obligations en cours, par exemple. Dans ce cas, vous serez toujours contacté avec une explication.

 

5.4 Restriction du traitement

Si vous avez des raisons légitimes de demander la restriction du traitement, par exemple parce que vous mettez en doute l’exactitude des données personnelles traitées par l’Enovation Group, ou si vous vous êtes opposé au traitement des données personnelles, vous pouvez le demander en envoyant un courriel à notre bureau de sécurité à l’adresse mail eso@enovationgroup.com.

 

5.5 Portabilité des données

Si nous traitons vos données personnelles parce que vous avez donné votre consentement et que cela se fait par des procédures automatisées, ou si vos données sont traitées sur la base d’un contrat que vous avez avec nous, vous avez le droit de demander que nous recevions les données personnelles pertinentes que vous nous avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine. Vous pouvez en faire la demande en envoyant un e-mail à notre bureau de sécurité à l’adresse mail eso@enovationgroup.com.

 

5.6 Retrait du consentement

Si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement (explicite), vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans que cela n’affecte la légalité du traitement basé sur le consentement avant le retrait.

 

5.7 Plainte

Si vous avez une plainte concernant l’utilisation ou d’autres formes de traitement des données à caractère personnel par l’Enovation Group, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente.

 

Pays Autorité de supervision Détails de contact
Pays-Bas Autoriteit Persoonsgegevens (AP) T : +31 (0)88 – 1805 250

Site :  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apelden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

Angleterre Information Commissioner’s Office (ICO) T : +44 (0)303 123 1113

Site : https://ico.org.uk/make-a-complaint/your-personal-information-concerns/personal-information-concerns/

Allemagne Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) T : +49 (0)228 99 77 99-0

Site : https://www.bfdi.bund.de/

Belgique Gegevensbeschermingsautoriteit T : +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35

Site : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Espagne Spanish Data Protection Authority (aepd) T : + 34 901 100 099 – 912 663 517

Site : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formConsulta/consulta.jsf

France Commission Nationale de L’Informatique et de Libertés (CNIL) T : +33 (0)1.53.73.22.22

Site : https://www.cnil.fr/

Gestion de vos données via votre compte myEnovation
Dans certains cas, vous pouvez également consulter et gérer vous-même vos données personnelles dans votre compte myEnovation.