Vraag en antwoord

FAQ’s

We krijgen iedere dag vele vragen binnen. Via mail, live of telefonisch. Waarschijnlijk is uw vraag al een keer eerder gesteld.

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Bekijk in het overzicht of uw vraag met antwoord ertussen staat.

Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie? Neem contact op met onze afdeling Service & Support via support@enovationgroup.com.

Factuur/ Indexering

Factuurvragen

Wat houdt een “Abonnement ZorgMail” in?

Door het aangaan van een ZorgMail abonnement heeft u de mogelijkheid gekregen om veilig privacygevoelige informatie elektronisch uit te wisselen met uw ketenpartners of zorgconsumenten, terwijl de bescherming van persoonsgegevens optimaal is. Als ZorgMail gebruiker kunt u veilig met de gehele ZorgMail Community communiceren. Er zijn al ruim 26.000 organisaties deelnemer en het aantal groeit nog steeds gestaag.

Afhankelijk van het aantal zorgprofessionals welke werkzaam zijn in uw organisatie wordt het tarief bepaald. Op uw factuur staat vermeldt het aantal zorgprofessionals in uw organisatie waarop wij het tarief hebben gebaseerd.

Wat betekent “Abonnement ZorgMail LifeLink module” op de factuur?

De module LifeLink heeft u omdat u een ZorgMail abonnement heeft en biedt de meest comfortabele aansluiting op ZorgMail. Met deze module worden berichten direct en veilig afgeleverd op de centrale omgeving van ZorgMail. Centraal worden alle benodigde bewerkingen uitgevoerd. Het beheer in de organisatie ten behoeve van ZorgMail wordt daardoor geminimaliseerd. LifeLink kan gekoppeld zijn aan uw informatiesysteem, indien de leverancier een koppeling heeft gemaakt. Klik hier om de lijst met gekoppelde leveranciers te raadplegen. Maar heeft u ook nodig indien u gebruik maakt van een informatiesysteem welke géén directe koppeling heeft.

Met de LifeLink module heeft u tevens toegang tot M.Center. M.Center is via een webbrowser te bereiken en biedt een aantal extra’s, waardoor men proactief geïnformeerd wordt over de status van het berichtenverkeer en/of gewaarschuwd wordt wanneer de berichtenstroom naar ZorgMail is onderbroken. Tevens biedt M.Center uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot rapportages. Deze informatie kan men veilig online inzien of inregelen vanaf een willekeurige computer met internetverbinding. Hieronder is een opsomming weergegeven van de mogelijkheden welke M.Center heeft.

Met M.Center kan men de status van de berichten bekijken:

 • De ontvangstdatum waarop het bericht op ZorgMail is binnengekomen;
 • De datum waarop het bericht is opgehaald of waarop het bericht is afgeleverd;
 • De laatste status van het bericht.
 • Tevens is het mogelijk om verzonden berichten online terug te zoeken in het archief tot maximaal 90 dagen en/of deze selectief te herzenden.

Wat betekent “Aanvullend abonnement ZorgMail Lab4Apo” op de factuur?

Met de toestemming van de patiënt en het laboratorium als uitgangspunt is het mogelijk om de labwaarden ook beschikbaar te stellen aan u als apotheker. Afhankelijk van het informatiesysteem dat u gebruikt, komen de labwaarden direct in uw AIS of kunt u deze online inzien via de Lab4Apo Viewer.

Wat houdt een “Abonnement ZorgMail SafeRelay” in?

Met de ZorgMail SafeRelay module kunt u veilig e-mailen met ketenpartners welke ook gebruik maken van ZorgMail en met ketenpartners welke (nog) niet zijn aangesloten op ZorgMail of cliënten.  De geadresseerde ontvangt eerst een notificatiemail in de mailbox. Vervolgens wordt er een code per SMS naar het 06-nummer van de geadresseerde verzonden waarmee deze de mail kan openen (twee-factor-authenticatie) of ontvangt de geadresseerde een code via een tweede e-mail (één-factor-authenticatie). De geadresseerde kan veilig antwoorden op de mail.

Afhankelijk van het aantal zorgprofessionals welke werkzaam zijn in uw organisatie wordt het tarief bepaald. Op uw factuur staat vermeldt het aantal zorgprofessionals in uw organisatie waarop wij het tarief hebben gebaseerd.

Ik ontvang een factuur maar heb mijn ZorgMail abonnement opgezegd

Enovation hanteert een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde kalenderjaar.

Indien u na 1 oktober een opzegging heeft gedaan , dan loopt u contract door tot het volgend einde kalenderjaar. LET OP! U dient altijd een bevestiging van de opzegging te hebben ontvangen.

LET OP! Indien u een contract heeft lopen op offerte basis, dan hanteren wij eerst de afspraken conform het contract, met doorlopende stilzwijgende verlenging. Indien u het contract op de juiste manier heeft opgezegd via de afdeling Sales Support, en deze ook is bevestigd, maar u nog een factuur heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de afdeling Sales Support.

Facturen van regiopartners

Indien u een ZorgMail-abonnement niet via Enovation gebruikt, maar via één van onze regiopartners kunnen wij uw vragen over facturen niet beantwoorden, deze vragen kunt u bij uw regiopartner stellen.

Ik heb een mail ontvangen met een factuur, maar ik vertrouw het niet.

Het e-mailadres waarmee deze facturen zijn verzonden eindigt op @enovationgroup.com, mocht u toch nog twijfelen dan adviseren wij om telefonisch contact met ons op te nemen via het telefoonnummer 088 – 8 366 399 (optie 3 voor factuurvragen, bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur).

Kan de factuur op een andere naam verstuurd worden?

Ja, de factuur kan op de gewenste naam worden gezet en opnieuw worden verzonden. Voor een nieuwe factuur kunt u een mail sturen naar invoice@enovationgroup.com. In deze mail zouden we de gewenste naamstelling, NAW-gegevens, ZorgMail klant/abonnee nummer, factuurnummer en debiteurnummer willen ontvangen. Zo kunnen we gemakkelijk een nieuwe factuur naar u opsturen.

Echter als er sprake is van een (praktijk) overname zonder dat het gemeld is aan Enovation of aan één van de ZorgMail Partners, dan kan dit niet. Het gebruik van een ZorgMail mailbox door een andere zorgverlener dan waarop deze geregistreerd is niet wenselijk. U dient zich dan ook via de ZorgMail aanmeldwizard aan te melden voor een nieuwe ZorgMail mailbox op eigen naam. De vertrokken zorgverlener moet zich afmelden via het mutatieformulier.

Ik heb de factuur twee keer voldaan (zelf overgemaakt en automatisch geïncasseerd). Wat nu?

Indien het bedrag binnen 6 weken is geïncasseerd (via de automatische incasso) kunt u deze zelf via uw bank storneren. Is dit niet meer mogelijk , dan kunt u een mail sturen naar invoice@enovationgroup.com.

Ik wil een wijziging doorgeven (bijvoorbeeld adres/facturatiegegevens)

Heeft u een ZorgMail all-in abonnement? Kunt u de wijziging kenbaar maken via ons mutatieformulier.

Mutatieformulier ZorgMail

Heeft u een ander type abonnement, dan kunt u de wijziging doorgeven per mail aan invoice@enovationgroup.com

Waarom is Wet van Dam niet van toepassing?

Met ZorgMail bent u een zakelijke overeenkomst aangegaan welke direct te maken heeft met de uitoefening van uw beroep en activiteiten van uw organisatie. De Wet Van Dam (en de reflexwerking) is daarom niet van toepassing.

Op de factuur ontbreekt (een juist) ordernummer/kostenplaatsnummer

Conform offerte is het de verantwoordelijkheid van de klant om een correct ordernummer aan te leveren.

U kunt deze doorgeven per email aan invoice@enovationgroup.com

Mijn vraag staat niet bij de bovenstaande factuurvragen, waar zou ik deze vraag kunnen stellen?

Mocht u een andere vraag hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Vermeldt altijd het debiteurennummer en uw factuurnummer, dan kunnen wij u sneller helpen.

Indexering

Waar is het indexeringspercentage op gebaseerd?

Het indexeringspercentage is gebaseerd op de index die is beschreven in het contract dat u met Enovation bent overeengekomen.

Hoe wordt het indexeringspercentage berekend?

• Het indexeringspercentage van de Consumentenprijsindex (CPI) wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Enovation hanteert het gemiddelde CPI-indexcijfer van twaalf maanden en deze wordt jaarlijks berekend over de periode november tot en met oktober van het afgelopen jaar.
• Voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) index wordt het laatst bekende definitieve indexatiecijfer toegepast. In dit geval die van 2022.

Het indexeringspercentage voor 2023 is voor beide indexen gelijk. In uw contract leest u welke index van toepassing is op de producten en diensten die u bij ons afneemt.

Waarom wordt er jaarlijks geïndexeerd?

De prijzen van producten en diensten stijgen ieder jaar, waardoor onze kosten ook stijgen. Daarom passen wij onze tarieven jaarlijks aan met de overeengekomen prijsindex. De indexering is gebaseerd op de prijsinflatie en wordt onafhankelijk vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Waarom is de index voor 2023 hoger dan voorgaande jaren?

De indexcijfers die wij hanteren worden berekend over het afgelopen jaar. Het zal u niet ontgaan zijn dat de inflatie het afgelopen jaar flink is gestegen. Dit zie je terug in het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlande Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde indexeringspercentage voor 2023.

Mijn vraag staat er niet bij, waar zou ik deze vraag kunnen stellen?

Mocht u een andere vraag hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Vermeld bij uw vraag altijd het debiteurennummer en uw factuurnummer, dan kunnen wij u sneller helpen.

Enovation ZorgMail

Verwerkersovereenkomst aanvragen

Waar kan ik een verwerkersovereenkomst voor ZorgMail aanvragen?

Een verwerkersovereenkomst voor ZorgMail kunt u online aanvragen via het Aanvraagformulier Verwerkersovereenkomst.

Ik heb een aanvraag ingediend voor ZorgMail

Hoe nu verder?

Uw aanvraag komt binnen bij de Gebruikersadministratie. De Gebruikersadministratie verwerkt de aanvraag. Na verwerking van de aanvraag ontvangt u een mail met inloggegevens. In de mail staan de vervolgstappen vermeld.

Er is momenteel een verwerkingstijd van ca. 10 werkdagen.

Wijzigingen doorgeven

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Bent u eerstelijnszorgverlener en heeft u een ZorgMail All-in abonnement? Dan kunt u via het Mutatieformulier veel wijzigingen zelf regelen.

Via het mutatieformulier kunt u wijzigingen doorgeven, zoals

 • Adres-, organisatie- en/of contactgegevens wijzigen
 • Medewerkers toevoegen/afmelden
 • SMS-tegoedbundel aanvragen
 • Facturatiegegevens wijzigen
 • Overname praktijk (in te vullen door oorspronkelijke eigenaar)
 • Herinstallatie of wijzigen informatiesysteem
 • Toevoegen informatiesysteem
 • Ondersteuning import ten behoeve van Lab4Apo
 • Send Message Premium aanvragen
 • Installatie ZorgMail “Send Secure add-in” voor SafeRelay gebruikers met Office 365
 • Opzeggen ZorgMail all-in abonnement

Ik heb een mutatieformulier ingediend

Hoe nu verder?

Uw mutatieformulier komt binnen bij de Gebruikersadministratie. De Gebruikersadministratie verwerkt de mutatie. Na verwerking ontvangt u via Enovation/uw ZorgMailpartner een bevestiging.

Heeft u een mutatieformulier ingediend waarop een mailbox wordt aangevraagd voor een nieuwe medewerker? Dan ontvangt de betreffende medewerker een beveiligde mail met de inloggegevens.

Er is momenteel een verwerkingstijd van ca. 10 werkdagen.

Passage ID

Kan ik mijn ZorgMail e-mailadres gebruiken voor Passage ID?

Nee, Passage ID is juist nodig om toegang te krijgen tot uw ZorgMail mailbox. E-mailadressen met @zorgmail.nl, @ringamsterdam.nl, lifeline.nl, sleutelnet.nl en nlzorg.net kunt u niet gebruiken voor het aanmaken van een Passage ID.

Passage ID en ZorgMail Hosted Mail mailboxen: hoeveel mailboxen kan ik koppelen aan mijn Passage ID?

U kunt maximaal 10 Hosted Mail mailboxen aan uw Passage ID koppelen, dit kunnen zowel persoonlijke als functionele mailboxen zijn.

Waar vind ik de Passage ID gebruikersdocumentatie?

Kan ik een afspraak inplannen voor Support voor Passage ID aanmaken en/of twee-staps-verificatie instellen?

Ja. U kunt een afspraak maken via https://enovationgroup.com/nl/service-support/.

Wat maakt dat Passage ID voldoet aan wet- en regelgeving voor veilig inloggen?

Een Passage ID account is een persoonlijk account. Met één Passage ID account krijgt u toegang tot alle ZorgMail Webapplicaties waar u contractueel recht op heeft. Het is mogelijk om uw Passage ID account, naast een wachtwoord, extra te beveiligen met behulp van twee-staps-verificatie.

Uit welke twee-staps-verificatie methoden kan ik kiezen voor mijn Passage ID account?

U kunt kiezen uit de volgende twee-staps-verificatie opties:

 • Authenticator app op een smartphone of tablet
 • Authenticator app op een laptop of desktop
 • SMS op telefoon
 • USB Beveiligingssleutel

Hoe kan ik meerdere twee-staps-verificatie methoden instellen voor mijn Passage ID?

U kunt kiezen uit verschillende opties:

 • Op één apparaat zowel twee-staps-verificatie via een Authenticator app als via SMS instellen;
 • Op één apparaat twee-staps-verificatie onder meerdere browsers via een Authenticator app instellen;
 • Op meerdere apparaten twee-staps-verificatie via een Authenticator app of een SMS instellen.

Het voordeel van het instellen van twee-staps-verificatie via zowel Authenticator app als via SMS, is dat als een van beide methoden (tijdelijk) niet beschikbaar is, u nog over een alternatieve methode beschikt.

Kan ik instellen of ik twee-staps-verificatie wil bij iedere Passage ID login of eens in de zoveel tijd?

Ja, u kunt kiezen uit twee opties:

 • Bij iedere keer dat u inlogt met uw Passage ID (standaard);
 • Uw apparaat voor een periode van 30 dagen vertrouwen als tweede factor voor inloggen met uw Passage ID.

Voor welke ZorgMail Webapplicaties is twee-staps-verificatie verplicht in combinatie met Passage ID?

In het kader van NTA 7516 ‘Veilige e-mail in de zorg’ dient de toegang tot uw veilige mailapplicatie te zijn voorzien van minimaal twee-staps-verificatie. Dit betekent dat op dit moment alle gebruikers van de ZorgMail Webmail applicatie verplicht dienen in te loggen met twee-staps-verificatie.

Passage ID en ZorgMail Hosted Mail mailboxen: hoeveel Passage ID adressen kunnen aan een Hosted Mailbox zijn gekoppeld?

Maximaal 20 Passage ID adressen kunnen gekoppeld zijn aan een Hosted Mail mailbox.

Ik heb als twee-staps-verificatie methode SMS ingesteld. Wat moet ik doen als ik geen verificatiecode heb ontvangen via SMS?

Kies in het verificatiescherm voor de optie ‘Verstuur nieuwe code’.

Ik heb bij de gekozen twee-staps-verificatie methode gekozen voor ‘Vertrouw dit apparaat’. Wat kan de oorzaak zijn als binnen de termijn van 30 dagen toch weer wordt gevraagd om een verificatiecode?

Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn. Mogelijk maakt u gebruik van een ander apparaat, of van hetzelfde apparaat maar via een andere webbrowser. In ‘Mijn Passage ID’ kunt u zien welke apparaten gemarkeerd zijn als Vertrouwd en voor welke periode deze optie nog actief is.

Ik wil een apparaat waarop ik twee-staps-verificatie voor mijn Passage ID heb ingesteld niet langer voor dit doel gebruiken. Hoe verwijder ik de twee-staps-verificatie op dit apparaat?

U kunt uw ingestelde Passage ID twee-staps-verificatie methode verwijderen via ‘Mijn Passage ID’.

Wat kan ik met een herstelcode?

De herstelcode kunt u gebruiken om in te loggen, zonder twee-staps-verificatie, wanneer u geen toegang meer heeft tot uw telefoon, tablet, laptop of desktop. U kunt de herstelcode maar één keer gebruiken. Met de herstelcode kunt u bijvoorbeeld:

 • de twee-staps-verificatie uitschakelen wanneer u de Authenticator app heeft verwijderd en geen verificatie via SMS gebruikt;
 • de twee-staps-verificatie uitschakelen wanneer u een nieuw telefoonnummer heeft en uw oude telefoonnummer is gekoppeld aan uw Passage ID;
 • de twee-staps-verificatie uitschakelen wanneer u een nieuwe telefoon heeft en enkel de Authenticator app gebruikt.

Waar bewaar ik de herstelcode?

Bewaar de herstelcode waar u andere wachtwoorden bewaart, bijvoorbeeld in een wachtwoordmanager.

Hoe kan ik een nieuwe herstelcode aanvragen?

Door opnieuw te klikken op ‘Herstelcode aanmaken’. De oude herstelcode vervalt hiermee automatisch.

Ik wil mijn Passage ID verwijderen. Kan dat?

Ja, dat kan. In ‘Mijn Passage ID’ kunt u uw account verwijderen.

Kan ik een tweede e-mailadres (herstel e-mailadres) instellen voor mijn Passage ID?

Ja, dat kan. U kunt in uw profiel een secundair (tweede) e-mailadres instellen, zodat wanneer u geen toegang meer heeft tot uw primaire e-mailadres, u uw wachtwoord nog altijd kan herstellen via uw secundaire e-mailadres.

Ik ben mijn Passage ID wachtwoord vergeten. Hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen?

Klik in het inlogscherm van Passage ID op de link: Wachtwoord vergeten? Voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord.

Ik heb geen activatie e-mail ontvangen. Kan dat?

Mogelijk is de e-mail met de activatiecode als ongewenste e-mail gemarkeerd. Kijk in uw map Ongewenste E-mail of Spam folder. Is dit niet het geval, voer dan de registratie opnieuw uit.

Ik heb geen e-mailadres bij mijn werkgever. Wat moet ik doen?

Wanneer u niet beschikt over een e-mailadres van uw werkgever, adviseren wij u om een persoonlijk e-mailaccount te gebruiken.

ZorgMail Mijn Hosted Mail

Waar kan ik Mijn Hosted Mail voor gebruiken?

ZorgMail Mijn Hosted Mail is een persoonlijke beheertool waarmee u uw ZorgMail mailbox(en) kunt beheren. Met Mijn Hosted Mail koppelt u één of meerdere ZorgMail mailboxen aan uw Passage ID.

Ik kan niet inloggen op Mijn Hosted Mail

Inloggen in Mijn Hosted Mail gebeurt door middel van Passage ID. Passage ID is een dienst van Enovation. Met een Passage ID kunt u veilig inloggen en gebruikmaken van applicaties van Enovation. Als u nog niet beschikt over een Passage ID:
1. Ga naar account.passageid.nl en klik op: Registreer nu.
2. Koppel één of meerdere ZorgMail mailboxen in Mijn Hosted Mail voordat u gebruik kunt maken van een van applicaties van Enovation. Ga naar: account.passageid.nl en klik op de tegel Mijn Hosted Mail.

Hoe koppel ik mijn ZorgMail mailbox(en)?

Ga naar: account.passageid.nl en klik op de tegel ‘Mijn Hosted Mail’. Klik rechtsboven op uw naam en kies de optie Mailboxen beheren. Voer uw ZorgMail klantnummer en activatiecode in van de mailboxen die gekoppeld dienen te worden aan uw Passage ID.

Hoeveel ZorgMail mailboxen kan ik koppelen aan mijn Passage ID?

U kunt maximaal 10 ZorgMail mailboxen koppelen aan een Passage ID. Indien u meer dan 10 ZorgMail mailboxen wilt koppelen dient u nieuw Passage ID aan te maken.

Hoe kan ik een ZorgMail mailbox ontkoppelen van mijn Passage ID?

Ga naar: account.passageid.nl en klik op de tegel Mijn Hosted Mail. Klik rechtsboven op uw naam en kies de optie Mailboxen beheren. Bij het account dat verwijderd dient te worden klikt u vervolgens op het ontkoppel icoon dat getoond wordt bij de ZorgMail mailbox.

ZorgMail Secure e-mail Viewer

Hoe kan ik veilig antwoorden op een bericht in de ZorgMail Viewer?

U kunt maximaal twee keer antwoorden op een ontvangen bericht in de ZorgMail Viewer. Reageert de verzender op uw antwoord, dan ontvangt u een nieuw bericht in de ZorgMail Viewer en kunt u weer maximaal twee keer antwoorden. Bij het beantwoorden kunt u naar keuze een of meerdere bijlagen meesturen. Indien de verzender de veilige e-mail naar meerdere ontvangers heeft gestuurd, kunt u alleen reageren naar de verzender.

Heeft u een doorgestuurd bericht ontvangen? U kunt niet antwoorden op een ontvangen doorgestuurd bericht. Ook is het niet mogelijk om een doorgestuurd bericht verder door te sturen.

Waar vind ik de handleiding voor ontvangers van ZorgMail Viewer berichten?

U vindt de handleidingen via de volgende links:

Heb ik een account nodig om een ontvangen veilig bericht in de ZorgMail Viewer te kunnen lezen?

Nee. Om toegang te krijgen tot het veilige bericht in de ZorgMail Viewer ontvangt u per SMS (authenticatiemiddel eiDAS-nvieau ‘substantieel’) of e-mail een eenmalige toegangscode om het bericht, zonder additionele software, te kunnen lezen.

Waar kan ik zien wie de verzender van het veilige bericht is?

De verzender is duidelijk zichtbaar in de notificatie e-mail die u ontvangt in uw eigen mail client.

Op welke devices kan ik de ZorgMail Viewer berichten lezen?

Op ieder device dat beschikt over een webbrowser dit kan dus een smartphone, tablet, laptop of desktop zijn.

Mijn toegangscode klopt niet of is verlopen, wat moet ik doen?

Open uw notificatie e-mail en klik op ‘Bericht lezen’. U ontvangt dan een nieuwe code waarmee automatisch de vorige code ongeldig is geworden. Iedere keer dat u een toegangscode ontvangt is deze eenmalig te gebruiken en 15 minuten geldig.

Heeft u een doorgestuurd bericht ontvangen dan heeft u van de verzender, als het goed is, ook een uniek kenmerk en bijbehorend wachtwoord ontvangen. Open uw notificatie e-mail en klik op ‘Bericht lezen’. Controleer of het kenmerk in het wachtwoordscherm overeenkomt. Het kenmerk en het wachtwoord zijn uniek per bericht. Neem contact op met de verzender indien het ontvangen wachtwoord na het invoeren niet werkt. De verzender kan het bericht opnieuw naar u doorsturen, u ontvangt dan een nieuw kenmerk en een nieuw wachtwoord.

Mijn telefoonnummer is niet (meer) correct, wat moet ik doen?

Neem contact op met de verzender om te vragen of de veilige mail nogmaals verzonden kan worden met het juiste telefoonnummer. Of meld het gebruik van een onjuist telefoonnummer vanuit het scherm waar u een toegangscode kunt opvragen.

Ik heb mijn notificatie e-mail per ongeluk verwijderd, wat moet ik doen?

Neem contact op met de verzender om te vragen of de veilige mail nogmaals verzonden kan worden.

Hoe kan ik zien dat het bericht veilig naar mij is verzonden?

Bovenin het ZorgMail Viewer bericht ziet u de volgende melding staan: ‘Dit vertrouwelijke bericht is veilig verzonden.’

Hoe kan ik het bericht en de bijlagen downloaden?

 • Klik voor het downloaden van het bericht op de knop ‘Bericht downloaden’;
 • Klik voor het downloaden van de bijlagen op de knop ‘Alle bijlagen downloaden’ of per bijlage op het ‘Download’ icoon

In welk formaat kan ik het bericht en de bijlagen opslaan?

 • Het bericht wordt opgeslagen in een PDF-formaat;
 • De bijlagen worden opgeslagen in het ontvangen formaat;
 • Wanneer wordt gekozen voor ‘Alle bijlagen downloaden’ wordt dit opgeslagen als ZIP-bestand.

U kunt het bericht en de bijlagen die u hebt gedownload opslaan op een locatie naar keuze. U kunt ze vervolgens naar eigen behoefte printen dan wel hergebruiken.

Hoe kan ik veilig antwoorden op een bericht in de ZorgMail Viewer?

U kunt maximaal twee keer antwoorden op een ontvangen bericht in de ZorgMail Viewer. Reageert de verzender op uw antwoord, dan ontvangt u een nieuw bericht in de ZorgMail Viewer en kunt u weer maximaal twee keer antwoorden. Bij het beantwoorden kunt u naar keuze een of meerdere bijlagen meesturen. Indien de verzender de veilige e-mail naar meerdere ontvangers heeft gestuurd, kunt u alleen reageren naar de verzender.

Heeft u een doorgestuurd bericht ontvangen? U kunt niet antwoorden op een ontvangen doorgestuurd bericht. Ook is het niet mogelijk om een doorgestuurd bericht verder door te sturen.

Kan ik een bericht in de ZorgMail Viewer veilig doorsturen?

Ja, dit is mogelijk. Open het bericht in de ZorgMail Viewer en klik op ‘Doorsturen’ om een bericht door te sturen. U kunt een bericht aan één ontvanger doorsturen. Een ontvangen bericht kan maximaal 2 keer doorgestuurd worden. Bij het doorsturen van het bericht worden automatisch een kenmerk en een wachtwoord gegenereerd. Deze combinatie is uniek per doorgestuurd bericht. Een ontvanger heeft beide gegevens nodig om het bericht te kunnen openen.

Hoe lang blijven het bericht en eventuele bijlagen bewaard?

Uw bericht en eventuele bijlagen worden 90 dagen bewaard in de ZorgMail Viewer. In de notificatie e-mail ziet u de datum tot wanneer het bericht wordt bewaard. Na 90 dagen worden het bericht en eventuele bijlagen automatisch verwijderd.

Kan ik vanuit de ZorgMail Viewer zelf een veilige communicatie starten?

Neem contact op met de verzenders welke opties zij, in het kader van NTA 7516, hiervoor bieden. Voorbeelden: een patiënten/cliëntenportaal met een e-consult mogelijkheid of een beveiligd webformulier, met ZorgMail, op de website van de professional.

In welke talen is de ZorgMail Viewer beschikbaar?

De ZorgMail Viewer is in de volgende vier talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Duits en Spaans.

ZorgMail Send Message

Ik wil gebruikmaken van Send Message Premium, wat moet ik daarvoor doen?

De mogelijkheid om bijlagen te kunnen versturen is optioneel. Hiervoor heeft u ZorgMail Send Message Premium nodig, waar extra kosten aan verbonden zijn. Neem hiervoor contact op met de Support afdeling van uw ZorgMail regiopartner of van Enovation, dat kan via 088-8 366 399.
ZorgMail all-in abonnementhouders kunnen Send Message Premium aanvragen via Mutatieformulier ZorgMail – Formstack

Ik wil ZorgMail Send Message gaan gebruiken, wat moet ik doen?

Om gebruik te kunnen maken van ZorgMail Send Message dient u tenminste één ZorgMail mailbox te koppelen aan uw Passage ID. Passage ID is een dienst van Enovation. Met een Passage ID kunt u veilig inloggen en gebruikmaken van applicaties van Enovation. Zie voor het aanmaken het stappenplan aanmaken Passage ID en koppelen ZorgMail mailbox. Na het succesvol uitvoeren van voorgaande stappen kunt u nu met uw Passage ID inloggen in ZorgMail Send Message:

1. Ga naar: https://account.passageid.nl
2. Klik op de tegel ‘ZorgMail Send Message’
3. Log in met uw Passage ID
4. Na het inloggen, komt u in het scherm waarin u een nieuw bericht kunt opstellen.

In de genoemde applicaties is een online handleiding opgenomen, onder de Help knop.

Ik wil gebruikmaken van Send Message Premium, wat moet ik daarvoor doen?

De mogelijkheid om bijlagen te kunnen versturen is optioneel. Hiervoor heeft u ZorgMail Send Message Premium nodig, waar extra kosten aan verbonden zijn. Neem hiervoor contact op met de Support afdeling van uw ZorgMail regiopartner of van Enovation, dat kan via 088-8 366 399.

ZorgMail all-in abonnementhouders kunnen Send Message Premium aanvragen via Mutatieformulier ZorgMail – Formstack

Ik kan de geadresseerde niet vinden

Raadpleeg de handleiding ZorgMail Send Message voor tips rondom het zoeken van geadresseerden.

Wordt er een BSN check uitgevoerd?

Nee, het BSN veld is optioneel en er is geen BSN controle bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Het BSN nummer dat ingevuld wordt moet wel een valide BSN nummer zijn, er wordt wel een 11-proef gedaan.

NTA 7516 Veilig e-mail in de zorg

Waar staat NTA 7516 voor?

NTA staat voor ‘Nederlands Technische Afspraak’ en 7516 staat voor ‘Veilige mail in de zorg’. NTA 7516 is tot stand gekomen als concrete uitwerking van de AVG voor het veilig kunnen mailen van persoonlijke gezondheidsinformatie. In mei 2019 is de norm gepubliceerd door de NEN. Vanaf mei 2020 kunnen leveranciers certificeren tegen deze norm.

Is Enovation met ZorgMail Secure e-mail NTA 7516 gecertificeerd?

Ja. Enovation heeft in juni 2020 succesvol de NTA 7516 audit doorlopen met ZorgMail Secure e-mail voor alle verplichte en optionele criteria. Het certificaat is hier terug te vinden: nen.nl/register-nta-7516.

Moet ik als organisatie die gebruikmaakt van ZorgMail Secure e-mail voldoen aan NTA 7516?

Ja. Aangezien Enovation gecertificeerd is met ZorgMail Secure e-mail tegen de NTA 7516 veldnorm, dient u als klant organisatie eveneens te voldoen aan NTA 7516.

Certificeren voor organisaties is nog niet mogelijk. Hoe kan ik dan voldoen?

Door de ‘NTA 7516 zelfverklaring’ ondertekend te retourneren naar het volgende adres: contractmanagement@enovationgroup.com of online te uploaden via Uploaden zelfverklaring. De ondertekenaar hiervan binnen uw organisatie zal veelal de bestuurder, eigenaar, praktijkhouder of een functionaris op vergelijkbaar niveau zijn.

Voor welke ZorgMail Secure e-mail oplossingen moet ik voldoen aan NTA 7516?

Als u gebruikmaakt van een of meer van de volgende ZorgMail Secure e-mail oplossingen dient u te voldoen aan NTA 7516:

 • ZorgMail Safe Relay, met een of meerdere gekoppelde maildomeinen van uw organisatie;
 • ZorgMail Safe Relay, via een mailserverprovider, zie: zorgmail.nl/mailserverproviders/
 • ZorgMail Hosted Mail, via Webmail/Zimbra
 • ZorgMail Hosted Mail, gekoppeld aan een eigen mail client zoals Outlook
 • ZorgMail Hosted Mail, gekoppeld aan uw EPD, mailberichten via EDI-kanaal.

Zijn de 'NTA 7516 zelfverklaring' en 'NTA 7516 productinformatie' verstuurd naar ZorgMail Secure e-mail klanten?

Ja. Er zijn twee mailingen verstuurd:

 1. NTA 7516 zelfverklaring (incl. begeleidend schrijven)
  1. Hosted Mail adres of Passage ID adres (op praktijkniveau)
  2. EDI praktijkadres (geldt alleen voor de Mondzorg klanten)
  3. ZorgMail Safe Relay klanten hebben de ‘NTA 7516 zelfverklaring’  per post ontvangen
  4. ZorgMail Hosted Mail klanten hebben de ‘NTA 7516 zelfverklaring’ ontvangen op:
 2. NTA 7516 productinformatie (incl. begeleidend schrijven)
  1. ZorgMail Safe Relay klanten hebben deze mailing ontvangen op de reguliere mailadressen
  2. ZorgMail Hosted Mail klanten hebben deze mailing ontvangen op Hosted Mail adres of Passage ID adres (eveneens op praktijkniveau)
  3. ZorgMail Hosted Mail klanten in de Mondzorg hebben deze mailing ontvangen op het EDI praktijkadres

Als ik de 'NTA 7516 zelfverklaring' niet heb ontvangen van Enovation, kan ik deze dan alsnog opvragen?

Ja. U kunt deze opvragen via het volgende mailadres: zorgmailproductteam@enovationgroup.com.

Is de 'NTA 7516 zelfverklaring' specifiek voor ZorgMail Secure e-mail?

Ja. Iedere leverancier hanteert een eigen versie van de ‘NTA 7516 zelfverklaring’ die minimaal de informatie bevat zoals beschreven in het NCS 7516 Certificatieschema. Aangevuld met informatie die leverancier specifiek is. Dit betekent dat u wanneer u gebruikmaakt van veilige mail oplossingen van meer dan één leverancier u de ‘NTA 7516 zelfverklaring’ van iedere leverancier ondertekend dient te retourneren.

'NTA 7516 zelfverklaring': wat vul ik in bij 'Opmerking professional' op pagina 2?

U beschrijft hier kort op welke wijze u de criteria – die vallen onder de verantwoordelijkheid van u als professional – heeft ingevuld.

Is het terugsturen van de ondertekende 'NTA 7516 zelfverklaring' verplicht?

Ja. Alleen als u de ‘NTA 7516 zelfverklaring’ (bestaande uit 3 pagina’s) ondertekend heeft geretourneerd, krijgt u de beschikking over de mogelijkheid tot interoperabiliteit, mits de leveranciers onderling een NTA 7516 koppeling hebben gerealiseerd. Wat wil zeggen dat, als verzender en ontvanger beide voldoen aan NTA 7516 én de leveranciers gekoppeld zijn, een e-mail direct wordt afgeleverd in de mailbox van een ontvanger met een andere veilige mail applicatie dan van toepassing binnen het ZorgMail Safe Relay partnernetwerk.

Moet ik naast de ondertekende 'NTA 7516 zelfverklaring' nog andere documenten retourneren aan Enovation?

Nee. De ‘NTA 7516 zelfverklaring’ volstaat. Met deze zelfverklaring geeft u aan aan alle bijbehorende verplichtingen te hebben voldaan en te zullen blijven voldoen.

Wat zijn de consequenties als ik de 'NTA 7516 zelfverklaring' niet retourneer?

 • Indien u de ‘NTA 7516 zelfverklaring’ niet retourneert kunt u NIET interoperabel berichten verzenden aan/ontvangen van professionals buiten het ZorgMail Safe Relay partnernetwerk. Berichten dienen in die situatie, net als voorheen, met twee-factor-authenticatie te worden geopend. Dit laatste geldt niet voor berichten tussen deelnemers binnen het ZorgMail Safe Relay partnernetwerk, deze uitwisseling voldoet al de aan interoperabiliteit eis.
 • Indien u de ‘NTA 7516 zelfverklaring’ niet retourneert voldoet u NIET aantoonbaar aan bepaalde vereisten onder de AVG. In het geval van een datalek gerelateerd aan e-mail loopt u dan een mogelijk verzwarend risico op een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind ik informatie over de NTA 7516 compliant ZorgMail Veilig verzenden add-ins voor Outlook en Office 365?

Safe Relay - DKIM: Onze e-mails worden nu ondertekend door ZorgMail. Is dat voldoende voor NTA 7516?

Nee, om te voldoen aan NTA 7516 dient u uw e-mails te ondertekenen met uw eigen domeinnaam. Dit geldt zowel voor de ZorgMail Viewer berichten als voor de ZorgMail Community berichten.

 • Het ondertekenen van de ZorgMail Viewer berichten kan alleen via het ZorgMail DKIM Self Service portaal;
 • Het ondertekenen van de ZorgMail Community berichten kan via
  • Het ZorgMail DKIM Self Service portaal;
  • Een zelf gegeneerd certificaat.

Uw aanmelding voor het ZorgMail DKIM Self Service portaal kunt u sturen aan: zorgmailproductteam@enovationgroup.com.

Kan ik een ander ‘reply to’ mailadres gebruiken in berichten die vanuit ZorgMail Viewer worden beantwoord?

Ja, dit is mogelijk. Voorwaarde is dat het ‘reply-to’ mailadres zich bevindt binnen hetzelfde maildomein als het afzender adres. Is dit niet het geval, dan wordt het antwoord verstuurd naar het ‘from’ adres van de oorspronkelijke verzender.

Enovation Boomerweb

Staat uw vraag er niet tussen of komt u er niet uit? Stuur een e-mail naar support@boomerweb.nl of bel naar 088-1302121. We helpen u graag!

Medicatie nieuwe app

Algemeen

Welke versie van de Medicatie Controle App is de meest recente?

Ga naar https://storing.boomerweb.nl, naast de desbetreffende app kan je op ‘versies’ klikken en krijg je een overzicht van de meest recente versie.

Welke versie van het besturingssysteem wordt ondersteund?

Ga naar https://storing.boomerweb.nl, naast de desbetreffende app kan je op ‘versies’ klikken en krijg je een overzicht van besturingssystemen die wij ondersteunen.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt, hoe kan ik deze resetten?

Zodra je in de app of online één keer je wachtwoord verkeerd invoert, komt de zin ‘wachtwoord vergeten?’ zichtbaar. Als je klikt op deze link komt er een pop-up venster zichtbaar waar je je e-mailadres kan invoeren en ontvang je een e-mail met verdere instructies.

Mocht je er niet uitkomen, neem dan tijdens kantooruren (ma – vrij van 08:30-17:00) telefonisch contact op met Support. We zijn bereikbaar op +31 (0)88 130 21 21.

Buiten kantooruren van Enovation Boomerweb kan je (als dit van toepassing is voor jouw organisatie) ook je eigen ICT bereikbaarheidsdienst raadplegen.

Ik wil een account toevoegen en/of laten aanpassen. Hoe kan ik dit aanvragen?

Het accountbeheer wordt door je eigen organisatie uitgevoerd of is uitbesteed aan Enovation Boomerweb. In dit laatste geval kunnen accountverzoeken ingediend worden via support@boomerweb.nl. De inloggegevens worden daarna geplaats in de beveiligde Curo omgeving.

Voor het aanmaken van een account hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam
 • E-mailadres (dit is noodzakelijk voor het wachtwoord resetten)
 • Het team waaraan de gebruiker gekoppeld worden

Als je eigen organisatie verantwoordelijk is voor het accountbeheer dien je contact op te nemen met jullie eigen servicedesk.

Hoe kan ik de Medicatie Controle App installeren op mijn toestel?

Ga naar de App Store (voor Apple devices) of Play Store (voor Android devices) en typ ‘Medicatie Controle App Boomerweb’ in het zoekveld. Klik vervolgens op ‘Download/Installeren’.

Let hierbij op dat je de ‘Medicatie Controle App’ en niet de ‘MCA ETDR’ app download.

Is installatie niet mogelijk? Dan wordt jouw device mogelijk centraal beheerd door jullie eigen IT-afdeling. Neem in dat geval contact op met de interne servicedesk.

Voor de webversie op je pc of laptop ga je naar http://mca.domeinnaam.boomerweb.cloud

Welke gegevens moet ik invullen bij ‘Domein’?

De domeingegevens heeft Enovation Boomerweb aan jullie verstrekt. Deze gegevens kan je binnen je eigen organisatie opvragen.

Gebruik van de Medicatie Controle App

Ik zie geen medicatielijst bij een cliënt?

Dit kan twee oorzaken hebben:

Medicatielijst nog niet beschikbaar

Is de medicatielijst nog niet beschikbaar, omdat bijvoorbeeld een cliënt recent is aangemeld bij een apotheek, dan zie je de status van de aanmelding staan. Dit kan zijn ‘Aanmelding bij de apotheek is geluk! Wacht op goedkeuring door de apotheek’ of ‘de apotheek heeft deze persoon goedgekeurd! We wachten op de medicatielijst’. Neem in dit geval op met de desbetreffende apotheek.

Medicatielijst niet zichtbaar

Als je niet direct een medicatielijst ziet, klik dan op de button ‘Complete overzicht’ om de volledige medicatielijst in te zien. Zodra je op de cliënt geklikt hebt, zie je alleen de recente toedientijden om ‘versneld’ af te tekenen. De overige medicatielijst is zichtbaar door op ‘Complete overzicht’.

Wat betekenen de icoontjes in de medicatielijst?

Voor of achter de medicatienamen kunnen icoontjes staan.

Als extra medicatie informatie:

Medicatie is niet afgetekend, reden onbekend
Een grijs schildje voor de medicijnnaam betekent dat het om een risicovol medicijn gaat, en dat er in principe een dubbele controle vereist is voor toedienen. Let op: dit kan ook het geval zijn bij een opiaat of injectie indien de organisatie heeft ingesteld dat hiervoor een dubbele controle is vereist

Om de status van de controle en/of het aftekenen weer te geven:

Medicatie is afgetekend
Dubbele controle is in behandeling
Dubbele controle is goedgekeurd, medicatie is nog niet afgetekend
Medicatie is dubbel gecontroleerd en afgetekend
Medicatie is dubbel gecontroleerd, maar niet afgetekend, reden bekend
Dubbele controle is afgekeurd, medicatie niet afgetekend, reden onbekend
Dubbele controle is nog niet gecontroleerd en nog niet afgetekend
Medicatie is niet afgetekend, reden bekend

Om aan te geven dat de medicatie per vandaag door de apotheek is aangepast (bijvoorbeeld toedientijdstip of dosering) wordt op de dag van wijziging de oude regel doorgestreept en de nieuwe regel getoond:

Hoe zet ik medicatie onder ‘Eigen Beheer’?

Het is belangrijk dat als de medicatie in ‘eigen beheer’ is gezet, deze wijziging definitief op te slaan. Om medicatie in ‘eigen beheer’ te zetten, volg je de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘compleet overzicht’
 2. Scrol naar beneden en klik bij ‘beheer medicatie’ op het potloodje
 3. Selecteer een medicatieregel en er verschijnt een pop-up
  – Geef in deze pop-up wanneer de medicatie in eigen beheer is (nu, periode, vaste dag(en) of altijd)
  – Klik op de button ‘Opslaan’
 1. Desgewenst voor stap 3 uit voor andere medicatieregels
 2. Scrol weer naar beneden naar ‘beheer medicatie’ en klik op het logo van de ‘floppy’.

Zodra de wijziging goed is opgeslagen, komt er weer een ‘potloodje’ te staan naast ‘Beheer medicatie’ en staat de medicatie onder ‘Beheer medicatie’.

Hoe kan ik handmatig medicatie toevoegen in de MCA?

App versie:

Zodra je bij de desbetreffende cliënt in het ‘Complete overzicht’ zit, kan je op de blauwe plus button drukken rechts onder in het scherm.

Webversie:

Zodra de cliënt geopend is, klik je op de button ‘acties’ en daarna op ‘Medicatie handmatig toevoegen’

Is dit plusje niet zichtbaar, dan is de optie ‘Handmatig toevoegen medicatie’ niet aangezet voor jullie organisatie. Deze optie is in de Curo omgeving aan te zetten onder ‘Beheer > Geavanceerd > Instellingen’.

Hoe kan ik een maximum instellen bij ‘zo nodig’ medicatie?

Bij zo nodig medicatie afkomstig vanuit de apotheek, kan een maximum ingesteld worden. Dit doe je door de desbetreffende zo nodig medicatieregel aan te klikken in het ‘compleet overzicht’. Naast de medicatienaam staat het icoontje van een potloodje. Als je hier op klikt kan je een maximum invoeren per dag/week/maand. Deze informatie kan je halen uit de meegestuurde gebruikersvoorschrift.

Ik kan voor vandaag de gemiste medicatie niet aftekenen. Wat nu?

Medicatie dat niet is afgetekend en voorzien is van een ‘rode uitroepteken’ is niet meer af te tekenen via de button ‘nu aftekenen’. Om deze medicatie alsnog af te tekenen, dien je eerste te gaan naar ‘Complete overzicht’. Daar is de medicatie van een eerder toedientijd wel af te tekenen.

Kan ik medicatie versneld aftekenen?

Als je klikt op de button ‘Nu aftekenen’, dan krijg je de mogelijkheid om medicatie van het eerstvolgende toedienmoment snel af te tekenen.

Wil je medicatie van een eerder of later toedienmoment aftekenen, ga dan eerst naar ‘Complete overzicht’. Voor ‘Medicatie in het zakje’ kan je de medicatie versnel aftekenen. Klik hiervoor op het pijltje naast de tekst ‘medicatie in het zakje’. Voor overige medicatie is dit helaas (nog) niet mogelijk.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk op het verkeerde toedientijdstip heb geregistreerd?

Selecteer de desbetreffende medicatieregel opnieuw en klik op de button ‘Toedienen niet gelukt?’. Je kan nu een reden selecteren. Na de wijzing zal er een rood kruisje bij de medicatieregel komen te staan en is deze op een later tijdstip alsnog af te tekenen (door een collega).

Wat betekent de BEM-score in de app?

Categorie 1: cliënt bestelt en gebruikt medicatie zelf

Categorie 2: zorg bestelt medicatie, cliënt gebruikt medicatie zelf

Categorie 3: cliënt bestelt medicatie, zorg biedt hulp bij (een deel van) medicatie

Categorie 4: zorg bestelt en biedt hulp bij (een deel van) medicatie

Categorie 5: zorg bestelt, biedt hulp bij medicatie en ziet toe op inname

Waarom kan ik niet (alle) medicatie via de MCA bestellen?

Medicatie kan niet besteld worden:

 • als het medicatie ‘in het zakje’ (baxtermedicatie) betreft;
 • als het een opiaat betreft en de apotheek de besteloptie bij opiaten uit heeft staan;
 • als de apotheek de bestelmodule in zijn geheel uit heeft staan;
 • als je geen rechten hebt om deze medicatiebestellingen te plaatsen. We raden je in dit geval dit na te vragen binnen je eigen organisatie.

Mochten er vragen zijn over de gekozen inrichting van de bestelmodule, stem dit dan vooral af met de betrokken apotheek.

Waarom kan ik medicatie alleen klaarleggen en niet aftekenen?

Het aftekenen van medicatie is alleen mogelijk op de dag van vandaag. Wanneer je in het ‘Complete overzicht’ naar morgen of een andere toekomstige datum gaat is alleen klaarleggen mogelijk.

Waarom moet een cliënt een handtekening zetten in de Medicatie Controle App?

Elektronische Toedienregistratie betekent dat de apotheek de medicatiegegevens van een cliënt digitaal beschikbaar stelt aan Enovation Boomerweb om via de Medicatie Controle App te tonen aan zorgmedewerkers. Voor deze wijze van data uitwisseling en verwerking door Enovation Boomerweb geldt de wettelijke verplichting dat de cliënt hiervoor heel specifiek toestemming moet geven.

De eisen die daarbij gelden zijn:

 • het verzoek moet in begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm aangeboden worden, in duidelijke en eenvoudige taal;
 • de toestemming moet volgen uit een actieve handeling, stilzwijgende toestemming is niet voldoende;
 • de betrokkene moet de toestemming eenvoudig weer kunnen intrekken.

Enovation Boomerweb heeft de toestemmingsverklaring in de Medicatie Controle App ingebouwd zodat zowel de apotheek, de zorginstelling als Enovation Boomerweb hiermee aan de wettelijke plicht voldoet van opvragen en vastleggen van de vereiste toestemming.

Waarvoor dienen de uitroeptekens in de MCA en waarom zie ik ze niet consequent in beeld?

De uitroeptekens verschijnen wanneer een medicament één uur na het voorgeschreven toedienmoment nog niet is uitgevoerd. De uitroeptekens zijn dus geen aanduiding voor ‘let op deze staan nu gepland’, ze zijn een aanduiding voor ‘let op, deze stonden gepland een uur geleden en zijn nog steeds niet uitgevoerd’. Om te weten welke medicatie gepland staat kun je in de toedienlijst filteren op toedientijden en zie je cliënten keurig gesorteerd op toedientijdstip.

Welke cliënten worden getoond bij de filter ‘Recente geopend?

De laatste 15 cliënten die geopend zijn in de Medicatie Controle App zijn hier zichtbaar, waarbij de meest recente cliënt bovenaan staat.

Waarom komen notificaties niet altijd binnen op Android toestellen?

Android heeft een ingebouwde service gemaakt die analyseert wat je doet met notificaties en of je hierop reageert.

Omdat er vanuit Enovation Boomerweb meerdere notificaties verstuurd worden, die niet altijd door de jou opgepakt worden, kan de ingebouwde app analyseren dat jij als gebruiker deze notificaties ‘niet interessant’ vindt. Hierdoor worden na verloop van tijd deze notificaties (met geluid) niet meer weergegeven, ondanks dat ze wel binnenkomen op jouw device.

Deze functionaliteit is uit te schakelen, zodat Android alle notificaties blijft tonen die op jouw device binnenkomen.

Omdat deze instelling goed verborgen zit in Android kan je het beste de volgende stappen ondernemen:

 1. Open je ‘instellingen’
 2. Druk op ‘zoeken’ (dit is het icoontje van het vergrootglas)
 3. Vul de term ‘aanpasbare meldingen’ in
 4. Klik bij de de term ‘Aanpasbare meldingen’
 5. Je komt nu een lijst met allemaal instellingen en klik hierbij nogmaals ‘Aanpasbare meldingen’
 6. Vink nu de optie ‘Geen’ aan

LET OP; deze instelling dien je per device separaat in te stellen.

Curo Apotheek

Algemeen

Ik ben mijn wachtwoord kwijt, hoe kan ik deze resetten?

Onder de inlogpagina staat de zin ‘wachtwoord vergeten? Als je hier op klikt komt er een pagina zichtbaar waar je het gekoppelde e-mailadres kan invoeren en ontvang je een e-mail met verdere instructies.

Mocht je er niet uitkomen, neem dan tijdens kantooruren (ma – vrij van 08:30-17:00) telefonisch contact op met Support. We zijn bereikbaar op +31 (0)88 130 21 21.

Welke browsers worden ondersteund bij het gebruik van Curo?

Curo Zorg werkt het meest optimaal in Google Chrome. Wij raden het gebruik van andere internetbrowsers om deze reden ook af.

Ik wil een account toevoegen en/of laten aanpassen. Hoe kan ik dit aanvragen?

Het accountbeheer wordt door je eigen organisatie uitgevoerd of is uitbesteed aan Enovation Boomerweb. In dit laatste geval kunnen accountverzoeken ingediend worden via support@boomerweb.nl. De inloggegevens worden daarna geplaats in de beveiligde Curo omgeving.

Voor het aanmaken van een account hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Naam
– E-mailadres (dit is noodzakelijk voor het wachtwoord resetten)

Als je eigen organisatie verantwoordelijk is voor het accountbeheer dien je contact op te nemen met jullie eigen servicedesk.

Gebruik van Curo Apotheek

Waarom moet ik telkens opnieuw inloggen als een actie wil uitvoeren in Curo?

Het kan zijn dat je met meerdere personen tegelijk bent ingelogd in de Curo omgeving. Echter is het maar mogelijk om met één persoon ingelogd te zijn.

Wil je werken met meerdere personen tegelijk? In dit geval raden we je aan om meerdere gebruikersaccounts aan te maken.

Kan ik meerdere e-mailadressen instellen om notificaties op te ontvangen?

Dat kan! Zodra je bent ingelogd in de Curo omgeving, kan je rechts bovenin klikken op je gebruikersnaam. Klik daarna op ‘Mijn profiel’. Op deze pagina kan je een extra e-mailadres toevoegen.

Vergeet na de wijziging niet  op de blauwe button ‘opslaan’ te klikken.

Ik heb cliënten geaccordeerd, maar de zorg ziet nog geen digitale toedienlijsten. Hoe kan dit?

Het antwoord is afhankelijk van het AIS dat je gebruikt:

 • CGM: waarschijnlijk heb je in je eigen AIS nog geen data geëxporteerd. Daarnaast is het van belang dat de cliënt zowel een profiel in de distributiemodule als een toedienschema heeft.
 • PP: het is van belang dat de cliënt is opgenomen in de aanschrijfbuffer en een toedienschema heeft. Daarnaast verschijnt er geen lijst als het vinkje bij “Privacy” in het AIS aan staat.

Ervaar je na controle van bovenstaande punten nog steeds problemen? Neem dan contact op met support@boomerweb.nl.

De zorg geeft aan geen bestellingen te kunnen doen in de App. Hoe kan dit?

Je kan als apotheker de bestelmodule aan- of uitzetten in Curo. Wanneer deze uit staat ziet de zorgmedewerker geen bestelknop in de Medicatie Controle App. Om de bestelmodule aan te zetten, ga in Curo naar ‘Beheer > Geavanceerd > Instellingen’. Vink hierbij de optie ‘Bestelmodule’ aan en klik op de button ‘Opslaan’

Kan ik als apotheker zien wanneer een cliënt tijdelijk uit zorg is bij een zorginstelling?

De zorgstatus van een cliënt kan je zien bij ‘Beheer > Personen > Patiënt status’. Is de kolom ‘Zorgstatus’ niet direct zichtbaar, dan kan je deze toevoegen via de button ‘Kolommen’.

Voor Pharmacom gebruikers

Hoe kan ik in mijn Pharmacom AIS onderscheid maken tussen patiënten met een papieren en een digitale toedienlijst?

In Pharmacom Nieuw ga je naar de “Aanschrijfbuffer”. In de details van de patiënt kun je bij “Auto mutatie formulieren ” een “T” voor toedienlijst invullen. Zo kun je in het overzicht van de aanschrijfbuffer zien bij wie er allemaal een geprinte toedienlijst moet komen. Het is ook per instelling in te stellen of de geprinte toedienlijsten met het aanschrijven van de aanschrijfbuffer er automatisch uit moeten komen.

Bij de vrije info kun je aanvullende informatie invullen. Als er aanvullende informatie is bij een patiënt een “i” te zien.

Of iemand gebruik maakt van ETDR kun je in de ‘patiënt direct informatie’ zetten. Dit scherm kun je instellen dat deze altijd geopend wordt bij het inloggen bij deze patiënt. Dit doe je door een vinkje te zetten bij ‘direct tonen’.

Wat kan ik als Pharmacom apotheker doen wanneer de digitale toedienlijst na accorderen niet in de MCA verschijnt?

Wanneer de toedienlijst niet in digitale vorm via de koppeling verschijnt zijn er de volgende punten waarop gecontroleerd kan worden:

 • Wanneer de privacy instellingen voor een patiënt aan staan, verschijnt er geen lijst.
 • Wanneer er geen einddatum staat ingevuld, verschijnt er geen lijst.
 • Wanneer de patiënt staat ingeschreven bij een andere apotheek in het cluster, waarvoor wordt waargenomen, verschijnt er geen lijst. Hier wordt overigens aan gewerkt door PP om dit wel mogelijk te maken.
 • Als de rubriek van afleveren niet op ja staat, verschijnt er geen lijst.
 • Als de rubriek: op afdichtveld/toedienlijst niet op ja staat, verschijnt er geen lijst.

Waar vind ik als Pharmacom gebruiker mijn OC-code?

In het scherm van de apotheek abonnementen, onder Beheer.

Hoe kan ik in Pharmacom een patiënt zowel in de herhaalservice als in de aanschrijfbuffer opnemen?

Het is mogelijk om een regel vanuit de aanschrijfbuffer op te nemen in de herhaalservice. Voorwaarde hierbij is dat de regel in de aanschrijfbuffer als niet-deelbaar bekend is (uitzethulpmiddel = geen) en dat afleveren op Nee staat.

Voor CGM gebruikers

Hoe kan ik in mijn CGM AIS onderscheid maken tussen patiënten met een papieren en een digitale toedienlijst?

Niveau

Het versturen van de digitale toedienlijst kan zowel op groepsniveau als op patiëntniveau. CGM is gebaseerd op een push-systeem, wat inhoud dat alle wijzigingen actief verzonden dienen te worden naar Enovation Boomerweb. Wat is dan handig? Bij niet-spoed wijzigingen kan aan het eind van de werkdag op groepsniveau de digitale toedienlijst verstuurd worden. Op deze manier wordt geen enkele wijziging gemist. Bij spoed wijzigingen heeft het patiëntniveau de voorkeur. Hierdoor is de thuiszorg sneller op de hoogte van belangrijke wijzigingen. Op patiëntniveau versturen heeft bijv. ook de voorkeur in palliatieve zorgverlening. Afspraken met de thuiszorg wat spoed is en wat niet geeft voor beide partijen wat meer houvast.

De digitale toedienlijst is geldig voor een termijn van ca. 4 weken. De data zijn te zien bij het versturen zelf, maar ook altijd onder batchprocessen. Periodiek is ook altijd nog een actie nodig. Aan te raden is om dit te doen bij het versturen van de baxterbestanden.

Groepsindeling

Er zijn meerdere manieren om de groepsindeling te regelen. Wat handig is hangt af van de thuiszorg instellingen waarmee de apotheek te maken heeft, en of iedereen tegelijk klaar is voor de overgang naar Enovation Boomerweb.

Een indeling welke veel gemaakt wordt is die van geen toedienlijst / wel toedienlijst. Een aantal patiënten hebben geen toedienlijst en gaan zodoende dus ook niet over op Enovation Boomerweb. De patiënten met wel een toedienlijst horen wellicht bij diverse thuiszorg, maar kunnen in dezelfde groep blijven. Immers, als een patiënt niet is aangemeld bij Enovation Boomerweb, komt de verstuurde toedienlijst ook niet aan.

Een andere indeling is die van wel digitale toedienlijst / alle overige groepen. Hierbij worden patiënten die actief gaan meedoen aan Enovation Boomerweb verplaatst naar de distributiegroep ‘digitale toedienlijst’. De indeling van de ‘overige groepen’ kan dan zo blijven als dat die is.

Curo Zorg

Algemeen

Ik ben mijn wachtwoord kwijt, hoe kan ik deze resetten?

Onder de inlogpagina staat de zin ‘wachtwoord vergeten? Als je hier op klikt komt er een pagina zichtbaar waar je het gekoppelde e-mailadres kan invoeren en ontvang je een e-mail met verdere instructies.

Mocht je er niet uitkomen, neem dan tijdens kantooruren (ma – vrij van 08:30-17:00) telefonisch contact op met Support. We zijn bereikbaar op +31 (0)88 130 21 21.

Welke browsers worden ondersteund bij het gebruik van Curo?

Curo Zorg werkt het meest optimaal in Google Chrome. Wij raden het gebruik van andere internetbrowsers om deze reden ook af.

Ik wil een account toevoegen en/of laten aanpassen. Hoe kan ik dit aanvragen?

Het accountbeheer wordt door je eigen organisatie uitgevoerd of is uitbesteed aan Enovation Boomerweb. In dit laatste geval kunnen accountverzoeken ingediend worden via support@boomerweb.nl. De inloggegevens worden daarna geplaats in de beveiligde Curo omgeving.

Voor het aanmaken van een account hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam
 • E-mailadres (dit is noodzakelijk voor het wachtwoord resetten)
 • Is het een account voor Curo Zorg of voor de Medicatie Controle App
  • Bij Medicatie Controle App; aan welke teams mag het account gekoppeld worden
  • Bij Curo; welke rol krijgt het account

Als je eigen organisatie verantwoordelijk is voor het accountbeheer dien je contact op te nemen met jullie eigen servicedesk.

Gebruik van Curo Zorg

Waarom moet ik telkens opnieuw inloggen als een actie wil uitvoeren in Curo?

Het kan zijn dat je met meerdere personen tegelijk bent ingelogd in de Curo omgeving. Echter is het maar mogelijk om met één persoon ingelogd te zijn.

Wil je werken met meerdere personen tegelijk? In dit geval raden we je aan om meerdere gebruikersaccounts aan te maken.

Enovation Zaurus

Het Enovation Zaurus supportportaal

Waar vind ik het Enovation Zaurus supportportaal?

Ga naar https://support.zaurus.nl om de FAQ te raadplegen, handleidingen of video’s te downloaden of om een supportticket in te schieten.