Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Publieke sector

Gemeenten, ambulancediensten, en publieke zorgorganisaties hebben baat bij de veilige digitale oplossingen van Enovation.

Burgers beschermen tegen gezondheidsrisico's

Landelijke en regionale gezondheidsdiensten moeten snel en adequaat kunnen reageren in geval van noodsituaties of calamiteiten. Enerzijds in middelen en capaciteit, anderzijds op het gebied van gezondheidspreventie en veiligheid. In samenhang met landelijke ontwikkelingen. In uitvoering op regionaal niveau.

Juiste en veilige gegevensverwerking is essentieel. Het correct vastleggen, opslaan en delen van medische gegevens is van cruciaal belang voor een zorgvuldige uitvoering van de publieke taak. Daarbij moet de privacy van individuen worden beschermd.

Met een omvangrijke community van meer dan 25.000 zorgverleners biedt Enovation impactvolle communicatieoplossingen op landelijke schaal. Zowel gestructureerd via gekoppelde zorgsystemen, als ongestructureerd via veilige e-mailtoepassingen.

Dagelijks staan wij met meer dan 10.000 burgers ‘in verbinding’. Met apps, portalen en messaging toepassingen. Ontworpen en gebouwd voor de zorg. Dat betekent dat deze voldoen aan de strengste normen van informatiebeveiliging.

Welke oplossingen bieden wij?

Voor de publieke sector bieden wij tal van slimme oplossingen om de dienstverlening te optimaliseren. Oplossingen om snel en adequaat burgers te kunnen helpen.

Lees via deze links meer over de oplossingen die wij bieden.

Voor wie zijn wij er?

  • Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
  • GGD en GHOR-regio’s
  • Gemeentelijk Wmo-loketten
  • Publieke zorgorganisaties

Baby krijgt inenting.

Wilt u weten wat ons platform voor uw organisatie kan betekenen?

Bel ons op 088 836 6366 of stuur een bericht.

Neem contact met ons op om de beste opties te bespreken

Neem contact op