Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Care

Digitale oplossingen om onder meer verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg te ondersteunen bij betere zorg.

Meer doen met minder capaciteit

De druk op de langdurige zorg is enorm. De toekomstige zorgvraag groeit harder dan zorgprofessionals aankunnen. Er is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Verzuim- en uitstroomcijfers zijn hoog. Ook van zorgprofessionals wordt verwacht de kosten te beheersen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg.

Digitale zorg, integrale ketensamenwerking en regio-initiatieven bieden kansen om de zorg duurzaam te transformeren. Het gaat er om deze kansen succesvol te benutten. Met inzet van bewezen tools die naadloos aansluiten op het werkproces. Verbeter cliëntervaringen, met waarborg op het veilig verwerken van persoonsgegevens. Enovation help met het benutten van deze kansen.

Met Enovation Platform bieden wij bewezen oplossingen voor:

 • Beeldbellen met de cliënt
 • Personenalarmering en slimme signalering
 • Medicatiecontrole
 • Data ontsluiting naar PGO’s en portalen vanuit uw ECD
 • Dossieroverdracht volgens de nieuwste standaarden

Welke oplossingen bieden wij?

De digitale transformatie van de zorg vraagt om slimme oplossingen. Oplossingen die het werk van ‘care’-organisaties efficiënter maken. Zodat er meer tijd overblijft voor aandacht voor de patiënt.

Lees via deze links meer over oplossingen die wij bieden.

Voor wie zijn wij er?

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Revalidatie
 • Thuiszorg
 • Verpleging en verzorging
 • Zorgcentrale
 • Regionaal Coördinatiepunt

Dame krijgt hulp door thuiszorg.

Wilt u weten wat ons platform voor uw organisatie kan betekenen?

Bel ons op 088 836 6366 of stuur een bericht.

Neem contact met ons op om de beste opties te bespreken

Neem contact op