Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Medicatieveiligheid

Veilige zorg dankzij elektronisch voorschrijven, toedienregistratie en complete medicatieoverdracht in de keten.

Onnodige medicatie-incidenten voorkomen

Incidenten met medicatie komen nog veel te vaak voor. Vooral bij kwetsbare mensen, zoals ouderen die met meerdere aandoeningen bij verschillende zorgverleners onder behandeling zijn.

Veel ziekenhuisopnamen zijn volgens expertisecentrum Nictiz te voorkomen door betere medicatiebewaking. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft daarvan is vermijdbaar.

Denk hierbij aan patiënten met een verminderde nierfunctie. Medicatie-incidenten ontstaan wanneer een patiënt met een verstoorde nierfunctie een geneesmiddel met een verkeerde dosering krijgt voorgeschreven. Volgens de Nierstichting hebben ongeveer 1,7 miljoen mensen chronische nierschade en zorgt dit alleen al voor honderden vermijdbare ziekenhuisopnames veroorzaakt door medicatie-incidenten.

Medicatie-incidenten ontstaan bij het voorschrijven, door het afwijken van protocollen, het niet kunnen beschikken over accurate en actuele informatievoorziening en gebrek aan goede digitale ondersteuning.

Medicatieveiligheid verhogen in de zorg

Verhoog de medicatie-veiligheid met onze oplossing Lab4Apo.

Meer uitleg over Lab4Apo

Een digitaal medicatieproces

In de Nederlandse zorg is elektronisch voorschrijven door artsen verplicht. Op basis van voorgeprogrammeerde protocollen wordt de voorschrijver begeleid. Het elektronisch voorschrijfsysteem kan proactief adviseren, medicatievoorstellen genereren tijdens het voorschrijven en de voorschrijver waarschuwen wanneer wordt afgeweken van protocollen. Een goede stap, maar alleen niet afdoende om medicatieveiligheid voor de patiënt tijdens het gehele medicatieproces te garanderen.

Beter inzicht in medicatiegegevens bevordert de medicatiebewaking en kan een groot deel van de ziekenhuisopnamen voorkomen en menselijk leed besparen.

Zoals in de apotheek bij de controle van de voorgeschreven dosering van medicijnen. Door de apotheker digitale inzage te geven in de relevante labwaarden en informatie over de nierfuncties van de patiënt kunnen medicatie-incidenten worden voorkomen.

Of bij het toedienen van medicatie door de verpleegkundige bij de client thuis. Door daarbij te beschikken over het actuele medicatieoverzicht, de digitale toedienlijst en, indien vereist, een digitale medicatiecontrole worden veel fouten voorkomen en verloopt het proces ook nog eens zeer efficiënt.

De oplossingen van medicatieveiligheid

Enovation ontwikkelde een platform dat regionale zorgnetwerken zo eenvoudig mogelijk met elkaar verbindt. Met daarin alle belangrijke functionaliteiten voor jouw organisatie.

Toedienregistratie

Actueel inzicht in wanneer, welke medicatie door wie moet worden toegediend of reeds is toegediend.

Lees meer

Medicatie Voorschrijven

Optimale medicatieveiligheid door efficiënt en snel elektronisch medicatie voor te schrijven

Lees meer

LSP

Veilig en eenvoudig aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) met het zorgsysteem.

Lees meer

Viewer

Bekijken van medische beelden, verslagen, documenten, basisgegevensset zorg en labuitslagen

Lees meer

EDI

Uitwisselen van gestructureerde berichten tussen informatiesystemen van bijvoorbeeld huisartsen, apothekers, ziekenhuizen.

Lees meer

XDS

Delen van digitale medische beelden en documenten met samenwerkende zorgorganisaties op basis van internationale IHE-standaarden.

Lees meer

Lab4Apo

Apothekers hebben gegevens uit het laboratorium nodig om de juiste medicatie en doseringen aan patiënten te kunnen verstrekken. Met Lab4Apo van Enovation ZorgMail kunnen specifieke labuitslagen geautomatiseerd beschikbaar gesteld worden in het AIS van de apotheek, met toestemming van de patiënt. Dit komt de medicatieveiligheid ten goede.

Uitleg over Lab4Apo

Wil je weten wat medicatieveiligheid voor jouw organisatie kan betekenen?

We vertellen je graag meer

Neem contact op

De connected care voordelen van medicatieveiligheid

 • Elektronisch voorschrijven

  Verbetert de farmacotherapie en controle over het geneesmiddelendistributieproces, zowel binnen de intramurale als extramurale zorg.

 • Digitaal receptenverkeer

  Recepten worden digitaal verstuurd en ontvangen, zodat deze volledig digitaal afgehandeld kunnen worden en het proces veel efficiënter verloopt.

 • Controle bij medicatieverstrekkingen met labwaarden

  Labwaarden elektronisch in een gestandaardiseerd formaat beschikbaar maken in het AIS zodat medisch farmaceutische beslisregels worden toegepast bij uitgifte.

 • Inzage actueel medicatieoverzicht

  Medicatiegegevens delen zodat apotheken, de huisarts en medisch specialisten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen deze gegevens kunnen raadplegen.

 • Elektronische toedienregistratie

  Alle medicatie digitaal aftekenen vanuit één overzicht, inclusief het dubbel controleren van risicovolle medicatie en opiaten.

 • Intercollegiaal overleg

  Eenvoudig en snel een berichtje sturen, bestanden delen of beeldbellen met een collega, huisarts of apotheker.

 • Elektronisch voorschrijven

  Verbetert de farmacotherapie en controle over het geneesmiddelendistributieproces, zowel binnen de intramurale als extramurale zorg.

 • Digitaal receptenverkeer

  Recepten worden digitaal verstuurd en ontvangen, zodat deze volledig digitaal afgehandeld kunnen worden en het proces veel efficiënter verloopt.

 • Controle bij medicatieverstrekkingen met labwaarden

  Labwaarden elektronisch in een gestandaardiseerd formaat beschikbaar maken in het AIS zodat medisch farmaceutische beslisregels worden toegepast bij uitgifte.

 • Inzage actueel medicatieoverzicht

  Medicatiegegevens delen zodat apotheken, de huisarts en medisch specialisten in ziekenhuizen of andere zorginstellingen deze gegevens kunnen raadplegen.

 • Elektronische toedienregistratie

  Alle medicatie digitaal aftekenen vanuit één overzicht, inclusief het dubbel controleren van risicovolle medicatie en opiaten.

 • Intercollegiaal overleg

  Eenvoudig en snel een berichtje sturen, bestanden delen of beeldbellen met een collega, huisarts of apotheker.