Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Telemonitoring

enovation umo / umo cx

Slimme zorg op afstand

Digitaal patiënten en cliënten thuis monitoren en coachen.

Telemonitoring is onderdeel van ons product Enovation UMO/Enovation UMO cx.

Meetwaarden en gezondheidsinformatie digitaal doorgeven vanuit huis

In de zorg wordt telemonitoring op steeds grotere schaal gebruikt. Meer en meer patiënten maken thuis gebruik van een app en/ of meetapparatuur waarmee zij informatie over hun gezondheid doorsturen aan zorgverleners. Vaak is dit het ziekenhuis, maar het kan ook bijvoorbeeld naar een huisarts of zorgcentrale zijn.

Zorg verlenen op andere manier

Telemonitoring is niet alleen een digitaal hulpmiddel, maar ook een andere manier van zorg verlenen. Deze vorm van slimme zorg op afstand bestaat enerzijds uit het monitoren gericht op het opsporen van afwijkende (meet)gegevens. Anderzijds is het coaching gericht op het beïnvloeden van gedrag en stimuleren van zelfredzaamheid.

Zorgorganisaties kunnen telemonitoring het beste organiseren als centrale dienst, om zo voldoende schaalgrootte en bereik te hebben. Of hiervoor de juist de samenwerking aangaan met zorgcentrales, die al mensen thuis monitoren op het gebied van persoonsalarmering.

Aangezien het merendeel van telemonitoring plaatsvindt buiten de muren van de eigen zorgorganisatie, is goede samenwerking met andere zorgverleners in het zorgnetwerk extra belangrijk. Zeker als de patiënt meerdere aandoeningen heeft.

Verwachte opschaling

Een opschaling naar regionaal niveau, in de vorm van een medisch service center of regionaal coördinatiepunt, is een logische stap die in de toekomst plaatsvindt.

Zet telemonitoring  in voor betere digitale zorg en samenwerking.

Lees hierover meer in de leaflet.

Download de leaflet

Telemonitoring in het zorgproces

Benieuwd of ook  jouw informatiesysteem of apparaat is gekoppeld voor Telemonitoring?

Bekijk het overzicht van gekoppelde systemen

Bekijk gekoppelde systemen

Zorgthema’s

Telemonitoring draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg en is van belang bij verschillende actuele zorgthema’s, zoals Persoonsalarmering, Preventie en netwerkzorg en Zorg op Afstand .

Welk zorgthema is voor jou van belang?

Bekijk alle Enovation zorgthema’s