Voor veilig communiceren is de Enovation community ideaal.

Meer uitleg.

Zorgcoördinatie en zorgcapaciteit

Samenwerken aan de juiste zorg op de juiste plek.

Druk op het transferproces

Door vergrijzing neemt de druk op medisch specialistische zorg toe. Om hier grip op te houden wordt er steeds meer zorg buiten het ziekenhuis geleverd, idealiter bij de patiënt thuis.

Dit veroorzaakt veel druk op het transferproces, wat leidt tot onnodige ligdagen, verkeerde bedden, oneindig veel bellen en gebrekkige informatieoverdracht. Dit proces moet en kan beter.

Zorgcoördinatie en zorgcapaciteit stroomlijnen met ICT-oplossingen.

Regionaal platform voor transmurale zorg

Het samenbrengen van een regionaal zorgnetwerk van ziekenhuizen, VVT-organisaties en huisartsen in een coördinatieplatform verbetert de onderlinge samenwerking. Niet alleen rond een bestaand transferproces, maar ook voor de invulling van nieuwe ziekenhuis-verplaatste-zorgprocessen.

Een regionaal coördinatieplatform helpt bij:

  • Inzicht in regionale capaciteit.
  • Een efficiënter transferproces met minder administratieve last.
  • Informatieoverdracht en communicatie.
  • Verminderen van onnodige ligdagen en verkeerde bedden.
  • De juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt.

De voordelen van zorgcoördinatie

Enovation ontwikkelde een platform dat regionale zorgnetwerken zo eenvoudig mogelijk met elkaar verbindt. Met daarin alle belangrijke functionaliteiten voor jouw organisatie.

Overdracht

Volledige overdracht vanuit het ziekenhuis of de huisarts naar andere zorgorganisaties in het netwerk.

Lees meer

Capaciteitsoverzicht

Inzien en beschikbaarheid bijhouden van beddencapaciteit van zorgaanbieders in de regio voor kortdurend en langdurend verblijf.

Lees meer

Chat

Gemakkelijk en veilig chatten met collega’s, patiënten en cliënten. Ook via een digitale spreekkamer.

Lees meer

Beeldbellen

Voer videoconsulten of multi-disciplinaire overleggen met collega’s, patiënten en cliënten. Vanaf desktop, laptop, tablet of smartphone.

Lees meer

Wil je weten wat zorgcoördinatie en zorgcapaciteit voor jouw organisatie kan betekenen?

We vertellen je graag meer

Neem contact op

De connected care voordelen voor zorgcoördinatie