Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Capaciteitsoverzicht

enovation point

Direct inzage in beschikbare zorgcapaciteit in de regio

Inzien en beschikbaarheid bijhouden van capaciteit van zorgaanbieders voor kortdurend en langdurend verblijf.

Capaciteitsoverzicht is onderdeel van ons product Enovation POINT.

Nieuw: aanvraagformulieren thuiszorg direct zichtbaar in Enovation POINT

Regionale coördinatiefunctie

Als iemand niet meer thuis kan wonen, is het belangrijk dat er snel (tijdelijk) verblijf wordt gevonden.

Om verwijzers zoals huisartsen en ziekenhuizen te helpen snel een plek te vinden, is er de coördinatiefunctie in de regio. Op basis van de beschikbaarheid die de VV&T-instellingen bijhouden hebben de zorgcoördinator en betrokken zorgprofessionals inzage in de capaciteit van de zorgaanbieders voor kortdurend en langdurend verblijf. Zo kunnen zorgorganisaties in de regio in korte tijd de juiste vrije plek vinden en is de patiënt sneller geholpen.

 

De invulling van de coördinatiefunctie verschilt per regio. Transferafdelingen doen hun best om de juiste wijkverpleging of (tijdelijke) verpleeghuiszorg te regelen bij ontslag uit het ziekenhuis.

Ook de huisarts is een belangrijke schakel voor de samenwerking tussen alle partijen bij een acute verwijzing en het organiseren van eerstelijnsverblijf. Soms vullen VVT-instellingen zelf (virtueel) de coördinatiefunctie in of wordt dat gedaan door de zorgcentrale of het medisch service center.

De coördinatiefunctie verblijf wordt steeds vaker gecombineerd met de meldkamer ambulance, HAP en loket van GGZ crisisdienst in de vorm van een Regionaal coördinatiepunt (ReCo) of Zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Met als doel dat de verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en snel besloten kan worden wat de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt is.

Capaciteitsoverzicht ondersteunt het zorgproces

 • Efficiënter werken

  Digitale inzage in beschikbare zorgcapaciteit levert tijdswinst op en scheelt veel bellen.

 • Betere zorgcoördinatie

  Capaciteitsoverzicht maakt coördineren van zorg en samenwerken in het netwerk mogelijk.

 • Aanmeldportaal voor cliënten

  Een verlengstuk van Enovation POINT is het zogeheten Patiënten Aanmeldportaal. Hiermee zijn digitale aanvragen van thuiszorg direct in Enovation POINT zichtbaar.

  Voorbeeld: WIJkzorg055 in de regio Apeldoorn gebruikt deze functie. Lees hier meer.

 • Efficiënter werken

  Digitale inzage in beschikbare zorgcapaciteit levert tijdswinst op en scheelt veel bellen.

 • Betere zorgcoördinatie

  Capaciteitsoverzicht maakt coördineren van zorg en samenwerken in het netwerk mogelijk.

 • Aanmeldportaal voor cliënten

  Een verlengstuk van Enovation POINT is het zogeheten Patiënten Aanmeldportaal. Hiermee zijn digitale aanvragen van thuiszorg direct in Enovation POINT zichtbaar.

  Voorbeeld: WIJkzorg055 in de regio Apeldoorn gebruikt deze functie. Lees hier meer.

Aanmeldportaal thuiszorg in eigen huisstijl

Een verlengstukop de Enovation POINT-software is een aanmeldportaal voor patiënten.

Het grote voordeel van onze oplossing is dat de informatie van cliënten direct in Enovation POINT zichtbaar is. Dat biedt overzicht, tijdwinst en efficiency. Het vergroot de nauwkeurigheid.

Een dergelijk aanmeldportaal wordt gemaakt in de huisstijl van de eigen organisatie, zodat het voor cliënten direct duidelijk en herkenbaar is.

Thuiszorgaanbieder WIJkzorg055 in de regio Apeldoorn gebruikt deze oplossing. Lees er meer over in dit artikel:

WIJkzorg055 gebruikt nieuwe Enovation POINT-functie om aanvragen thuiszorg makkelijker te maken

Zet capaciteitsoverzicht in voor betere digitale zorg en samenwerking.

Lees hierover meer in de leaflet.

Download de leaflet

Zorgthema’s

Capaciteitsoverzicht draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg en is van belang bij verschillende actuele zorgthema’s, zoals Zorgcoördinatie en zorgcapaciteit.

Welk zorgthema is voor jou van belang?

Bekijk alle Enovation zorgthema’s

Partners

Wist je dat Enovation POINT is gekoppeld aan meerdere systemen?

Vind de leverancier van jouw (zorginformatie)systeem

Bekijk alle Enovation partners