Voor veilig communiceren is de Enovation community ideaal.

Meer uitleg.

Veilig digitaal berichten uitwisselen tussen België en Nederland

Digitale zorg en samenwerking tussen Belgische en Nederlandse (zorg)organisaties.

Zorgcommunicatie tussen landen verbeteren

Informatie uitwisselen tussen zorginstanties in België en Nederland gaat momenteel nog niet gemakkelijk. Tegelijkertijd maken veel Nederlanders in de grensstreek gebruik van zorginstellingen in België. Met oplossingen van Enovation is dergelijke communicatie en uitwisseling wél mogelijk.

Wanneer bijvoorbeeld Nederlandse huisartsen doorverwijzen naar Belgische ziekenhuizen krijgen zij te laat de terugkoppeling of is het voor een ziekenhuis onduidelijk of de terugkoppeling aankomt. Ook het afstemmen rond de zorg van een patiënt per mail gaat vaak nog onveilig. Het feit dat informatie-uitwisseling of veilige communicatie veelal op landelijk niveau wordt georganiseerd, belemmert de regionale samenwerking in de grensstreken. Voor grensverkeer moeten zorgverleners daardoor onnodig gebruik maken van post, fax of onveilige mail. Dit is niet alleen inefficiënt, maar ook een risico wanneer we het hebben over data die persoonsgegevens bevatten.

Digitaal samenwerken over de grenzen heen

Door digitaal samen te werken kunnen zorgorganisaties over de grenzen heen eenvoudig informatie delen. Denk aan het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen zorginstellingen en veilig e-mailen tussen zorgprofessionals. De gebruikte (landelijke) standaarden worden geanalyseerd en vertaald, zodat deze op elkaar aansluiten. Hiermee blijft de kwaliteit van zorg geborgd, ongeacht of dit een landsgrens overgaat.

 

Door digitale samenwerking tussen zorgorganisaties over de grenzen heen:

  • Is het mogelijk om digitaal (ontslag)brieven te versturen naar Nederlandse zorgprofessionals en deze direct in het huisartseninformatiesysteem te laten landen.
  • Kunnen Belgische en Nederlandse zorgprofessionals onderling afstemmen over de zorg van een cliënt via een veilige mailoplossing.
  • Wordt voldaan aan internationale normeringen en verordeningen voor informatiebeveiliging en privacy, zoals de GDPR.

De Enovation Platform oplossingen voor veilig grensverkeer

Enovation ontwikkelde deze oplossingen waardoor zorgorganisaties binnen en buiten Nederland veilig met elkaar kunnen communiceren.

Mail

Veilig e-mailen via mailclients met patiënten, ketenpartners en andere professionals in de zorg en publieke sector.

Lees meer

EDI

Uitwisselen van gestructureerde berichten tussen informatiesystemen van bijvoorbeeld huisartsen, apothekers, ziekenhuizen.

Lees meer

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor digitale samenwerking in jouw regio? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer.

Neem contact op