Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Enovation en ConsultAssistent behalen MedMij kwalificatie

Enovation en ConsultAssistent hebben deze week succesvol de MedMij kwalificatie behaald voor de gegevensdienst PDF/A. Ziekenhuizen en klinieken die ConsultAssistent gebruiken, kunnen nu de resultaten van ingevulde vragenlijsten via Enovation myhealthConnect DVA (DienstVerlener Aanbieder) beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Gebruikers voldoen hiermee aan de doelstellingen van VIPP5, module 2.

ConsultAssistent is een eHealth oplossing voor digitale anamnese en uitkomstenmeting. Het stelt patiënten in staat om voorafgaand aan het consult online veel van de vragen te beantwoorden die normaal gesproken door de arts worden gesteld tijdens het consult. Dit zorgt ervoor dat patiënten beter voorbereid zijn en dat artsen sneller tot de kern kunnen komen.

De data uit ConsultAssistent wordt gebruikt voor betere consultvoering, procesverbetering, beslisondersteuning en onderzoek. De arts ziet de verslagen terug in het EPD en de patiënt kan de beantwoording nu ook terugvinden in de eigen PGO.

Enovation biedt met myhealthConnect de DVA-oplossing conform MedMij. De DVA zorgt binnen MedMij voor veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens vanuit bronsystemen en applicaties van zorgaanbieders met de PGO van de patiënt. myhealthConnect vervult deze rol inmiddels voor meer dan 100 zorgaanbieders.

Wil jij ook VIPP5 Module 2 behalen met Enovation en ConsultAssistent?
Uitwisseling van gegevens uit vragenlijsten en e-health toepassingen staat centraal in module 2 van het VIPP5 programma. De kwalificatie voor de uitwisseling van de resultaten van ConsultAssistent met de PGO geeft invulling aan deze doelstelling.

Wil je meer informatie over deze koppeling en wat deze voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!