Wereldwijde CrowdStrike problemen:

Geen impact op onze diensten
Nieuws | 10 april 2023

Digitale zorg met succes invoeren, zo maak je het verschil

Digitale toepassingen zijn nodig als we in de Nederlandse ziekenhuizen en medische behandelcentra het toenemende aantal patiënten goede zorg willen blijven bieden. Enovation adviseert programmamanagers die in hun organisatie nieuwe toepassingen willen introduceren. Innovaties blijven nu nog vaak steken bij pilots en kleinschalig gebruik. In dit blog delen we hoe je daadwerkelijk verschil kunt maken voor de lange termijn.

Onderzoek naar de échte behoefte

Digitalisering is een middel en geen doel op zich. Onderzoek daarom eerst goed wat je als organisatie met de digitalisering wilt bereiken. Vanuit het Integraal Zorgakkoord zijn er veel stimuleringsprogramma’s voor digitale zorg. Dat is een goede ontwikkeling, maar waak voor overhaaste beslissingen. Kijk eerst goed naar de toekomst van de organisatie en de rol die digitale techniek daarin kan spelen. Hoe moeilijk ook, probeer tijd vrij te maken om echt op de werkvloer te onderzoeken waar behoefte aan is. Waar zitten de problemen? Welke drempels ervaren patiënten, verpleegkundigen en artsen en waar liggen hun behoeften?

Kleine stappen

Zorgprofessionals hebben veel om handen; introduceer de digitalisering daarom stap voor stap. Binnen ieder ziekenhuis en behandelcentrum heb je vaak enkele medewerkers die bovenmatig interesse hebben in zorgtechnologie. Daarnaast is er meestal een grote groep afwachtend. Ook heeft bijna elke organisatie te maken met enkele sceptici. Het is daarom raadzaam om eerst een start te maken met de enthousiastelingen. Wanneer zij laten zien dat digitale toepassingen daadwerkelijk meerwaarde bieden, zal dat zijn vruchten afwerpen en waarschijnlijk al snel leiden tot een olievlekwerking in de hele organisatie.

Bestuurlijk draagvlak

Een andere belangrijke succesfactor is dat de innovatie bijdraagt aan de visie en langetermijnstrategie van het bestuur. Maak helder hoe de toepassing bijdraagt aan een hoger organisatiedoel. Wil je bijvoorbeeld bepaalde groepen patiënten na ontslag thuis blijven monitoren, maak dan goed inzichtelijk welke mogelijkheden dit biedt in preventie en het voorkomen van complicaties. Denk aan patiënten met een hartaandoening die thuis regelmatig hun waarden meten, waarbij de behandelaar de resultaten in een app kan zien en via beeldbellen contact kan opnemen. Zulke zorg op afstand draagt bij aan de juiste medische inzet op het juiste moment. Dit helder maken met data en gebruikerservaringen helpt om commitment te krijgen en ervoor te zorgen dat capaciteit en budget wordt vrijgemaakt.

Makkelijk integreerbare oplossingen

Tot slot is het essentieel om te investeren in digitale toepassingen die je goed kunt integreren in de bestaande systemen. Ga na of er interfaces beschikbaar zijn om de systemen met elkaar te laten communiceren, welke koppelingen er al zijn en of deze koppelingen gebaseerd zijn op landelijke standaarden van NEN en Nictiz. Alleen wanneer de tal van datastromen in de organisatie goed op elkaar aansluiten, biedt de innovatie veel meerwaarde voor patiënt en zorgprofessional. Waarden die patiënten thuis zelf registreren willen zorgprofessionals bijvoorbeeld graag kunnen terugzien in het elektronisch patiëntendossier. En als de monitoring bij de patiënt thuis verontrustende waarden laat zien, wil je dat snel een afspraak kan worden gemaakt via een koppeling met het planningssysteem.

Meer weten?

Wij helpen zorg- en welzijnsorganisaties met digitale zorg en samenwerken gedurende de hele patiëntreis. Van vroegtijdige signalering tot monitoring op afstand, en alles daar tussenin, wij verbinden het geïntegreerde zorgnetwerk via het Enovation Platform – hét platform voor connected care. Neem contact met ons op voor meer informatie via info.nl@enovationgroup.com of telefoonnummer +31 (0)88 8 366 366.

Nieuwsgierig naar ervaringen bij andere organisaties? Neem dan eens een kijkje bij de verhalen van onze klanten: https://enovationgroup.com/nl/actueel/klantverhalen/

Contacteer ons