Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing
Nieuws | 15 januari 2024

‘Door digitale middelen meer te integreren in het werkproces, kan de samenwerking in de zorg verbeteren’

Enovation blikt vooruit op 2024

We staan aan de start van het nieuwe jaar. Een mooi moment om vooruit te blikken. Wat kunnen we verwachten in 2024 als het gaat om digitale zorg en samenwerking? En welke veranderingen zien we internationaal?

In de afgelopen jaren zagen we in Nederland al een flinke verschuiving in de manier waarop gezondheidszorg wordt geleverd. Zorgprofessionals zijn meer digitale zorgmiddelen gaan gebruiken en zien ook de meerwaarde hiervan in een tijd waarin de sector onder druk staat door vergrijzing, personeelstekort en hoge kosten. Uit de e-healthmonitor van het RIVM bleek al dat digitalisering de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief houdt. Maar we zijn er nog niet.

Samenwerking verbeteren
Marcel van der Velden (CCO bij Enovation): “We zien momenteel nog dat mensen niet altijd op de juiste plek in de zorg terecht komen. Dit komt onder andere doordat werkprocessen nog niet goed op elkaar aansluiten. Digitale middelen kunnen hier echt bij helpen. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuisverplaatste zorg. Zorgprofessionals kunnen heel efficiënt samenwerken door de coördinatie van de zorg en afstemming met de VVT grotendeels digitaal te laten verlopen. In plaats van te bellen met verpleeghuizen om te vragen of er nog plek is, kun je de informatie online inzien. Ook werken meerdere professionals in hetzelfde dossier waardoor informatie altijd actueel is. Dit scheelt veel telefoontjes en er is snel inzicht in de beschikbare capaciteit.”

“Ook patiënten kunnen in bepaalde situaties goed ondersteund worden met digitale oplossingen, zoals chat of beeldbellen. We hebben gezien dat dit bijdraagt aan sterkere zelfredzaamheid van mensen. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om dit soort digitale middelen verder te integreren in het zorgproces en een evenwichtige balans te vinden tussen fysieke en digitale zorg. Op deze manier haal je ook het meeste uit digitale zorg.”

Gemeenschappelijke uitdagingen
De transitie naar meer digitalisatie in de zorg speelt niet alleen in Nederland. Ook over de grenzen staat de sector onder druk en wordt gekeken naar innovatieve oplossingen.
Van der Velden: “Hoewel de zorg in landen als Duitsland, Engeland en Zweden net iets anders georganiseerd is dan hier in Nederland, lopen zorgprofessionals overal tegen dezelfde uitdagingen aan.”
In deze landen zijn ook vergrijzing, personeelstekort en hoge kosten factoren die de sector onder druk zetten. En hoewel de transitie zich in verschillende fasen bevindt, wordt digitalisering ook internationaal gezien als een deel van de oplossing om de zorg anders te organiseren.

De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om digitale middelen verder te integreren in het zorgproces en een evenwichtige balans te vinden tussen fysieke en digitale zorg

Record aantal gebruikers in Engeland
Zo heeft de NHS in Engeland een ambitieus langetermijnplan om de zorgsector te digitaliseren. Een mijlpaal is al bereikt met de NHS App. In december bleek dat een record aantal van ruim 81% van de huisartsenpraktijken in Engeland de NHS App al aanbiedt aan patiënten, terwijl de app pas vier jaar bestaat. De digitale gezondheidstool lijkt nu al onmisbaar met meer dan 30 miljoen gebruikers.

‘Gemeinsam Digital’
In Duitsland staat digitalisatie inmiddels ook hoog op de zorgagenda. Afgelopen jaar is ‘Gemeinsam Digital’ gepresenteerd. Dit is een ‘digitaliseringsstrategie voor gezondheidszorg en verpleegkundige zorg’, geïntroduceerd door het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid. Met ‘Gemeinsam Digital’ moet onder andere het elektronisch patiëntendossier (EPD) geïntroduceerd worden. Eén van de redenen om dit programma te introduceren is om de werkdruk voor zorgprofessionals te verminderen.

Internationale stappen

Het Enovation Platform ondersteunt (zorg)organisaties bij de ontwikkeling van een duurzaam zorgsysteem. Zowel in Nederland als internationaal. Van der Velden: “We zetten stappen om ook internationaal meer zorgprofessionals te ondersteunen in de samenwerking met ketenpartners en cliënten. Bijvoorbeeld met oplossingen als Capaciteitsoverzicht en Overdracht (POINT), Persoonsalarmering en Telemonitoring (UMO/UMO cx), en Patiëntenportaal (Funatic). Deze oplossingen hebben zich al ruimschoots bewezen en sluiten perfect aan bij de zorguitdagingen die in de landen om ons heen spelen.”