Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Veelgestelde vragen over facturen en indexering

Filters

Filter

 Gefilterd op:
 • Waarom wordt er jaarlijks geïndexeerd?

  De prijzen van producten en diensten stijgen ieder jaar, waardoor onze kosten ook stijgen. Daarom passen wij onze tarieven jaarlijks aan met de overeengekomen prijsindex. De indexering is gebaseerd op de prijsinflatie en wordt onafhankelijk vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 • Hoe wordt het indexeringspercentage berekend?

  • Het indexeringspercentage van de Consumentenprijsindex (CPI) wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Enovation hanteert het gemiddelde CPI-indexcijfer van twaalf maanden en deze wordt jaarlijks berekend over de periode november tot en met oktober van het afgelopen jaar.
  • Voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) index wordt het laatst bekende definitieve indexatiecijfer toegepast.

  In uw contract of in de algemene voorwaarden leest u welke index van toepassing is op de producten en diensten die u bij ons afneemt.

 • Waar is het indexeringspercentage op gebaseerd?

  Het indexeringspercentage is gebaseerd op de index die is beschreven in het contract dat u met Enovation bent overeengekomen.

 • Op de factuur ontbreekt (een juist) ordernummer/kostenplaatsnummer

  Conform offerte is het de verantwoordelijkheid van de klant om een correct ordernummer aan te leveren.

  U kunt deze doorgeven per email aan invoice@enovationgroup.com.

 • Waarom is Wet van Dam niet van toepassing?

  U bent een zakelijke overeenkomst aangegaan welke direct te maken heeft met de uitoefening van uw beroep en activiteiten van uw organisatie. De Wet Van Dam (en de reflexwerking) is daarom niet van toepassing.

 • Ik wil een wijziging doorgeven (bijvoorbeeld adres/facturatiegegevens)

  Heeft u een ZorgMail all-in abonnement? Kunt u de wijziging kenbaar maken via ons mutatieformulier.

  Heeft u een ander type abonnement, dan kunt u de wijziging doorgeven per mail aan salessupport@enovationgroup.com

 • Ik heb de factuur twee keer voldaan (zelf overgemaakt en automatisch geïncasseerd). Wat nu?

  U kunt het geïncasseerde bedrag binnen 6 weken zelf via uw bank storneren.

  Is dit niet meer mogelijk , dan kunt u een mail sturen naar invoice@enovationgroup.com.

 • Kan de factuur op een andere naam verstuurd worden?

  Als er sprake is van een ZorgMail eerstelijn (praktijk) overname zonder dat het gemeld is aan Enovation of aan één van de ZorgMail Partners, dan kan dit niet. Het gebruik van een ZorgMail mailbox door een andere zorgverlener dan waarop deze geregistreerd is niet wenselijk. U dient zich dan ook via de ZorgMail aanmeldwizard aan te melden voor een nieuwe ZorgMail mailbox op eigen naam. De vertrokken zorgverlener moet zich afmelden via het mutatieformulier.

  In alle andere gevallen kunt u een mail sturen naar invoice@enovationgroup.com. In deze mail vermeldt u de reden van de wijziging, de gewenste tenaamstelling, adresgegevens, factuurnummer en debiteurnummer. Daarna kunnen wij intern beoordelen of dit onder de huidige overeenkomst kan of dat er een nieuwe overeenkomst dient afgesloten te worden.