Veelgestelde vragen over facturen en indexering

Filters

Filter

 Gefilterd op:
 • Waarom is de index voor 2023 hoger dan voorgaande jaren?

  De indexcijfers die wij hanteren worden berekend over het afgelopen jaar. Het zal u niet ontgaan zijn dat de inflatie het afgelopen jaar flink is gestegen. Dit zie je terug in het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlande Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde indexeringspercentage voor 2023.

 • Waarom wordt er jaarlijks geïndexeerd?

  De prijzen van producten en diensten stijgen ieder jaar, waardoor onze kosten ook stijgen. Daarom passen wij onze tarieven jaarlijks aan met de overeengekomen prijsindex. De indexering is gebaseerd op de prijsinflatie en wordt onafhankelijk vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 • Hoe wordt het indexeringspercentage berekend?

  • Het indexeringspercentage van de Consumentenprijsindex (CPI) wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Enovation hanteert het gemiddelde CPI-indexcijfer van twaalf maanden en deze wordt jaarlijks berekend over de periode november tot en met oktober van het afgelopen jaar.
  • Voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) index wordt het laatst bekende definitieve indexatiecijfer toegepast. In dit geval die van 2022.

  Het indexeringspercentage voor 2023 is voor beide indexen gelijk. In uw contract leest u welke index van toepassing is op de producten en diensten die u bij ons afneemt.

 • Waar is het indexeringspercentage op gebaseerd?

  Het indexeringspercentage is gebaseerd op de index die is beschreven in het contract dat u met Enovation bent overeengekomen.

 • Mijn vraag staat niet bij de bovenstaande factuurvragen, waar zou ik deze vraag kunnen stellen?

  Mocht u een andere vraag hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via:

  Telefoonnummer: 088 8 366 399 (Bereikbaar op werkdagen van 9:00-12:00 uur)
  E-mail: invoice@enovationgroup.com
  De website: contactformulier

  Vermeldt altijd het debiteurennummer en uw factuurnummer, dan kunnen wij u sneller helpen.

 • Op de factuur ontbreekt (een juist) ordernummer/kostenplaatsnummer

  Conform offerte is het de verantwoordelijkheid van de klant om een correct ordernummer aan te leveren.

  U kunt deze doorgeven per email aan invoice@enovationgroup.com.

 • Waarom is Wet van Dam niet van toepassing?

  Met ZorgMail bent u een zakelijke overeenkomst aangegaan welke direct te maken heeft met de uitoefening van uw beroep en activiteiten van uw organisatie. De Wet Van Dam (en de reflexwerking) is daarom niet van toepassing.

 • Ik wil een wijziging doorgeven (bijvoorbeeld adres/facturatiegegevens)

  Heeft u een ZorgMail all-in abonnement? Kunt u de wijziging kenbaar maken via ons mutatieformulier.

  Heeft u een ander type abonnement, dan kunt u de wijziging doorgeven per mail aan invoice@enovationgroup.com