Wereldwijde CrowdStrike problemen:

Geen impact op onze diensten

Connect to Care: Zorg op afstand en regionale coördinatie

09 november 2023 | Van der Valk Hotel Nuland - 'S Hertogenbosch, Rijksweg 25, 5391 LH Nuland |

Connect to Care: Zorg op afstand en regionale coördinatie

Landelijke programma’s zoals het IZA, GALA en WOZO, ze doen allemaal beroep op de benodigde transformaties in de zorg. De uitgangspunten van meer zorg thuis, regionale oriëntatie en digitale zorg hebben impact op de manier waarop zorgorganisaties nu georganiseerd zijn. We zien vele initiatieven, maar hoe zorgen we dat deze initiatieven goed op elkaar aansluiten?

De eerste stap begint bij kennisdeling. Enovation en een aantal van haar partners nemen je graag mee in toonaangevende initiatieven om invulling te geven aan deze transformaties in de zorg. In de break-out sessies dagen we je uit om mee te denken en handvatten te bieden voor oplossingen.

Plenaire Sessies:
Teun Jonkers (NAAST-ZCN) – In een inspirerende presentatie krijg je een kijkje in de ‘lessons learned’ en hoe het medisch servicecentrum zorgorganisaties met zorg op afstand kan ondersteunen.
Wilma Bijsterbosch (UMCU) – Ziekenhuis Verplaatste Zorg.

Daarnaast zijn er twee rondes met break-out sessies over:
• Succesvolle implementatie van digitale zorg bij de cliënt thuis.
• Houd grip op patiënten thuis bij opschaling zorg op afstand.
• Regionale Coördinatiepunten en capaciteitsinzicht.
• Digitale zorgpaden.

Voor wie?
Dit event is gericht op mensen in de zorg die zich dagelijks bezighouden met (digitale) transformaties en de toekomst van hun organisatie.

Dus ben je zorgverlener binnen een ziekenhuis, zorgcentrale of VVT- of GGZ-organisatie en werk je als C-level, manager digitale transformatie, manager transmurale zorg of houd je je bezig met de organisatie van zorg? Dan is dit evenement voor jou!

Let op: het aantal plaatsen is beperkt om zo ieders inbreng de ruimte te geven en zo tot het beste resultaat te komen. Schrijf je daarom zo snel mogelijk in.

Waar?
Van der Valk Hotel Nuland – ‘S Hertogenbosch, Rijksweg 25, 5391 LH Nuland

Wanneer?
Donderdag 9 november 09:30 – 14:00.