Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Data Driven Healthcare

13 juni 2024 - | De Doelen, Rotterdam |

Data Driven Healthcare

Data en datagedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van medische gegevens en digitale gegevensuitwisseling in de zorg is daarbij essentieel.

Artificial Intelligence biedt mogelijkheden om voorspellingen en aanbevelingen te doen en intelligente ondersteuning te realiseren bij beslissingen in onder andere de zorgsector. Daarmee worden dergelijke systemen in toenemende mate integraal onderdeel van digitale zorg. Organisaties dienen zich dan ook nu al wegwijs te maken in de adoptie en het gebruik van deze technologie.

Tijdens het Data Driven Healthcare congres op 13 juni hoor je hier meer over.

Topics op deze dag:

 • Databeschikbaarheid
 • Domeinoverstijgende samenwerking
 • Gegevensuitwisseling
 • Datasolidariteit
 • Gedragsaanpassing
 • AI
 • Datagedreven zorg
 • Uniformiteit
 • Regionale co-creatie
 • Data dilemma’s
 • Cultuurverandering