Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Denken in mogelijkheden: de inzet van beeldzorg bij ZZG zorggroep

ZZG zorggroep gebruikt sinds november 2022 de digitale spreekkamers van Enovation Zaurus voor het beeldbellen met cliënten. Hoe zetten zij het beeldbellen nu in de praktijk in en waar zien zij dat de meerwaarde van beeldzorg nu echt in zit? We gingen in gesprek met wijkverpleegkundige en Ambassadeur Zorgtechnologie Alien van Dam, die de kar trekt voor dit project binnen ZZG.

Een cliënt van ZZG beeldbelt met de wijkverpleegkundige.

Op zoek naar de juiste leverancier

Bij de zoektocht naar een geschikte leverancier voor beeldzorg werd er aan alle stakeholders binnen de organisatie navraag gedaan naar de eisen waaraan de software moest voldoen en welke randvoorwaarden er benodigd waren. Uiteindelijk kwam hier een lijst uit met maar liefst 69 punten. Op basis van de belangrijkste criteria bleek Enovation Zaurus na uitgebreid onderzoek en diverse gesprekken de meest geschikte leverancier – onder andere vanwege de mogelijkheid om tablets door Enovation te laten uitleveren en beheren. In dit artikel kun je meer lezen over hoe Enovation Zaurus dit voor partijen als ZZG oppakt.

Een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding van deze tablets is de gebruiksvriendelijkheid voor met name oudere cliënten. Om een en ander zo simpel mogelijk te houden, zorgt Enovation Zaurus ervoor dat hetgeen de cliënt in beeld krijgt zo basaal mogelijk is, om de kans op foutjes en verwarring te voorkomen. Alle opties die de cliënt zelf niet nodig heeft, zijn simpelweg uitgeschakeld of onzichtbaar gemaakt.

De inzet van zorgtechnologie

Er wordt binnen ZZG een echte shift gemaakt om meer vanuit de mogelijkheden van zorgtechnologie te denken. Welke technologie dat precies is verschilt dan per cliënt – Alien en haar collega’s bekijken per cliënt of beeldzorg een goede optie kan zijn. “Je maakt constant de afweging: wat is nou de beste oplossing bij deze cliënt?” Zo kan de inzet van beeldzorg van diverse zaken afhangen: kan de cliënt met een tablet omgaan? Is het van belang om ook de leefomgeving van de cliënt met enige regelmaat te zien? Maar ook: wat is de cliënt al gewend? Zo kan beeldzorg aanbieden aan cliënten die voorheen altijd een wijkverpleegkundige thuis ontvingen, zorgen voor meer weerstand: “We merken allemaal dat het best wel lastig is als je al twee jaar bij iemand medicatie aanreikt, om dan te zeggen ‘Het kan ook anders’”, aldus Alien. “Dit is een uitdaging die we aan moeten gaan. Daarnaast is het belangrijk om juist bij nieuwe cliënten gelijk te inventariseren of beeldzorg een optie kan zijn.”

Altijd proberen

Wanneer er gekeken wordt naar voor welke cliënten beeldzorg geschikt kan zijn, is het belangrijk om de cliënt nooit te onderschatten. Soms kun je als wijkverpleegkundige (en zelfs Alien als zorgtechnologie ambassadeur) een bepaalde vooringenomenheid hebben met betrekking tot de digitale vaardigheid van de cliënt.

Alien van Dam ZZG

 

“Je mag gewoon niet zeggen, ‘maar mijn cliënt kan dit niet’ als je het niet geprobeerd hebt.”

 

– Alien van Dam
Ambassadeur Zorgtechnologie en wijkverpleegkundige bij ZZG zorggroep

 

Het is dan belangrijk om jezelf even terug te fluiten: ga er nooit van uit dat iemand iets niet kan. Vaak kun je toch verrast worden.

Ook voor de wijkverpleegkundigen zelf geldt dat de een meer affiniteit met technologie heeft dan de ander, maar dat het een kwestie is van proberen. “Als er een schaap over de dam is, volgen er meer – dat geldt ook voor beeldzorg”, vertelt Alien. Als zorgtechnologie ambassadeur én wijkverpleegkundige speelt zij hier ook een belangrijke rol in – ze weet vanwege haar dubbelrol goed wat er speelt en hoe cliënten kunnen reageren op hun nieuwe technologie. Hierdoor gaat het in gesprek gaan met collega’s uit andere wijkteams ook makkelijker.

Waar zit de meerwaarde?

Uiteindelijk gaat het erom dat de voordelen van de inzet van beeldzorg helder zijn. Er zijn cliënten die meteen al heel enthousiast zijn over het idee van beeldbellen – zo kan het veel meer privacy bieden dan wanneer iemand steeds bij je over de vloer komt. Eenzame mensen vinden het ook heel prettig om, in plaats van een telefoontje, even iemand te zien via beeldbellen. Ook voor cliënten die bijvoorbeeld zorgmijdend zijn is beeldzorg vaak een laagdrempeliger manier om zorg überhaupt toe te laten – zo kan het ook juist fungeren als een ingang voor fysieke zorg later in het proces.

Beeldzorg kan bovendien uitkomst bieden bij het meermaals per dag innemen van medicijnen of het spuiten van insuline – mensen voelen zich zelfredzamer als zij dit zelf kunnen blijven doen, maar zijn toch veilig doordat er iemand op afstand meekijkt.

Veel cliënten vinden het daarnaast ook prettig om minder afhankelijk te zijn van de timing van de wijkverpleging, bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het douchen. Cliënten kunnen nu de Zorgcentrale van ZZG bellen, voor een check vooraf aan het douchen en een controle achteraf. “Dit alles geeft dus veel meer vrijheid”, vertelt Alien. “Dan kun je gewoon uit bed komen en denken, nou, vandaag wil ik om 9 uur douchen”.

In grote lijnen zorgt beeldzorg voor de cliënt dus voor het behoud van de eigen regie. Voor ZZG zelf zitten er ook diverse voordelen aan de inzet van beeldzorg. Zo zijn reistijden veelal rond de 5-10 minuten per cliënt, maar voor gespecialiseerde verpleegkundigen kan dit soms oplopen naar maar liefst 30 minuten. De tijdsbesparing die beeldzorg oplevert kan dan flink oplopen. Met de tijd die bespaard wordt kunnen er dan meer cliënten in zorg worden genomen.

Uitbreiden

Er zijn nog tal van mogelijkheden om de inzet van beeldzorg binnen ZZG verder te optimaliseren. Alien en haar collega’s kijken voortdurend met een creatieve bril naar de uitdagingen binnen de organisatie, om te zien waar zorgtechnologie uitkomst kan bieden. “Ik heb bijvoorbeeld een overleg met de longverpleegkundigen”, vertelt Alien. “ZZG verzorgt mensen in een vrij groot gebied. De longverpleegkundigen zijn niet wijkgebonden en hebben vaak wel 30 minuten reistijd om bij een cliënt te komen. Door een groot deel van deze fysieke momenten te vervangen door contact via beeldzorg kunnen zij veel tijd besparen. Er is een tekort aan longverpleegkundigen, maar zo zouden zij ook meer cliënten kunnen bedienen.”

Zodoende wordt door voorlopers zoals Alien en haar team de inzet van zorgtechnologie steeds verder uitgebreid, met alle voordelen van dien voor zowel de cliënt als de organisatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Enovation Zaurus voor het verlenen van beeldzorg, net als ZZG? Neem dan gerust contact met ons op, we vertellen graag meer.