Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Digitale consulten bij het Borstcentrum van Zuyderland Medisch Centrum

In maart 2020 veranderde COVID-19 de Nederlandse zorg. Net als alle zorgorganisaties stond Zuyderland Medisch Centrum voor diverse uitdagingen, waaronder: hoe kan oncologische zorg doorgaan onder deze omstandigheden? Het bleek dat het digitale consult via beeldbellen uitkomst kon bieden. In dit klantverhaal zetten we uiteen hoe het Borstcentrum van Zuyderland deze digitale consulten heeft ingepast in het zorgpad en hoe dit tot dusver is ervaren.

Informatie vooraf

Door de patiënt vooraf aan het digitale consult van informatie te voorzien kan deze zichzelf goed voorbereiden en alvast eventuele vragen noteren voor de verpleegkundige.

Om dit optimaal te organiseren wordt er bij het Borstcentrum gezorgd dat alle informatie die patiënten tijdens preoperatieve gesprekken krijgen ook op papier gezet wordt. Daarnaast zijn er van en over diverse operaties video’s gemaakt. Al deze informatie kan dan vooraf aan het consult aan de patiënt gemaild worden.

Diverse voordelen van beeldbellen

De werkwijze om vooraf gestuurde informatie te combineren met digitale consulten betekent dat de patiënten en hun naasten informatie beter kunnen onthouden en daarnaast gerichter vragen kunnen stellen tijdens het daadwerkelijke consult.

Ook is ervaren dat patiënten meer ontspannen zijn tijdens het digitale consult, omdat zij het gesprek vanuit hun eigen omgeving kunnen voeren. Ook kunnen er desgewenst gemakkelijk naasten bij hen aanwezig zijn voor het gesprek – zoveel als zij prettig vinden. Zo voelt het gesprek minder beladen.

Daarnaast zijn er nog de praktische voordelen: een besparing in tijd en kosten. In de woorden van een patiënte van Zuyderland:

“Het grote voordeel vond ik logistiek, je hoeft dan niet naar het ziekenhuis te rijden, je hoeft niet te parkeren. Je hoeft niet te gaan zoeken waar je moet zijn.”

Een patiënte aan het woord

In de hieronder getoonde video interviewt gespecialiseerd verpleegkundige Laudy van Hettema een van haar patiënten over haar ervaringen met het beeldbellen.

Deze video werd oorspronkelijk gepubliceerd in het Oncologie Magazine van Zuyderland Medisch Centrum en is doorgeplaatst met toestemming van de betrokkenen. 

Prettiger dan fysiek

Uit de ervaringen van het Borstcentrum van Zuyderland Medisch Centrum is nu gebleken dat er in het zorgpad Borstkanker twee momenten zijn waar volgens patiënten een digitaal consult als prettiger werd ervaren dan een fysiek polibezoek:

  1. Twee tot drie dagen na het slechtnieuwsgesprek;
  2. Een week voor de operatie, bij het zogenaamde preoperatieve gesprek.

Zuyderland kan zo uit de eigen ervaring putten om digitale en fysieke consulten zo optimaal mogelijk te combineren, voor de beste ervaring van de patiënt.

Goed neergezet

Het Borstcentrum van Zuyderland is een mooi voorbeeld van hoe er door de juiste voorbereiding gezorgd kan worden dat de patiënt een zo positief mogelijke ervaring heeft met het digitale consult. De juiste informatie wordt verschaft en er wordt goed gekeken welke gesprekken beter digitaal kunnen plaatsvinden en welke fysiek. Zo is digitale zorg geen vervanging van fysieke zorg maar een verrijking ervan.

Zuyderland Medisch Centrum gebruikt voor het beeldbellen de digitale spreekkamers van Enovation Zaurus. Ook interesse in beeldbellen via Enovation Zaurus? Neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons