Wereldwijde CrowdStrike problemen:

Geen impact op onze diensten

‘Enovation denkt daadwerkelijk met ons mee om ambulancezorg te verbeteren’

Ambulancezorg Nederland (AZN) tevreden over producten en samenwerking

Elke dag worden er in Nederland zo’n 10.000 berichten verstuurd van ambulances naar ziekenhuizen. Achter elke ambulance-inzet en elk bericht gaat een verhaal schuil. Elk bericht kan van levensbelang zijn voor de patiënt die in de ambulance ligt. Dat betekent dus dat de achterliggende ICT-techniek perfect moet werken. AZN werkt op dat gebied al jaren samen met Enovation.

Evert Zandbergen (Enovation) en Anno van Dijken (AZN)

Evert Zandbergen (links) en Anno van Dijken voor het kantoor van AZN in Zwolle.

In dit artikel vertelt AZN over de samenwerking met Enovation. Hoe is de samenwerking ontstaan? Hoe werken de partijen samen en welke vraagstukken worden opgelost met welke producten?

Grote rol ICT

Ambulancezorg Nederland (AZN) is de overkoepelende branchevereniging van alle 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). De vereniging ondersteunt de ambulancesector in Nederland op diverse thema’s zoals kwaliteit van zorg, arbeidsmarkt en werkgeverschap, financiering en ICT. In de sector werken meer dan 7.000 mensen, waarvan ruim 6.000 ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen en centralisten. De RAV’s ontwikkelen en beheren in AZN-verband een landelijke ICT- en informatievoorziening, die in de afgelopen twintig jaar een steeds grotere en belangrijkere rol is gaan spelen in de ambulancezorg.

Samenwerking is must

De ontwikkeling van de systemen waarmee ambulances, meldkamers en ziekenhuizen met elkaar in contact staan, heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen omdat de techniek zich razendsnel ontwikkelt, maar ook simpelweg vanwege de onderverdeling in regio’s in Nederland met elk een eigen ambulancedienst. Voeg daar aan toe de uitdaging dat elke ambulance in heel Nederland inzetbaar moet zijn en ook gegevens uit moet kunnen wisselen met alle ziekenhuizen. Dan is samenwerken een absolute must. Naast onderlinge samenwerking is voor een robuuste IT-omgeving ook samenwerking met betrouwbare partijen met kennis van zaken van groot belang.

Groeiende samenwerking

Al ruim 10 jaar werken AZN en Enovation nauw samen. De samenwerking begon met een eenvoudig vraagstuk: hoe kon ambulancepersoneel, dat een patiënt thuis had behandeld, informatie over de verleende zorg gemakkelijk overdragen aan de huisarts van de patiënt? De oplossing daarvoor was ZorgMail van Enovation. Anno van Dijken, ICT en Security manager bij AZN, weet er alles van. “We waren in die tijd al beperkt bezig bij een andere partij met het sturen van berichten naar de spoedeisende hulp en wilden juist de huisartsen informeren wanneer een patiënt niet naar het ziekenhuis werd gebracht. Onze eis was dat het niet zou moeten uitmaken welk zorginformatiesysteem de ontvanger had, het moest gewoon werken. Na contact met Enovation wisten we al snel dat ZorgMail en met name de achterliggende techniek EDI (Electronic Data Interchange), daar ideaal voor was.”

Sterk punt: totale ontzorging

In de jaren daarna liep AZN tegen andere vraagstukken aan op het gebied van ICT, informatieoverdracht en communicatie. En telkens werd in samenwerking met Enovation een goede oplossing gevonden. Gevraagd naar de sterke punten van Enovation, noemt Anno drie onderdelen waar hij heel tevreden mee is. “Ten eerste: wij willen een partij die ons ontzorgt en Enovation heeft dat gewoon waargemaakt. Wat ook erg belangrijk is, is de beveiliging van de systemen en borging van privacy. Bij Enovation is dat in goede handen. En tenslotte is de interactie, de samenwerking en het overleg gewoon heel prettig. We hebben regelmatig contact met onze accountmanager en zelfs wekelijks met de projectmanager bij Enovation. We worden daarbij goed op de hoogte gehouden van wat er speelt op ICT-gebied in de zorg.”

Wij willen een partij die ons ontzorgt en Enovation heeft dat gewoon waargemaakt.

Kennis bij cruciale stap waargemaakt

“In 2016/2017 moesten we bij AZN een cruciale stap zetten,” vertelt Anno, “Het Landelijk Systeem Digitale Vooraankondiging (LSDV) dat AZN gebruikte voor communicatie tussen ambulances en ziekenhuizen, moest vanwege de groeiende berichtenstroom naar een nieuw platform gemigreerd worden. We zochten een partner die op een diep, technisch niveau met ons kon samenwerken. We hadden al heel goede ervaring met Enovation. Naast het gebruik van berichtenverkeer via ZorgMail, waren we ook heel tevreden over de ondersteuning van de servicedesk. Voor deze grote klus, zochten we een partij die de onderliggende techniek beheerst en regelt en met ons kan meedenken over vernieuwingen, zodat daar onze focus kan liggen. De techniek waarvoor we hebben gekozen, is Cloverleaf. Zes jaar geleden wilden een partij die ons op dat gebied ontzorgt en Enovation heeft dat zeker waargemaakt. We hebben het systeem indertijd in goede samenwerking in een half jaar gemigreerd. Dat was pittig, maar het is gelukt.”

De beveiliging van de systemen en borging van privacy is belangrijk. Bij Enovation is dat in goede handen.

Perfecte oplossing

Evert Zandbergen is account manager bij Enovation en heeft regelmatig contact met AZN. “De vraag die AZN destijds had, daar is Cloverleaf perfect voor uitgerust. Ik wist ook meteen dat dat de juiste oplossing was. Met Cloverleaf kun je alle soorten berichten van het ene systeem naar het andere vertalen. We wilden iets bouwen waar je in de toekomst ook mee verder kunt uitbreiden. Ook als een ziekenhuis een ander systeem heeft, moet je berichten kunnen afleveren. Met alle koppelingen van Cloverleaf is dat mogelijk. Vergeet niet: het is in het belang van de patiënt dat de informatievoorziening okee is.”

We wilden iets bouwen waar je in de toekomst ook mee verder kunt uitbreiden.

Nieuwe eisen, nieuwe oplossingen

Het werk ‘onder de motorkap’ van de ICT-techniek staat nooit stil, dat weet iedereen die zich in die wereld begeeft. We leven nu in een tijd dat burgers altijd inzage moeten kunnen hebben in hun eigen dossier en moeten kunnen bepalen wie die info mag zien of gebruiken. Ook de ambulancezorg heeft daar uiteraard mee te maken.

Inzage in dossier

Sinds 2021 is het wettelijk verplicht dat burgers inzage hebben in hun eigen zorgdossier. “Dat betekent dat ook de ambulancezorg een oplossing nodig had,” vertelt Anno. “Wij zagen die ontwikkeling van de PGO’s (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) al vroeg aankomen. Binnen AZN was het vooral de vraag of de afzonderlijke RAV’s dit zelf wilden regelen, of dat men zou kiezen voor een sectorale aanpak. Na de keuze voor een sectorale aanpak was al snel duidelijk dat Enovation de juiste partij was om ons ook daarmee te helpen. Enovation kwam met de oplossing myhealthConnect. We hebben die module op basis van de MedMij-richtlijnen ingebouwd en deze is voor burgers te benaderen via mijnambulancezorg.nl en PGO’s. Daar kan het dossier worden ingezien dat is gemaakt tijdens de ambulance-inzet van de meeste, en zeer binnenkort alle RAV’s.”

Burgers kunnen de gegevens van hun hulp door ambulancepersoneel inzien via mijnambulancezorg.nl en PGO’s.

Huidige ontwikkelingen en toekomst

“De meest recente toevoeging die we samen met Enovation hebben gemaakt, is het lspConnect. Met de module voor het communiceren met- en via het LSP is het mogelijk om bepaalde berichten via het LSP uit te wisselen. Door deze toevoeging heeft AZN meerdere opties om berichten af te leveren.”

LSDV’s steeds belangrijker

Als ICT-verantwoordelijke bij AZN werkt Anno aan de verdere implementatie van de Richtlijn Gegevensuitwisseling Acute Zorg. “Naast de berichtenstromen van de ambulances naar ziekenhuizen en huisartsen zijn er meer stromen die van belang zijn. De LSDV wordt daarmee steeds belangrijker als schakelpunt voor berichten van de ambulancesector naar andere zorgaanbieders en omgekeerd. Mogelijk dat nieuwe wetgeving rondom gegevensuitwisselingen (Wegiz) hierbij nog voor een versnelling gaat zorgen.”

Zorgcoördinatie

“Waar we nu ook mee bezig zijn, is zorgcoördinatie,” vertelt Anno. “Hoe krijg je de juiste zorg(verlener) op de juiste plek op het juiste moment? Dan gaat het om samenwerking tussen alle partijen betrokken bij de acute zorg met als doel de druk op de zorg te verlichten door efficiënter (samen) te werken. Naast ambulancezorg, huisartsenzorg en de spoedeisende hulp gaat het dan ook om de acute VVT en de acute GGZ. Zo zijn er telkens ontwikkelingen waar we als Ambulancezorg mee bezig zijn. Het is dan heel fijn dat we daarin met Enovation een ter zake kundige en betrouwbare partner hebben.”

Met Enovation hebben we een kundige en betrouwbare partner.

Hulp nodig?

Meer weten over de oplossingen die Enovation inzet voor AZN of oplossingen die Enovation biedt voor vraagstukken op gebied van digitale samenwerking en ICT in de zorg?

Neem contact op