Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

‘Zonder Cloverleaf zou een ziekenhuis niet functioneren’

Rianne de Jong, Product Owner Koppelingenteam UMC Utrecht, over Cloverleaf.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat artsen, chirurgen en alle andere zorgverleners in een ziekenhuis altijd alle belangrijke informatie over patiënten overal beschikbaar hebben. Maar het is echt nog niet zo gek lang geleden dat – bijvoorbeeld – een röntgenfoto moest worden afgedrukt en in een grote envelop in een postkarretje van de ene naar de andere afdeling werd gerold. Dat gaat vandaag de dag gelukkig allemaal digitaal, snel en veilig.

Remco Kloet (Enovation), Rianne de Jong (UMCU) en Sebastiaan Weerd (Enovation).

V.l.n.r. Remco Kloet (integration consultant en teamleider Cloverleaf bij Enovation), Rianne de Jong (Product Owner Koppelingenteam UMCU), Sebastiaan Weerd (sales-accountmanager Cure bij Enovation).

In bijna alles wat er qua data en informatie wordt uitgewisseld in een ziekenhuis, speelt Cloverleaf een zeer belangrijke rol. De gemiddelde ziekenhuisbezoeker heeft geen idee hoe die digitale infrastructuur er onder de motorkap uitziet. Hoe komt de informatie van een punctie in het lab? Hoe komt de labuitslag bij de arts? Welke medicatie krijgt een patiënt en hoe komt die informatie bij de apotheek? Om dat voor elkaar te krijgen, maken tientallen ziekenhuizen in Nederland gebruik van Cloverleaf, een interoperabiliteits-oplossing van softwarebedrijf Infor. Zo ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).
Rianne de Jong, Product Owner van het Koppelingenteam van het UMCU vertelt in dit artikel wat haar ervaring zijn met Cloverleaf.

Cloverleaf knooppunt zorgapplicatie-landschap

Enovation is implementatiepartner van Infor en ondersteunt het ziekenhuis bij het succesvol implementeren en optimaliseren van de Infor Cloverleaf-omgeving. Remco Kloet (integration consultant bij Enovation) legt uit: “Cloverleaf is een communicatieserver die tussen de systemen van de verschillende afdelingen van het ziekenhuis staat. Hij kan informatie van het ene formaat naar het andere vertalen. De machine van de ene afdeling levert informatie namelijk in een ander formaat of protocol af dan een ander apparaat van een andere afdeling kan lezen, maar het moet wel met elkaar kunnen ‘communiceren’. Dat is wat Cloverleaf doet.”

Senior level ondersteuning

Het UMC Utrecht is één van de grote academische ziekenhuizen in Nederland.

Het UMC Utrecht is één van de grote academische ziekenhuizen in Nederland.

Rianne de Jong is Product Owner van het koppelingenteam, dat valt onder de directie IT van het UMCU. Zij is er met haar team van acht specialisten verantwoordelijk voor dat de Cloverleaf-oplossing in goede conditie blijft. Al jaren hebben zij een fijne samenwerking met Enovation. Wanneer er een grote EPD-update moet worden uitgevoerd, ondersteunt Remco Kloet Rianne en haar collega’s zelfs 1 dag per week op locatie.

“De samenwerking met Enovation is vanaf het eerste moment superfijn,” zegt Rianne. “Ik had destijds een gesprek met Sebastiaan Weerd (accountmanager Enovation), waarbij ik aangaf dat ik graag senior ontwikkelaars in wilde zetten tijdens onze overgang naar HiX Standaard Content. Met Remco en zijn collega’s kan ik nu lezen en schrijven. Het prettige van hen is dat ze goed luisteren naar wat we nodig hebben en dat ze daar op in spelen. Vooral de enorme ervaring die ze meenemen vind ik echt heel fijn. We hebben een relatief jong team en zetten Remco en zijn collega’s daarom ook in voor kennisoverdracht over de systemen. En ook al zijn de consultants van Enovation maar één dag per week bij ons op de afdeling, het voelt gewoon of ze echt bij het ziekenhuis horen.”

Pluspunten

 • Voordelen Cloverleaf

  • Ondersteunt de belangrijkste internationale standaarden, zoals HL7 v2 en v3, HL7 FHIR, DICOM en Edifact.

  • Het is veilig en voldoet aan de ISO 27001 (Information Security in Healthcare) standaarden.

  • Zorginformatie wordt verzameld en uitgewisseld, ongeacht het berichtformaat of communicatieprotocol.

  • Vrijwel elke applicatie of informatiesysteem kan aan elkaar worden gekoppeld.

  • Het heeft een toegankelijke grafische interface.

“Een groot pluspunt is dat het team van Enovation meedenkt, met ons brainstormt en pro-actief is. En omdat zij in zoveel ziekenhuizen komen, hoeven we het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden en dat scheelt veel tijd in het project waarmee we nu bezig zijn,” aldus Rianne.

Een goede samenwerking komt altijd van twee kanten, zo merkt Remco: “Wat ik ontzettend goed vind aan Rianne is dat ze ondanks alle vragen, wijzigingen of projectaanpassingen altijd een overzicht houdt van wat er opgeleverd moet worden. Zo’n helicopterview is prettig. Zij geeft haar teamleden voldoende ruimte voor eigen verantwoording en wij krijgen gelegenheid om kennis over te dragen. Ik vind het mooi dat ik echt mijn steentje kan bijdragen aan het grote geheel van het ziekenhuis.”

Cloverleaf onmisbaar voor modern ziekenhuis

UMCU apotheek algemeen 600x450

De apotheek van het UMC Utrecht.

“Eigenlijk zou ik niet weten hoe een ziekenhuis ooit zou kunnen functioneren zonder Cloverleaf,” vindt Rianne. “Maar dat zeg ik natuurlijk omdat ik er dagelijks tot in detail mee bezig ben en echt de toegevoegde waarde zie. Het mooie aan het werk op de IT-afdeling is dat we met alle afdelingen van het ziekenhuis samenwerken. Maar ook dat we koppelingen maken met systemen buiten de ziekenhuismuren. Dat is uitdagend, complex en afwisselend.”
“Het mooie van Cloverleaf is dat je er alle kanten mee op kunt. Omdat het zo goed gebouwd is, kun je er al na een paar trainingen heel goed mee werken. Het is ook fijn dat Enovation regelmatig trainingen geeft.”

Inhouse ondersteuning

Het voordeel van de jarenlange samenwerking tussen het UMCU en Enovation is voor beide partijen dat de lijntjes zeer kort zijn, er dus snel geschakeld kan worden als dat nodig is. “Er moet altijd wel iets gebeuren in een ziekenhuissysteem,” zegt Remco. “Denk aan het installeren van nieuwe versies, het toevoegen van nieuwe functies, het updaten van koppelingen, te veel om op te noemen.”
Iedereen die zich met ICT in ziekenhuizen bezighoudt, weet hoe complex die techniek is. “Er zijn steeds meer applicaties aan verbonden,” zegt Remco, “Die aangekochte applicaties werken allemaal op hun eigen manier en het is voor ons de uitdaging om ze via Cloverleaf te laten samenwerken. Een ziekenhuis als het UMCU heeft meer dan honderd verschillende systemen die aan Cloverleaf zijn gekoppeld!”

Groot lopend project

Momenteel zijn Rianne en haar team druk met een groot project in het kader van het Elektronisch Patiënten Dossier, dat uiteraard ook naadloos is gekoppeld aan Cloverleaf. “Dan heb je het over meer dan 400 Cloverleaf-koppelingen die moeten worden aangepast en getest.” Omdat het om een grote verandering gaat, heeft het effecten op het hele ziekenhuis. “Dit is een enorme versie-update. Dat vergt zoveel voorbereiding, van iedereen. Dat complexe van zo’n project, het laten samenwerken van alle deelnemers, het plannen met als doel dat alles goed gaat, dat is iets waar ik veel voldoening uit haal.”

Specifieke eisen

UMCU algemeen hal 01 600x450

Informatie-uitwisseling is essentieel in een ziekenhuis.

“De uitdagingen die we in het ziekenhuis hebben op ICT-gebied? Dat is een brede vraag. Het eerste dat in mij opkomt, is de komende verandering van het EPD-systeem. Maar de uitdagingen zijn ook de samenwerkingen met andere ziekenhuizen. Wij werken bijvoorbeeld samen met het Centraal Militair Hospitaal en dat ziekenhuis stelt weer heel specifieke eisen als het gaat om het delen van patiëntinformatie. We werken ook met het Prinses Maxima Centrum, dat los staat van het UMCU, maar wel gebruik maakt van gezamenlijke applicaties. Dat moeten wij dat technisch mogelijk maken.

Een ander mooi voorbeeld van een betrekkelijk nieuw en innovatief system, is de Centrale Sterilisatie-afdeling van het UMCU. Die afdeling zorgt ervoor dat alle instrumenten die bijvoorbeeld tijdens een operatie zijn gebruikt, na afloop minutieus worden gereinigd en gesteriliseerd. “Dat is een ultramoderne afdeling, die bijna volledig geautomatiseerd is,” schetst Rianne een beeld. “Je moet je voorstellen dat er allemaal robotjes rondrijden, en via de computer wordt precies bijgehouden waar alles is. Dat wordt allemaal ook continu gemonitord. En het is uiteraard gekoppeld met Cloverleaf.”

Meer weten over de mogelijkheden van Cloverleaf? Neem contact op.

Informatie over Cloverleaf opvragen