Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

HAP Westland en GnkM Haaglanden van start met digitale spoedmelding

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn in maart in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

ICT-leveranciers CompuGroup Medical en Enovation zijn verantwoordelijk voor de technische realisatie. In opdracht van Ambulancezorg Nederland heeft Enovation de techniek dusdanig ingericht dat deze gemakkelijk beschikbaar kan worden gemaakt voor alle meldkamers ambulancezorg in Nederland.

Een goede samenwerking tussen de huisartsenpost en de meldkamer ambulancezorg is van groot belang voor een patiënt die acuut zorg nodig heeft. Een digitale spoedmelding van de Huisartsenpost Westland naar de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden levert voor een patiënt sneller de juiste zorg op als op de huisartsenpost blijkt dat de inzet van een ambulance nodig is. De samenwerking tussen HAP Westland en GnkM Haaglanden is het allereerste koploperproject van het landelijke programma Met spoed beschikbaar waar ook een meldkamer ambulancezorg bij betrokken is. Het doel van de koploperprojecten is om in regioverband de verbeterde digitale uitwisseling van gegevens tussen acute zorgpartners te beproeven.

De triage-uitkomst en de gegevens van de patiënt ontvangen we direct vanaf de huisartsenpost in het meldkamersysteem. Deze informatie is ook in het systeem in de ambulance. Daardoor kan het gesprek korter en worden misverstanden of tikfoutjes voorkomen. – Rita Stegerman, verpleegkundig centralist.

Sneller de juiste vervolgzorg organiseren

Met de digitale spoedverwijzing vanuit de huisartsenpost is de ambulancezorg rond de patiënt sneller georganiseerd en wordt de kwaliteit verbeterd, vertelt Rita Stegerman (verpleegkundig centralist): ‘De triage-uitkomst en de gegevens van de patiënt ontvangen we direct vanaf de huisartsenpost in het meldkamersysteem. Deze informatie is ook in het systeem in de ambulance. Daardoor kan het gesprek korter en worden misverstanden of tikfoutjes voorkomen.’

 

Geen dubbele administratie meer

De digitale spoedmelding levert ook voor zorgverleners van de huisartsenpost veel voordelen op. De huisartsenpost stuurt, met de vernieuwde spoedmelding, de triage-uitkomst en de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze triage en gegevens zijn dan direct beschikbaar in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) bij de meldkamer, waar dat voorheen handmatig ingevoerd moest worden. Dit geeft tijd- en kwaliteitswinst en verkort de telefonische wachtrij. Ook is de kans op fouten minder groot dan bij een mondeling overdracht. Nathalie van Rijn (teamleider huisartsenpost) vertelt: ‘Als wij al een triage gedaan hebben of zelfs al een waarneemverslag van de huisarts hebben, dan kunnen die gegevens eenvoudig naar de meldkamer gestuurd worden. Deze informatie hoef ik niet meer te vertellen en de centralist hoeft deze informatie niet opnieuw op te schrijven in het eigen systeem. Dat levert voor zowel de meldkamer als voor ons grote tijdswinst op. Heel belangrijk, omdat dit van invloed is op de wachtrij aan de telefoon.’ Nathalie licht toe dat er nog steeds wel telefonisch contact is: ‘Er vindt wel nog steeds warme overdracht plaats om de juiste urgentie en vervolgactie te bepalen. Maar dit contact is vlot en zorgvuldig, zodat we sneller weer beschikbaar zijn voor andere patiënten.’

 

Over Met spoed beschikbaar

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz.

Ook aan de slag met de digitale spoedmelding? Neem contact op via info@metspoedbeschikbaar.nl!

Bron: dit artikel is geschreven door Met spoed beschikbaar.