Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Mijzo kiest voor Enovation Medimo in grote centralisatie cliëntgegevens: “Een spannend traject”

Mijzo staat voor ‘Mijn’ en ‘Zorg’ en is er voor kwetsbare ouderen die op eigen wijze invulling willen blijven geven aan hun leven. De organisatie is in 2021 ontstaan uit een fusie tussen drie zorgorganisaties in het werkgebied Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch. Twee van de drie voorlopers van Mijzo werkten al met Enovation Medimo, maar één organisatie moest nog worden omgezet. “Een uitdagend traject”, volgens beleidsadviseur Nicole van der Made. Hoe is dat proces van omzetten verlopen en hoe werken ze er nu mee?

Maatschappelijke opgave

Eerst iets meer over Mijzo, want ze hebben een maatschappelijke opgave te vervullen. Nicole: “We weten allemaal dat het aantal kwetsbare ouderen in Nederland blijft toenemen en de zorgvragen complexer worden. Dat terwijl er steeds minder medewerkers beschikbaar zijn om zorg te kunnen blijven bieden. We weten ook dat cliënten het zelf anders willen. Eigen regie, zelfstandigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Dat betekent dat we anders moeten gaan werken en dat doen we door uitvoering te geven aan de maatschappelijke opgave.” Mijzo doet dit aan de hand van wat zij de ‘Schrijf van Vijf’ noemen: 1. Wat kan de client zelf? 2. Welke hulpmiddelen worden ingezet? 3. Wat kunnen naasten? 4. Wat kan het sociale netwerk en andere instanties? 5. Wat kan Mijzo?’

Dat laatste punt is een belangrijke pijler voor slimmer werken. De overgang naar Medimo als één voorschrijf- en toedieningsregistratiesysteem is daar onderdeel van. Zodat zorgmedewerkers op iedere locatie met hetzelfde systeem werken en hierdoor overal inzetbaar zijn.

Efficiënt samenbrengen

Nicole: “Door de fusie hebben we de ECD’s (Elektronisch Cliënten Dossier) samengebracht. Mijzo heeft gekozen voor de ECD’s PUUR en Ysis. Onderdeel van deze ‘harmonisatie’ was toewerken naar één medicatiesysteem, de Medimo-Mijzo omgeving. Twee van de drie voorlopers van Mijzo werkten al met Medimo en de andere maakte gebruik van Farmed. Dat medicatiesysteem is omgezet naar Medimo. Waar al gebruik werd gemaakt van Medimo zijn cliëntengegevens verplaatst binnen Medimo (van de oude omgevingen naar de nieuwe omgeving).”

Uitdagend traject

Dit gehele traject vraagt om een nauwe samenwerking met zowel de apotheker, de specialisten ouderengeneeskunde, Farmed en Enovation Medimo. Nicole: “Door zoveel betrokkenen was het soms lastig om grip te krijgen op het verloop. Daardoor was het een uitdagend en lang traject, maar het is succesvol verlopen.”

De dagelijkse praktijk

Na de overgangsfase van het oude systeem naar Medimo moet de dagelijkse praktijk natuurlijk uitwijzen hoe werken met nieuwe software voor de collega’s binnen Mijzo bevalt. Nicole tot slot: “De helpdesk en e-learnings bij Enovation Medimo zijn flink verbeterd. Vanuit de werkvloer horen we terug dat werken met Medimo als prettig wordt ervaren.”