Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Samen kijken naar passende oplossingen

Digitalisering in de zorg is de norm aan het worden. Maar wat doe je als de bestaande oplossingen niet goed bij je werkprocessen passen? Vivre Kinderthuiszorg en Enovation Boomerweb hebben samen gewerkt aan een maatwerkoplossing binnen toedienregistratie. Passend bij de wensen en behoeftes van de kindzorg. Een lange samenwerking waarbij de pilot nu succesvol is afgerond en uitrol over de verschillende locaties in volle gang is!

Van papier naar elektronische toedienregistratie

Tot voorheen werd er nog gewerkt met papieren toedienlijsten bij Vivre Kinderthuiszorg, maar het overstappen naar elektronische toedienregistratie bleek helaas niet zo gemakkelijk. De meeste oplossingen voor elektronische toedienregistratie houden rekening met de overname van medicatietoediening wanneer iemand hier zelf niet (meer) toe in staat is, zoals vaak bij ouderenzorg het geval is. Bij kindzorg werkt dat net even anders. Ouders zijn in de basis geheel bekwaam voor de medicatietoediening van hun kind. Als die er niet zijn of op momenten dat dat nodig is, dan wordt dit overgenomen door de zorg. Dit is hierdoor ook niet altijd een standaard moment.

Evi van Gerwen, directeur en oprichtster van Vivre Kinderthuiszorg vertelt hierover: ‘Het is een issue dat binnen de branchevereniging regelmatig aan bod komt. Dat er zo weinig is wat zowel volstaat als voldoet. Wat ook zowel binnen thuiszorg als bij verblijf goed inzetbaar is. Vele applicaties gaan uit van de standaard dat het wordt overgenomen door de zorg. Het standaard proces is daardoor niet passend genoeg binnen onze werkprocessen. Dat misten we ook in de basis van Enovation Boomerweb.’ En om die reden zijn we samen gaan kijken hoe dit dan wél kan!

Vivre Kinderthuiszorg

Binnen Vivre werken ze met verschillende zorgvormen. Vivre Kinderthuiszorg bestaat sinds 2011 en werkt vanuit de visie dat kinderen thuis, in hun eigen omgeving, de juiste zorg moeten kunnen ontvangen. ‘We vinden het belangrijk om net dat beetje extra te kunnen geven. Voor het kind, de ouders, maar zeker ook het gehele gezin. Daarbij zijn ouders de belangrijkste spil. Door het afstemmen met ouders kunnen we elkaar versterken of aanvullen om de verpleegkundige visie uit te kunnen uitvoeren.’ aldus Evi.

Vanuit de vraag van ouders is in 2015 Villa Vivre opgericht. Om 24 uur per dag zorg te kunnen leveren. ‘Met een zorgbehoevend kind is het vinden van opvang niet gemakkelijk, terwijl het voor ouders heel belangrijk is om niet alleen de zorg verlenende ouder te kunnen zijn, maar ook partner of om voor je andere kinderen te kunnen zorgen.’ vertelt Evi.

Daarnaast zijn er binnen Vivre Kinderthuiszorg specialistische teams, die voorbehouden zorg handelingen met hoog risico verrichten. Deze zijn vaak te lastig of de toedieningsperiode is te kort om het ouders te leren waardoor deze niet bevoegd of bekwaam zijn. Bij deze verschillende vormen van zorg leveren komen verschillende protocollen kijken en dat vraagt ook steeds iets anders van je applicatie.

De samenwerking

Enovation Boomerweb is samen met Vivre Kinderthuiszorg naar deze uitdagingen, de wensen en behoeften gaan kijken om toch een passende oplossing te kunnen bieden. De app is daarom met functionaliteiten en instellingen aangepast om zo aan te sluiten bij de werkprocessen.

Karin van Loon, zorgcoördinator bij Vivre Kinderthuiszorg, is hierbij nauw betrokken geweest. Zo samenwerken om tot een passende oplossing te komen is een zoektocht waar veel tijd – en dus geld – in gaat zitten. Toch is Karin erg tevreden over de samenwerking. ‘Aan de kant van Enovation Boomerweb heb ik ervaren, en nog steeds, dat er heel serieus naar ons geluisterd wordt en daar ook echt heel actief iets mee gedaan wordt. Hierdoor is er in het hele proces – tijdens de pilot en daarna – echt het vertrouwen en enthousiasme dat we innoveren en de aanpassingen leiden tot verbetering.’

‘Het was heel fijn dat wat werd besproken met Enovation Boomerweb ook meteen werd opgepakt. We kregen een terugkoppeling over bijvoorbeeld wanneer het dan meegenomen zou worden. Tijdens de loop van de pilot zagen we ook al echt dat er in nieuwe releases weer nieuwe punten waren meegenomen die nodig waren. Je zag de app groeien, voor onze organisatie en in het gebruik. Het gebruikersgemak en de veiligheid gingen erop vooruit en je ziet een toename van het gebruik van de applicatie.’

Digitaal en veiliger

Tijdens de pilot zijn  alle aanpassingen getest. De resultaten hiervan waren positief en er is besloten om de overstap naar elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb organisatie breed uit te gaan rollen. Beide zijn blij met de overstap naar elektronische toedienregistratie. Evi vertelt hierover: ’Dit betekent voor ons dat we volledig gedigitaliseerd zijn. Dat we echt niks meer op papier hebben. Maar ook dat je op een makkelijke wijze de dubbele controle kunt uitvoeren, waarbij we ook gelijk aan de wet en de normen en eisen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt voldoen. Het gebeurt hierdoor zoals het hoort, waardoor we nog minder medicatiefouten maken. We waren hier al heel alert en waakzaam op, maar op deze manier wordt het nog meer geminimaliseerd. Het is ook fijn dat ouders hierin een rol spelen. Zij hoeven niet af te tekenen, maar hebben wel inzicht in het feit dat het afgetekend is.’

Ook Karin benadrukt de positieve gevolgen: ‘Zorgverleners zijn gewend om gedurende de dag medicatie aan te reiken. Digitaal moet je het hele proces rondom die meditatietoediening bewust doornemen. Tijdens de handeling moeten ze op dat moment ook de dubbele controle aanvragen, uitvoeren en dan toedienen. Hierdoor wordt een verbeterslag gemaakt in het werkproces en verhogen we de medicatieveiligheid!

Enovation Boomerweb maakt haar oplossingen samen met de zorg. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze aansluiten bij de werkprocessen en écht winst opleveren. Deze samenwerking is daar het perfecte voorbeeld van. Door naar elkaar te luisteren kunnen we een echte bijdrage leveren aan de zorg en dat is waar we voor staan. Samen blijven we verbeteren!

Benieuwd hoe u uw organisatie kan starten met elektronische toedienregistratie?

Neem contact met ons op.

Contacteer ons