Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Sensire en Boomerweb bouwen samen aan de toekomst

Sensire en Boomerweb hebben hun samenwerking versterkt en uitgebreid, en gaan daarmee toekomstgericht met elkaar door! Maar hoe ziet die toekomst eruit? Maarten van Rixtel, bestuurder bij Sensire, heeft een specifieke toekomstvisie voor de zorg. Een visie waar Sensire naar handelt en waarin de samenwerking met Boomerweb goed past. Hij vertelt hierover: “De wijkverpleging zoals we die altijd hebben gekend, is aan het veranderen. Het bedrijfsmodel waarin fysieke zorg de enige vorm is hoe zorg wordt geleverd, is in de toekomst niet houdbaar. We zullen om het zogenaamde “zorggat” kleiner te maken moeten zoeken naar middelen en mogelijkheden om niet alleen te werken vanuit het motto “handen aan het bed”, maar vanuit “handen van het bed”. Dus dat we veel meer verschillende werkwijzen ter beschikking hebben naast, of als alternatief van, fysieke zorg. Het gebruik van digitale oplossingen is daarbij onmisbaar.”

Digitale oplossingen

Een voorbeeld waar het gebruik van digitale middelen nodig is, is op het gebied van medicatieveiligheid. Door het tekort aan zorgmedewerkers neemt de werkdruk toe, maar tegelijkertijd is door veranderende wetgeving meer zorgvuldigheid vereist. Zo is in het geval van risicovolle medicatie een dubbele controle vereist, volgens het zogenoemde ‘vier ogen-principe’. Zonder digitale innovaties leidt dit tot verminderde productiviteit, want dan zou er altijd een extra collega ter plaatse moeten zijn om deze medicatie te controleren. De Medicatie Controle App van Boomerweb maakt het mogelijk om deze dubbele controle digitaal te laten uitvoeren door een collega of zorgcentrale op afstand. Digitale oplossingen, in eerste instantie ingezet als hulpmiddel, leiden ook tot een vernieuwde werkwijze en andere processen. Maarten van Rixtel hierover: “Door innovatie wordt de zorg bijvoorbeeld minder locatie-gebonden. Het voordeel is dat door digitalisering verbinden met elkaar makkelijk is: er kan real time met elkaar op afstand worden samengewerkt. Zo kan er ook gemakkelijk regionaal, nationaal en zelfs internationaal worden samengewerkt. Hierdoor zullen de grenzen van zorgorganisaties in de digitale wereld vervagen. Dit leidt tot een omkering van de keten:  zo wordt niet langer het bedrijf, maar juist de klant en haar relatie met de professional leidend. Er ontstaat een wisseling van zorg-gestuurd vanuit de organisatie, naar zorg-gestuurd vanuit de klantvraag, uitgevoerd door de zorgprofessional.”

Sensire

Vanuit deze visie is Sensire al jaren bezig met het doorvoeren van veranderingen. Een strategie die leidt tot de beste omgeving waarin een professional de zorg kan geven. Momenteel zit Sensire in de transitiefase waarin het eigenaarschap verschuift van de organisatie naar de professional en waarin de klant steeds meer de regie krijgt. Dit zorgt ervoor dat de organisatie niet meer de zorgaanbieder is, maar vooral de ondersteuning wordt van de professional. Sensire gaat dus van een sturende rol, naar een ondersteunende rol. In deze rol is Sensire nadrukkelijker verantwoordelijk voor de ontwikkeling van digitale ontwikkelingen met ICT-partners, zodat de aangesloten professionals hun werk goed kunnen doen. Maarten vertelt over deze visie: “Sensire kan dat niet in haar eentje, wij moeten met collega’s in de regio, zoals ziekenhuizen en huisartsen, een infrastructuur bouwen om dit werkbaar te maken. En om die infrastructuur te kunnen bouwen hebben we partners nodig. We hebben dus een samenwerking met partijen zoals Boomerweb nodig om onze visie uit te kunnen voeren. Boomerweb is daarin met haar vernieuwende methodieken voor Sensire een goede partij.”

Samenwerking

De toepassing van digitale oplossingen is dynamisch: wat vandaag passend is, kan morgen weer anders zijn en daarop moet worden geanticipeerd. Daardoor is innovatie niet simpelweg één oplossing kiezen. Het samenwerken en kritisch naar elkaar blijven kijken is essentieel. Een belangrijk instrument voor een goed partnerschap is volgens Maarten dat beide partijen vanuit hun eigen visie moeten blijven werken: “Boomerweb heeft een eigen visie en daarmee daagt ze Sensire uit om mee te denken. En andersom. Dat mag ook zeker schuren, omdat wij daar allebei beter van worden. We moeten in dat partnerschap niet 100% hetzelfde willen doen, juist niet! Daardoor zou Boomerweb zich te specifiek aanpassen aan Sensire en in de digitale wereld – en met het oog op de toekomst – wil je juist ook schaalbaar zijn voor andere organisaties.” En daarom past deze samenwerking goed bij de visie van Sensire: door samenwerking waarin partijen elkaar blijven uitdagen wordt de beste digitale oplossing niet alleen voor de organisatie, maar juist voor de professional gecreëerd. Zo bouwen Sensire en Boomerweb samen aan de toekomst.