Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Ziekenhuisverplaatste zorg in het UMC Utrecht vanuit één coördinatiepunt

Het Bureau Zorgbemiddeling in het UMC Utrecht (BZU) heeft de afgelopen zes jaar enorme stappen gezet met (boven) regionale coördinatie van specialistische (farmaceutische) zorg thuis. Door de toenemende ontwikkeling van netwerkzorg en ziekenhuisverplaatste zorg (ZVZ) is dit werk alsmaar belangrijker geworden. In gesprek met Wilma Bijsterbosch programmamanager ZVZ/manager BZU en Renske van Kortenhof, Kinder/transferverpleegkundige bij het Bureau Zorgbemiddeling in het UMC, bespreken we de ontwikkelingen die zij hebben doorlopen en de succesfactoren.

Transferbureau

Binnen het UMC Utrecht is het transferproces de afgelopen jaren geoptimaliseerd. Alles loopt via een professioneel transferbureau om de afstemming met de VVT goed te laten verlopen. Belangrijk hierbij zijn de continuïteit en kwaliteit van de zorg in de keten. Niet zonder succes, want de digitale transferoverdrachten vanuit het UMC Utrecht worden veelal positief ervaren en als er vragen zijn, dan is het transferbureau goed bereikbaar.

Doorlopende samenwerking

Waar het transferbureau de essentiële schakel vormt voor de coördinatie van zorg en afstemming met de VVT, heeft men de afgelopen zes jaar ook een rol gespeeld in de doorlopende samenwerking na een transfer. Bij een aantal zorgprogramma’s loopt de zorg buiten het ziekenhuis door onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. In dergelijke gevallen is er de behoefte om deze zorg te organiseren, coördineren en met elkaar digitaal af te stemmen. Waar men in het verleden de hele tijd moest bellen, werkt men nu efficiënt samen in Enovation POINT met het doorlopende dossier.

Processen en protocollen

Een mooi voorbeeld dat Wilma aanhaalt betreft een specifiek zorgprogramma; de toediening van immunoglobuline bij patiënten met spierziekten of een afweerstoornis. Het UMCU is hiervoor een van de specialistische centra in Nederland en behandelen jaarlijks ruim 500 patiënten in de eigen woonomgeving. Deze patiënten krijgen jarenlang gemiddeld elke drie weken medicatietoediening thuis door de thuiszorg technologieverpleegkundigen. De afstemming en eenduidige afspraken met de VVT zijn hierbij cruciaal echter zijn er in het UMC Utrecht meerdere specialistische behandelteams betrokken en had ieder zijn eigen protocollen.

Om dit goed te organiseren in het zorgnetwerk heeft het UMCU eerst haar processen intern geüniformeerd. Door alle betrokken specialismen samen te brengen heeft men 8 verschillende protocollen teruggebracht naar één protocol. Nu loopt de coördinerende functie rond deze groep patiënten via het BZU van Wilma en Renske en heeft de VVT één aanspreekpunt.

“Hierin zit ook de belangrijkste les: organiseer eerst je eigen processen, en stem die af met het zorgnetwerk én kijk daarna naar bestaande techniek.”

Bestaande oplossingen hergebruiken

Deze organisatorische stap was nodig om de samenwerking binnen het zorgnetwerk georganiseerd te krijgen. De procesondersteuning, informatie-uitwisseling en communicatie met het zorgnetwerk verloopt via Enovation POINT. Wat uiteindelijk de makkelijkste stap was. Hierin zit ook de belangrijkste les: organiseer eerst je eigen processen, en stem die af met het zorgnetwerk én kijk daarna naar bestaande techniek. Het hergebruiken van bestaande oplossingen biedt vaak uitkomst in plaats van het wiel opnieuw uitvinden.

Door de inzet van Enovation POINT blijft het ziekenhuis op een eenvoudige manier in contact met de diverse thuiszorgorganisaties in het land, via het zo genaamde Doorlopend Dossier. Via de chat en upload functie (foto/bestanden) wisselen zij informatie uit. Bij deze inhoudelijke uitwisseling heeft Bureau Zorgbemiddeling een coördinerende en ondersteunende rol voor patiënten, behandellaren en thuiszorgtechnologie verpleegkundigen.

Ziekenhuisverplaatste zorg

Het Transferbureau is binnen het UMC Utrecht een cruciaal onderdeel van het Bureau Zorgbemiddeling, net als het Medisch Regie Centrum (thuismonitoring) en het WSD team (wond-stoma-decubitus) en de backoffice voor de ZVZ hulpmiddelen, om de ziekenhuisverplaatste zorg goed te ondersteunen. Waar het voorbeeld van immunoglobuline een specifieke en kleine groep patiënten betreft, zijn er steeds meer processen die thuis worden verzorgd. Op een soortgelijke wijze als de immunoglobuline, wordt POINT ook ingezet voor (kinder)oncologie, antibiotica intraveneus of andere infusietherapie. Maar het succes van zorg op afstand valt en staat met goede organisatie en coördinatie, ondersteund door ICT-toepassingen.

 

Meer weten over het organiseren van ziekenhuisverplaatste zorg bij uw zorgorganisatie?
Met ons connected care platform verbinden wij zorgorganisaties, zorgprofessionals en patiënten. Zodat zorgprofessionals zich kunnen richten op wat er echt toe doet: tijd en aandacht voor de patiënt. Bent u benieuwd  wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info.nl@enovationgroup.com of bel ons op telefoonnummer 088 836 6366. We gaan graag met u in gesprek!