Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing
Nieuws | 27 januari 2023

Digitale cliëntenoverdracht tussen het ziekenhuis en de VVT

Wanneer cliënten het ziekenhuis verlaten worden zij soms overgedragen aan een verpleeg- of verzorgingshuis of aan de thuiszorg. Het is dan van het grootste belang dat de juiste informatie zo volledig en tijdig mogelijk bij de VVT-organisatie terecht komt. Waar de overdracht van cliënten en hun informatie vroeger veelal via mail, fax en telefoon verliep, gaat het tegenwoordig grotendeels digitaal. Enovation ondersteunt dit proces.

Plaatsing en dossieroverdracht binnen de regio via Enovation POINT

Wanneer een verpleegkundige in de polikliniek signaleert dat een cliënt nazorg nodig heeft, wordt het proces in gang gezet en wordt er een aanvraag gedaan. Het Transferpunt vult de aanvraag aan en zorgt dat de nodige informatie beschikbaar is voor de VVT-organisatie. Na bevestiging van de organisatie wordt het actuele transferdossier van de cliënt digitaal tijdig overgedragen door de verpleegkundige.

Dit gehele proces wordt ondersteund door het digitale samenwerkingsplatform met gestandaardiseerde informatie van Enovation POINT, geïntegreerd met het zorginformatiesysteem. POINT biedt continu inzicht in de transferstatus, met een up-to-date transferdossier dat voldoet aan de landelijke normen. Dankzij POINT is de VVT eerder in het proces optimaal geïnformeerd en worden de VVT-organisaties in staat gesteld om hun eigen capaciteit aan te geven. Daarnaast is cliëntoverdracht soms een two-way street – cliënten kunnen ook doorverwezen worden vanuit de VVT naar het ziekenhuis. Ook dit transferproces wordt ondersteund.

Enovation POINT wordt vrijwel altijd regionaal uitgerold. Benieuwd hoe de regionale inzet van POINT is geoptimaliseerd in de regio Rijnmond? Lees dan dit klantverhaal.

Warme overdracht via Enovation Zaurus

Naast de ‘administratieve’ overdracht via gestandaardiseerde processen vindt er ook een warme overdracht plaats, waarbij betrokken partijen veelal met elkaar in gesprek gaan – zeker bij complexere ziektebeelden volstaat een schriftelijke overdracht vaak niet. In gesprek kan de wijkverpleegkundige vragen stellen aan de afdelingsverpleegkundige van het ziekenhuis, of kan de cliënt vast informatie inwinnen over hoe het er thuis aan toe zal gaan.

Als er sprake is van een grotere reisafstand of als het lastig plannen is om de verpleegkundigen, de cliënt en eventuele mantelzorgers bij elkaar te krijgen, kan beeldbellen uitkomst bieden. Via de digitale spreekkamers van Enovation Zaurus kunnen alle betrokkenen digitaal met elkaar in gesprek en kunnen er vooraf gemakkelijk documenten gedeeld worden.

Benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? Bekijk de praktijkvoorbeelden van Enovation Zaurus.

Meer weten?

We vertellen graag meer over hoe Enovation kan ondersteunen bij de digitale cliëntenoverdracht tussen zorgorganisaties. Neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons