Wereldwijde CrowdStrike problemen:

Geen impact op onze diensten
Nieuws | 14 november 2022

Meer zelfvertrouwen door digitale technologie in de VVT

Het is niet meer van deze tijd dat de zorgprofessional in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg) vanuit diens kennis het volledige zorgpad van een cliënt bepaalt. De focus ligt steeds meer op samen beslissen met de cliënt en het vergroten van de zelfredzaamheid. Ook de rol van de cliënt bij diens eigen behandeling wordt steeds groter. Uiteindelijk zorgt participatie in het zorgproces dat de cliënt meer controle voelt over diens eigen omstandigheden en zich gesterkt voelt om het perspectief van een ervaringsdeskundige te bieden in dialoog met de zorgverlener – en dat heeft alleen maar voordelen!

Het is dan belangrijk dat de cliënt het zelfvertrouwen heeft om (een deel van) de regie te nemen. Digitale technologie draagt hier zeker aan bij. We belichten graag enkele voorbeelden van hoe digitale technologie in de VVT kan helpen om cliënten meer zelfvertrouwen te geven.

Op afstand ondersteunen bij zelfzorgtaken

Het zelfvertrouwen groeit wanneer mensen het vertrouwen wordt gegeven om dingen zelf te doen. Bij zaken als het injecteren van insuline, medicatie-inname, het monitoren van metingen of wondzorg kunnen cliënten soms nog veel zelf, maar is het vaak wel van belang dat er begeleiding is wanneer nodig. Door deze begeleiding via beeldbellen te bieden voelt de cliënt zich veel zelfstandiger en is er toch een veilig ‘vangnet’ in de vorm van een verpleegkundige die meekijkt.

Interessant? Lees dan ook dit klantverhaal over de inzet van beeldzorg bij TSN Thuiszorg.

Langer thuis blijven wonen

Een grotere mate van zelfstandigheid vergroot het zelfvertrouwen. Toch is het vaak voor zowel de cliënt zelf als diens naasten prettig wanneer de thuissituatie wordt aangepast voor een optimaal veilig gevoel. Persoonsalarmering, domotica en telezorg kunnen hier uitkomst bieden. Denk aan een alarmknop waarmee een signaal naar de zorgcentrale kan worden gestuurd, of een bedmat die een ongebruikelijk dag-/nachtritme detecteert.

Benieuwd hoe meldingen vanuit ondersteunende technologie zoals hierboven benoemd gestroomlijnd doorgezet kunnen worden aan de juiste zorgverlenende partijen? Enovation UMO cx brengt verschillende berichtenstromen samen en zorgt voor overzicht en priorisering.

Meer zelfvertrouwen door kennisdeling

Uiteindelijk blijft kennis een belangrijke grondslag om met vertrouwen de regie te nemen over het eigen zorgproces: kennis van de eigen medische informatie en de opties qua behandeling, bijvoorbeeld. Het is zaak dat de cliënt toegang heeft tot de nodige informatie om zelf een goed gefundeerde mening te kunnen vormen en waar nodig samen met de zorgverlener keuzes te maken over de zorgverlening.

Er zijn diverse manieren om medische informatie veilig digitaal te delen met de cliënt: dit kan bijvoorbeeld middels een persoonlijke gezondheidsomgeving (al dan niet geïntegreerd met het zorginformatiesysteem van de VVT-organisatie), veilige e-mail of digitale spreekkamers waarin via beeldbellen, chat en bestanden informatie uitgewisseld kan worden.

Digitale vaardigheid

Om als VVT-organisatie digitale technologie zoals hierboven genoemd succesvol in te zetten, zal er uiteraard wel gekeken moeten worden naar de digitale vaardigheden van de cliënt en van de zorgverlener die de technologie samen met de cliënt zal oppakken.

Een goede manier om hiermee om te gaan is om zorgtechnologie ambassadeurs aan te wijzen binnen de organisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld samen met verpleegkundigen en cliënten per casus kijken welke hulpmiddelen geschikt zijn en middels een pilot ook testen of het werkt. De verpleegkundige komt zo goed beslagen ten ijs en kan diens kennis ook gemakkelijker overdragen op de cliënt, die zo zelfverzekerd aan de slag kan.