Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing
Nieuws | 18 februari 2023

Van papieren lijsten naar een volledig elektronische toedienregistratie

Papieren toedienlijsten wekelijks vanuit de apotheek naar de zorg sturen – voor veel apotheken is dit nog steeds de normale gang van zaken. Maar is dit anno 2023 nog wenselijk en wat is het alternatief?

Papier hier…

Naast dat het sturen van fysieke lijsten uiteraard veel papier kost, kost het ook veel tijd. Laat tijdgebrek nu net een van de uitdagingen zijn van de hedendaagse apotheek…

Daarnaast betekent de gelimiteerde frequentie van de fysieke toedienlijsten dat er dus altijd momenten kunnen zijn dat de medicatie-informatie niet volledig actueel is voor de zorgorganisatie die de toedienlijst ontvangt. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee op het gebied van medicatieveiligheid – het zou kunnen gebeuren dat een patiënt hierdoor een verkeerde dosering of een verkeerd medicijn krijgt toegediend.

Een krachtiger samenwerking in de keten

Wat nodig is, is een oplossing die de apotheek in real-time verbindt met diens ketenpartners in de zorg. Door de toedienlijsten digitaal en automatisch te verwerken in een systeem wat voor zowel de apotheek als de partner synchroon wordt geüpdatet, hebben beide partijen altijd de meest actuele informatie en wordt de kans op fouten geminimaliseerd.

Enovation biedt deze oplossing en fungeert als schakel tussen de apotheek en zorgorganisaties. Door de koppeling met Apothekers Informatie Systemen (AIS), Elektronisch Voorschrijf Systemen (EVS) en Elektronisch Cliënten Dossiers (ECD) is altijd actuele informatie voor iedereen beschikbaar. Zo draagt digitalisering bij aan betere samenwerking in de keten. Bijkomend voordeel is dat door toedieninformatie terug te leveren, artsen en apothekers kunnen inzien hoe en of de medicatie gebruikt wordt. Doordat dit nu gemonitord kan worden, wordt inzichtelijk waar eventuele pijnpunten liggen en kan daar preventief actie op worden ondernomen.

Bestellingen en berichten uitwisselen

Naast de digitalisering van de toedienregistratie zijn er diverse processen daar omheen die geoptimaliseerd kunnen worden door de inzet van digitale hulpmiddelen. Zo biedt de oplossing ook een berichtenmodule, om snel en efficiënt te kunnen communiceren met aangesloten zorgorganisaties. Dit reduceert telefoontjes en mailverkeer – ook omdat de berichten voor iedere medewerker van de zorgorganisatie die met de cliënt in aanraking komt inzichtelijk zijn.

De zorgorganisatie kan bovendien gemakkelijk via de app herhaalbestellingen doorvoeren – binnen de grenzen die de apotheek zelf instelt (denk aan, bijvoorbeeld, het wel of niet aanbieden van opiaten) en het is zelfs mogelijk om bestellingen via ZorgMail direct in het AIS te ontvangen.

Laagdrempelig starten

Apothekers die eigenlijk wel genoeg hebben van de papierwinkel, medicatieveiligheid willen verbeteren en hun positie als ketenpartner willen versterken kunnen nu laagdrempelig aan de slag met de Enovation Toedienregistratie – neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen graag meer.

Contacteer ons