Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

Beeldbellen vanuit SAP in Zuyderland Medisch Centrum

Dat Zuyderland Medisch Centrum druk bezig is om het aanbieden van digitale consulten te embedden in hun werkprocessen stipten we al aan in ons klantverhaal over de kinderlongpoli. Er is een volgende mooie stap op dit vlak gezet: sinds augustus is de integratie met SAP live. Zuyderland is het eerste ziekenhuis dat de Enovation Zaurus-integratie met SAP in gebruik heeft genomen.

Deel van het bestaande proces

De beginstappen met de digitale consulten werden bij Zuyderland in verband met de coronacrisis snel gezet. Om de inzet van digitale consulten te laten groeien voor de lange termijn was het van het begin af aan al duidelijk dat Enovation Zaurus deel moest worden van de bestaande processen, middels een integratie met SAP. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Afspraken voor digitale consulten worden direct in SAP ingepland, op dezelfde manier als ‘fysieke’ consulten;
  • Er hoeven geen extra handelingen uitgevoerd te worden. Dit voorkomt fouten en is een stuk efficiënter.

Hoe werkt het voor de zorgverlener

Als er een afspraak ingepland wordt via SAP komt dit in de werklijst van de zorgverlener te staan. Er kan vervolgens gemakkelijk vanuit de afspraak in SAP een digitaal consult gestart worden.

Er zijn voor de zorgverlener twee manieren om de spreekkamer te betreden:

  1. Via de diverse Enovation Zaurus-apps: de spreekkamer is automatisch toegevoegd aan het Zaurus-account van de zorgverlener;
  2. Via de online pagina waar hij/zij zonder gebruik te maken van de Enovation Zaurus-apps de spreekkamer kan betreden. Dit ziet er als volgt uit:

Hoe werkt het voor de patiënt

De patiënt krijgt feitelijk eenzelfde unieke link naar de online pagina zoals in optie 2 hierboven beschreven. Het enige verschil: de patiënt krijgt toegang tot deze link via het patiëntenportaal van Zuyderland Medisch Centrum. Zij hoeven dus geen extra Zaurus-apps te downloaden.

Interessant?

Wil jouw organisatie ook zorgen dat het beeldbellen een vast onderdeel wordt van de bestaande werkprocessen? Informeer dan bij ons over de mogelijkheden om een integratie zoals de hierboven beschreven SAP-integratie te realiseren! We horen graag van je.

Contacteer ons