Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing

TSN zet Enovation Zaurus Smart Glasses app in voor betere begeleiding op afstand

TSN, aanbieder van verpleging en verzorging op woonzorglocaties en in de wijk, maakt sinds november 2020 gebruik van de Smart Glasses app van Enovation Zaurus. Via smart glasses kunnen er beelden en spraak gestreamed worden naar een of meerdere collega’s, zodat zij kunnen ondersteunen zonder fysiek aanwezig te zijn.

De Smart Glasses app

De Smart Glasses app staat in verbinding met de digitale spreekkamers van Enovation Zaurus. Met deze aparte app streamt de zorgverlener beeld en spraak naar een reguliere digitale spreekkamer. Degene die meekijkt / adviseert kan via de standaard Zaurus apps de handelingen volgen alsof het een normaal beeldbelgesprek is.

Casus 1: advies bij wondverzorging

Thuiszorgmedewerkers gebruiken de bril om handelingen tijdens het verzorgen van wonden bij cliënten thuis naar een of meerdere gespecialiseerde collega’s te streamen.

Deze collega’s kunnen zo op afstand meekijken, de wond beoordelen en waar nodig advies geven over de verzorging.

Een groot voordeel van de smart glasses ten opzichte van een tablet is dat de medewerker zijn handen vrij heeft om direct handelingen te verrichten.

Casus 2: begeleiding van verpleegkundigen in opleiding

De smart glasses worden bovendien ingezet bij de begeleiding van verpleegkundigen in opleiding. Zij verrichten medische handelingen, terwijl hun opleider meekijkt vanaf een andere locatie.

“Het grote voordeel was dat mijn regisserend wijkverpleegkundige me goed kon beoordelen terwijl ze door omstandigheden thuis was, dat had normaal nooit gekund natuurlijk”, aldus verpleegkundige Maurice Telkamp. “Ze gaf aan dat het was alsof ze door mijn ogen keek.”

Toekomstplannen

TSN gelooft in deze technologie en het bedrijf werkt nu samen met het team achter Enovation Zaurus aan het breder inzetten van de brillen. Op deze manier ondersteunt technologie de kwaliteit en de effectiviteit van zorg.

Ook aan de slag met de Enovation Zaurus Smart Glasses app? Neem gerust contact met ons op, we informeren u graag!

Contacteer ons