Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing
Nieuws | 28 juni 2021

Enovation neemt Boomerweb over

Enovation vergroot haar vermogen om zorg op afstand te ondersteunen via de strategische overname van ehealth specialist Boomerweb.

Met de overname van Boomerweb geeft Enovation nog beter invulling aan de groeiende behoefte voor geïntegreerde ehealth-toepassingen. Hiermee zorgen we ervoor dat ook met een toenemende druk op de gezondheidszorg, nog steeds de juiste patiëntenzorg geleverd wordt.

Al ruim 10 jaar helpt Boomerweb zorgorganisaties om beter, veiliger en toekomstbestendiger te worden met behulp van digitale oplossingen. Met als resultaat: efficiencywinst en kwaliteitsverbetering van zorg, en verbeterde communicatie tussen zorgverleners in de gedeelde zorg rondom de cliënt. Al meer dan 350 zorginstellingen en 650 apotheken maken gebruik van de diensten van Boomerweb. Hiermee wordt zorg aan meer dan 120.000 patiënten ondersteund.

Boomerweb biedt een digitaal platform voor mobiele zorgoplossingen, waaronder Medicatieveiligheid, Beeldschermzorg en Wondzorg. Gebruikers van Boomerweb zijn Zorginstellingen (VVT, GZ, GGZ), apotheken (openbare apotheek, dienstapotheek, poli-apotheek, apotheekhoudend arts), voorschrijvers (huisarts, specialist), cliënten en mantelzorgers en medisch speciaalzaken.

De combinatie van Enovation en Boomerweb maakt dat professionals die willen samenwerken, dit in de toekomst nog eenvoudiger en veiliger kunnen doen. De producten van beide bedrijven zijn zeer complementair aan elkaar. Met deze stap ontstaat een unieke combinatie van diensten waarmee niet alleen een dienst geleverd wordt voor zorg op afstand, maar die tevens volledig geïntegreerd wordt in het applicatielandschap van de zorgverleners. Hiermee kunnen zorgverleners nog efficiënter met elkaar samenwerken.

Vanuit de combinatie gaat Enovation zich nog sterker inzetten voor samenwerking in de zorg door inzet van ehealth. De druk op de zorg wordt steeds groter. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen is een goede samenwerking tussen zorgverleners en met cliënten essentieel. Enovation zorgt in dit kader al voor zorg op afstand via Enovation UMO en voor de samenwerking in het kader van eOverdracht via Enovation POINT. Daarnaast maken veel instellingen gebruik van Enovation voor de ontsluiting van informatie naar cliënten via de VIPP-trajecten. Met deze overname kan de samenwerking verder worden ingevuld. De expertise van Enovation over infrastructuur en de front-end expertise van Boomerweb vullen elkaar goed aan en geven de gezamenlijke kennis & kunde over koppelingen en integratie een stevige basis.

Jeroen van Rijswijk (CEO Enovation):

“Met de overname van Boomerweb kunnen wij nog beter invulling geven aan de groeiende behoefte in de markt voor geïntegreerde ehealth-toepassingen. Boomerweb is een toonaangevende ehealth specialist met hart voor de zorg. Hiermee is Boomerweb een belangrijke toevoeging in het Enovation Platform. Wij geloven dat door betere en efficiëntere samenwerking in de zorg, we met elkaar kunnen zorgen dat de patiënten nu en ook in de toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit, ondanks de steeds sterkere druk op de sector. De inzet van ehealth oplossingen is hierbij onmisbaar.”

Willem Hendrik Gispen (CEO Boomerweb)

“Door de overname kunnen wij zorgen dat de ehealth-oplossingen van Boomerweb nog beter worden ingebed in het ICT-zorglandschap van onze klanten. Enovation heeft niet alleen een brede basis in dezelfde zorgmarkt, maar heeft bewezen competenties, producten en diensten op het gebied van infrastructuur en communicatie. Die vormen samen met de mobiele applicaties van Boomerweb een ijzersterke combinatie, waar onze klanten in de toekomst van zullen profiteren. Samen maken wij een veilige en meer efficiënte uitvoering van de zorg mogelijk, met de juiste data op de juiste plek en meer gebruikersgemak voor de zorgverleners. Ook internationaal geeft de samenwerking met Enovation nieuwe groeimogelijkheden, de grote uitdagingen in de zorg – hoe houden we de zorg betaalbaar en uitvoerbaar – zijn immers niet een probleem wat zich alleen in Nederland voordoet.”

Over Enovation

Al meer dan 35 jaar is Enovation de specialist voor veilige communicatieoplossingen voor de gezondheidszorg. Het bedrijf richt zich op het faciliteren van informatie-uitwisseling tussen en binnen zorginstellingen en tussen zorginstellingen en cliënten. De oplossingen zijn gebaseerd op (internationale) standaarden en sluiten naadloos aan op bestaande IT-systemen en processen van zorginstellingen. Het bedrijf heeft meer dan 250 medewerkers in 10 kantoren en is actief in meer dan 19 landen. Enovation heeft een sterke R&D-capaciteit gericht op het verbeteren van het huidige productaanbod om innovatieve oplossingen te creëren voor de zorgmarkt en de (semi-)publieke sector. Als onafhankelijk communicatiebedrijf heeft Enovation de missie om een belangrijke rol te spelen bij het oplossen van de uitdagingen waarmee de Europese gezondheidszorgsector momenteel wordt geconfronteerd. Zowel in haar organische als in haar groeistrategie richt Enovation zich op het verhogen van de toegevoegde waarde voor haar klanten, het verder verbeteren van het strategische productaanbod en het versterken van haar strategische positionering als een toonaangevende internationale SaaS-leverancier in Europa.

Over Boomerweb

Boomerweb is een e-health specialist met hart voor de zorg. Al ruim 10 jaar werkt het bedrijf vol passie aan de nieuwste en beste digitale oplossingen voor de zorgsector. De digitale zorgoplossingen helpen medicatieveiligheid te vergroten, wondzorg te verbeteren en begeleiding op afstand mogelijk te maken. De digitale oplossingen van Boomerweb ondersteunen zorgmedewerkers, apothekers, huisartsen en patiënten bij het uitvoeren en ontvangen van de juiste zorg en helpen om de zorg – ook in de toekomst – veilig en betaalbaar te houden.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Boomerweb voor uw organisatie? Neem dan contact op ons op per telefoon via 088 8 366 321 of per e-mail via salessupport@enovationgroup.com.