Databeschikbaarheid in zorg van essentieel belang.

Meer uitleg
Nieuws | 26 januari 2024

‘Een duidelijk voorbeeld van digitalisering die de toegang tot zorg verbetert.’

Doorbraak in digitale samenwerking Rotterdamse zorg

Rotterdamse huisartsen kunnen vanaf deze maand patiënten die met spoed VVT-zorg nodig hebben makkelijk én digitaal aanmelden voor acute zorgbemiddeling.

Deze mijlpaal is bereikt door een gezamenlijk initiatief van Rijnmond Dokters, RijnmondNet, het Regionaal Coördinatiepunt VerwijsHulp010 en Zilveren Kruis. Er is een digitale koppeling gebouwd die het mogelijk maakt om gegevens van patiënten direct in het systeem van het Regionaal Coördinatiepunt VerwijsHulp010 te ontvangen. Tot nu toe waren nog handmatige tijdrovende handelingen van de huisarts nodig. Met de koppeling wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet in de digitalisering van het verwijzingsproces binnen de zorgregio Rotterdam.

Domeinoverstijgende samenwerking
Gedurende bijna een jaar heeft een projectteam van ZorgDomein, Enovation POINT, RijnmondNet, Rijnmond Dokters en ConForte-VerwijsHulp010 intensief gewerkt aan de totstandkoming van deze complexe digitale koppeling. Het project benadrukt niet alleen de technische aspecten, maar ook de juridische en commerciële belangen die inherent zijn aan een samenwerking. Lonneke Reitsma, projectleider RijnmondNet, licht toe: “Deze koppeling toont aan dat we regionaal in staat zijn om gezamenlijk een slimme, gedegen digitale infrastructuur op te zetten die gegevensuitwisseling sneller, veiliger én gemakkelijker maakt. We hebben niet alleen aandacht besteed aan de technische ontwikkeling, maar zijn ook aan de slag gegaan met de juridische kant om privacy, veiligheid en bescherming van gegevensuitwisseling te waarborgen. Samen met alle betrokken partijen hebben wij domeinoverstijgend een prachtige stap voorwaarts gezet in de richting van integrale zorg.”

Landelijke primeur met mogelijkheden voor andere regio’s
Caroline van Steenwijk, zorginkoper Zilveren Kruis, vult aan: “Een prachtige samenwerking! Deze digitale koppeling zorgt voor snel zicht op een lege plek en minder administratieve lasten voor de zorgverlener. Een duidelijk voorbeeld van digitalisering die de toegang tot zorg verbetert. Die ook bijdraagt aan een nog betere samenwerking tussen de zorgaanbieders en – niet onbelangrijk – waar andere regio’s ook van kunnen profiteren.”

Bovenstaand artikel is geschreven en gepubliceerd door Rijnmondnet, regiopartner van Enovation. Lees hier het volledige persbericht:  https://rijnmondnet.nl/doorbraak-in-digitale-samenwerking-rotterdamse-zorg-vereenvoudigt-en-versnelt-verwijzingen/

Koppeling met Enovation POINT

De koppeling in de zorgregio Rotterdam is vanaf nu operationeel. Dit betekent dat huisartsen patiënten via ZorgDomein kunnen verwijzen voor acute zorgbemiddeling, waarna de gegevens automatisch worden doorgezet naar Enovation POINT. VerwijsHulp010 kan vanuit Enovation POINT het proces vervolgens voortzetten richting de VVT-instellingen. De huisarts wordt op deze manier in feite verbonden aan Enovation POINT en kan zodoende samenwerken met VerwijsHulp010 en de VVT-instellingen die hierop actief zijn.

Capaciteitsoverzicht en Overdracht

Met Enovation POINT heb je direct inzicht in de meest actuele informatie over de patiënt en zien alle betrokken partijen in het zorgnetwerk dezelfde data. Bijvoorbeeld de actuele beddencapaciteit van netwerkpartners en status van de overdracht.

Benieuwd wat Enovation POINT voor jouw organisatie kan betekenen?

Lees meer over Enovation POINT