Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing
Nieuws | 04 juni 2024

WIJkzorg055 gebruikt nieuwe Enovation POINT-functie om aanvragen thuiszorg makkelijker te maken

WIJkzorg055, een groep van thuiszorgaanbieders in de regio Apeldoorn, maakt als eerste gebruik van een nieuwe functie in de Enovation POINT-software, waarmee digitale thuiszorgaanvragen van cliënten en mantelzorgers direct in Enovation POINT komen. Het voordeel is dat thuiszorgmedewerkers de juiste en complete informatie direct voorhanden hebben bij een later intakegesprek.

Voorheen was het zo dat zorgvragers, of hun mantelzorgers of familie, eerst moesten bellen met de thuiszorgaanbieder, waarbij allerlei gegevens handmatig werden genoteerd. Nu is er een speciale website, ofwel een aanmeldportaal voor patiënten, waarbij aanvragen digitaal worden ingediend én de gegevens direct foutloos op de juiste plek terecht komen.

Door dit proces te digitaliseren, kunnen zorgvragers eerst alle benodigde informatie rustig opzoeken en invoeren en kan er daarna contact met elkaar worden gezocht op een moment dat het beide partijen uitkomt.

‘Overzicht, tijdswinst en efficiëntie’

Charlotte van Brussel, coördinerend wijkverpleegkundige voor vijf thuiszorgteams bij WIJkzorg055, is blij met de nieuwe oplossing WIJkzorg055.nl. “Deze nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat alle aanvragen voor de thuiszorg in Apeldoorn en Ugchelen in ‘één postbus’ terechtkomen. Dit zorgt voor meer overzicht, tijdswinst en efficiëntie bij de dagelijks overleggen van wijkverpleegkundigen. De zorgaanvragen zijn ook meer compleet, wat maakt dat bij een zorgaanvraag eerder passende zorg ingezet kan worden. Winst voor de toekomstige client en voor de wijkverpleegkundigen!”

Alle aanvragen direct in één postbus

Nieuwe functie van bestaande software

De nieuwe aanvraagmethode is een nieuw toegevoegde functie van de bestaande regionale coördinatie en overdracht-oplossing POINT van Enovation. Deze software wordt door ziekenhuizen en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) gebruikt om samen te werken rond overdrachten van patiënten. Met de oplossing is inzicht in de beschikbare capaciteit in combinatie met zorgzwaarte, zodat personeel niet naar diverse verpleeghuizen in de regio hoeft te bellen of er plek is.

Met name regionale coördinatiepunten hebben hier veel baat bij, omdat het tijd bespaart en omdat alle benodigde informatie direct en overal beschikbaar is.

Hoe werkt het?

Hoe werkt de nieuwe oplossing? Personen die thuiszorg aanvragen, vullen alle benodigde gegevens in op overzichtelijk formulier op de website. De informatie komt direct in de Enovation POINT software terecht, zodat de thuiszorgaanbieder ermee aan de slag kan.

Verbetering dienstverlening

WIJkzorg055 maakt sinds mei gebruik van de nieuwe functie. Voor deze uitbreiding is gekozen om de dienstverlening naar zorgvragenden te verhogen. Bovendien past de methode in het proces van steeds verdergaande digitalisering van de zorg en het betrekken van de cliënt. Deze digitalisering is hard nodig, omdat iedereen weet dat de druk op zorgmedewerkers hoog is. Elk half uur tijdwinst dat geboekt kan worden, helpt bij het efficiënter inrichten van de zorg.

Regionaal coördinatiepunt

In deze regio gebruikt ook Crisis Coördinatie Punt Apeldoorn (CCPA) de toepassing POINT voor nieuwe aanvragen vanuit het ziekenhuis. Om het zorgnetwerk te sluiten, wordt in de regio hard gewerkt om huisartsen aanvragen digitaal naar WIJkzorg055 en CCPA te kunnen laten sturen. Daardoor ontstaat de situatie dat aanvragen vanuit drie punten (ziekenhuis, huisarts en patiënten zelf) direct bij een regionaal coördinatiepunt beschikbaar komen.

Meer informatie

Een dergelijke aanmeldpagina voor cliënten en mantelzorgers is nu ook beschikbaar voor alle andere regio’s en aanbieders. Deze wordt in de huisstijl van de eigen organisatie gemaakt. Wie meer wil weten over deze nieuwe functie van Enovation POINT, kan contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Meer weten?

Herkenbaar in eigen huisstijl van thuiszorgaanbieder

De gegevens van het aanvraagformulier komen direct in het systeem van de thuiszorgaanbieder. En dat alles in de huisstijl van de zorgaanbieder, dus herkenbaar en duidelijk voor de cliënt:

aanvraagformulier thuiszorg direct in POINT