Zijn patiënten overzicht kwijt door versnippering in zorg?

Dit is onze oplossing
Nieuws | 28 november 2023

‘Verbetering zorg hangt niet alleen van ICT af’

Enovation event in teken van Zorg op Afstand

Het verbeteren van de zorg is niet alléén een kwestie van digitale samenwerking. Het hangt ook af van hoe zaken organisatorisch geregeld zijn. En van financiering van de zorg. Het één kan niet los staan van het ander. Dat stelde Glenn Bruins, Innovation Lead bij Enovation op het Connect to Care event dat 9 november werd gehouden in hotel Nuland.

Glenn Bruins - Connect to Care Enovation event 2023

Glenn Bruins – Connect to Care Enovation event 2023.

Het evenement stond in het teken van Zorg op Afstand. Hoe kan zorg, die steeds meer buiten een ziekenhuis wordt gegeven, in Nederland zodanig worden ingericht, dat het betaalbaar en uitvoerbaar blijft? Welke rol speelt de ICT in deze processen, bijvoorbeeld bij het vinden van een plek, bij het overdragen van dossiers of bij zorg op afstand? Aan de hand van een aantal presentaties en lezingen werd stilgestaan bij de uitdagingen die de Nederlandse zorgsector heeft als het gaat om zorgcoördinatie en zorg op afstand. En hoe ICT oplossingen kan bieden.

Ei van Columbus

Teun Jonker van Altide vertelde over alarmsystemen in de zorg.

Teun Jonker van Altide vertelde over alarmsystemen in de zorg.

“Het is belangrijk om het hele proces rond een patiënt te faciliteren. Om de burger thuis centraal te stellen,” stelt Glenn Bruins. Hij benadrukte dat ICT niet dé oplossing is. “Dat klinkt een beetje gek voor mij als ICT-leverancier, maar ik geloof echt dat verbeteringen alleen mogelijk zijn als het organisatorisch en financieel ook goed geregeld is.” ICT op zichzelf is dus niet het Ei van Columbus.
Een zorgprofessional in het publiek wist het als volgt te verwoorden: “Ik zie een heleboel puzzelstukjes liggen, maar niemand die deze wil of kan leggen. Als ik werk met 5 systemen, en ik wil daar een oplossing voor, wil ik er geen 6e systeem bij.”

Complex

Natasja van der Winden en Arthur Muller legden uit hoe zij zorg op afstand zien.

Natasja van der Winden en Arthur Muller legden uit hoe zij zorg op afstand zien.

Zijn toehoorders konden zich daar in vinden. Iedereen wist vanuit de eigen branche of de eigen doelgroep dat de wereld van de zorg complex is, en dat eenvoudige oplossingen niet bestaan. Daarom was het goed om meer te horen over de ervaringen van collega’s uit het veld.

Bruins: “Het probleem vraagt ook sturing vanuit het ministerie van VWS en vanuit de zorgverzekeraars. De randvoorwaarde is in onze visie dat informatie-uitwisseling en communicatie geregeld is. Dit helpt bij de samenwerking. In het geval van zorg op afstand komen er elke dag nieuwe toepassingen bij. Deze duizend-en-één eHealth apps hebben op zichzelf waarde. Dat is ook prima, want er is geen ‘one size fits all’. Het gaat erom dat de melding van een patiënt op de goede plek terecht komt. Ons doel is om interoperabiliteit te faciliteren zodat de mensen in de zorg via één omgeving hun werk goed kunnen doen.

Waardevolle bijeenkomst

Wilma Bijsterbosch sprak op Connect to Care over transfers bij het UMCU.

Wilma Bijsterbosch sprak op Connect to Care over transfers bij het UMCU.

Na de introductie door Glenn Bruins van Enovation kreeg het publiek een aantal waardevolle presentaties en lezingen voorgeschoteld. Zo vertelde Teun Jonker van Altide (de nieuwe naam van ZCN/NAAST) over de manier waarop zijn organisatie handen en voeten geeft aan het digitaal ondersteunen van ‘zorg thuis’. Datzelfde deed Wilma Bijsterbosch van het UMC Utrecht, die uitleg gaf hoe het UMC lijn brengt in de manier waarop patiënten via Enovation Point de transfer van het ziekenhuis naar ofwel de thuissituatie, ofwel een verpleeghuis maken.

Bijsterbosch gaf daarbij aan dat er de afgelopen jaren behoorlijk wat stappen in de goede richting zijn gezet, waarmee in de eerste plaats de patiënten geholpen zijn, maar waarmee tegelijkertijd een efficiëntere bedrijfsvoering is ingezet.

Leerzame presentaties

Marion Stempels en Quinta Weijtens weten hoe ICT-oplossingen aan gebruikers moeten worden uitgelegd.

Marion Stempels en Quinta Weijtens weten hoe ICT-oplossingen aan gebruikers moeten worden uitgelegd.

Bezoekers konden deze dag verder kiezen uit een aantal leerzame presentaties door organisaties die dagelijks hun expertise inzetten voor het verbeteren van de zorg door middel van ICT. Zo vertelde Natasja van der Winden van Rijnmondnet hoe de applicatie Point wordt ingezet. Marion Stempels en Quinta Weijtens van Thema Team bespraken de noodzaak van het goed uitleggen van nieuwe systemen in organisaties en bij cliënten thuis. Bert Mooij van Enovation vertelde over Digitale Zorgpaden en Luc van den Heuvel (Enovation) vertelde hoe je grip kunt houden op patiënten thuis bij het opschalen van zorg op afstand.

Wie meer wil weten over wat er werd gezegd, kan zich het best abonneren op de Enovation nieuwsbrief, waar we vaker aandacht aan onze events besteden.

Volgende keer (weer) voor dit event uitgenodigd worden?

Wil je de volgende keer (weer) een uitnodiging ontvangen voor dit event? Stuur dan een e-mail naar ons marketingteam.

Interesse in komende events? Stuur een mail!